mViet 10: Cấu Trúc Chữ Việt
mviet 24.10.2003 22:38:37 (permalink)
mViet 10 chú trọng tới "Cấu Trúc Chữ Việt". Nói tóm tắt như sau:


Tiếng Việt có cấu trúc: mỗi chữ Việt có 4 phần: âm đầu (26 âm), âm chính (27), âm cuối (13), và dấu (5 dấu và không dấu). Thí dụ: "mình" có m = âm đầu, i=âm chính, nh=âm cuố và dấu huyền
[<âm đầu>] <âm chính> [<âm cuối>] và [<dấu>].

Ngoặc đứng cho biết là âm có thể không có (optional)


Kết quả chúng ta có nhiều thích thú:

 • VIQR:
  cũ: vowẹl đownloa lovẹ mexicọ 'réd 'blué
  m10: vowel. download. love. mexico. 'red' 'blue'
 • Telex:
  cũ: mảc mỉc vâcin englíh ãngloon maticulte mothẻ fathẻ
  m10: macro micro vacination english anglosaxon matriculate mother father
 • VNI:
  cũ: mad123 --> mảd
  m10: mad123Để có một lối nhìn về đường hướng khảo cứu của mViet, xin ghé thăm bài viết: http://www.conguan.com/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25

Muốn biết thêm về mViet10 và bàn gõ ảo xin đọc: http://www.csun.edu/~ca46617/Support/MOINHAT/MVIET10ZEN/aboutzen10.htm
<Edited by: mviet -- 10/24/2003 6:55:05 PM >
#1
  mviet 24.10.2003 22:49:45 (permalink)
  Bộ Gõ Trong Diễn Đàn này có gì:

  • 5 nút Radio:

   • tắt: bàn gõ sẽ không hoạt động trong việc bỏ dấu chữ viết
   • BDCN: Bộ dấu cá nhân do người viết sáng tạo, khi dùng "Nhớ" BDCN sẽ được nhớ trong cookies cho kỳ thăm tới. Trong này cũng có những bộ dấu mẫu như Telex, VNI, VIQR, BaoBinh (VPS), LucBinh(bàn gõ Pháp),...
   • VIQR+, VNI, Telex : 3 nút này chỉ là 3 trường hợp đặc biệt của BDCN, nó được tách riêng cho tiện "click" mà thôi.

  • Màn kéo (Pull down menu): gồm có 3 chức năng thông dụng:

   • Soát Hỏi Ngã: Tìm các chữ hỏi ngã, tra từ điển giúp người viết chọn hỏi hay ngã, và hơn nữa s hay x-. ch- hay tr,...
   • Hoán Chuyển: chuyển các cốt qua các dạng khác nhau
   • Tìm & Thay: tìm các chữ trong bài và có thể thay bằng chữ mới.

  mViet10 đã được dùng trong Snitz với các chức năng Trù Phú (RTE) xin đọc tại đây: http://www.vietsuns.com/phorum/topic.asp?TOPIC_ID=4114
  <Edited by: mviet -- 10/24/2003 6:59:16 PM >
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9