Mùa Thơ
NguyenHThanh 28.09.2018 13:35:30 (permalink)
0
Thu về chưa
 
Thu về chưa sao trời buồn man mác
Nhạc chiều lên hiu hắt phím cung sầu
Em về chưa sao phố buồn sương lạnh
Đợi chờ này dài mãi đến bao lâu
 
Thu vàng chưa sao lá từng chiếc úa
Buồn lên đầy cơn gió bỗng hoang vu
Em chưa về chiều lên chiều cô lữ
Hạ đi rồi vẫn đó một mùa ngâu
 
Thu về chưa sao trăng còn nửa bóng
Nửa chén sầu in đậm dáng em xưa
Em về chưa về nghe mùa lá đổ
Về đây em nghe gió chuyển giao mùa 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9