Khói bếp

Tác giả Bài
cử hàn
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2017
Khói bếp - 08.07.2018 12:39:18
0
Em đi lao động nước ngoài
Ba năm khói bếp thở dài...ba năm

pripankaj
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2018
Re:Khói bếp - 18.08.2018 19:13:31
0
for sharing ..