mViet 10: Cấu Trúc Chữ Việt
mviet 24.10.2003 22:38:37 (permalink)
mViet 10 chú trọng tới "Cấu Trúc Chữ Việt". Nói tóm tắt như sau:


Tiếng Việt có cấu trúc: mỗi chữ Việt có 4 phần: âm đầu (26 âm), âm chính (27), âm cuối (13), và dấu (5 dấu và không dấu). Thí dụ: "mình" có m = âm đầu, i=âm chính, nh=âm cuố và dấu huyền
[<âm đầu>] <âm chính> [<âm cuối>] và [<dấu>].

Ngoặc đứng cho biết là âm có thể không có (optional)


Kết quả chúng ta có nhiều thích thú:

 • VIQR:
  cũ: vowẹl đownloa lovẹ mexicọ 'réd 'blué
  m10: vowel. download. love. mexico. 'red' 'blue'
 • Telex:
  cũ: mảc mỉc vâcin englíh ãngloon maticulte mothẻ fathẻ
  m10: macro micro vacination english anglosaxon matriculate mother father
 • VNI:
  cũ: mad123 --> mảd
  m10: mad123Để có một lối nhìn về đường hướng khảo cứu của mViet, xin ghé thăm bài viết: http://www.conguan.com/portal/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=25

Muốn biết thêm về mViet10 và bàn gõ ảo xin đọc: http://www.csun.edu/~ca46617/Support/MOINHAT/MVIET10ZEN/aboutzen10.htm
<Edited by: mviet -- 10/24/2003 6:55:05 PM >
#1
  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
  Kiểu:
  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9