bản dịch tiếng Anh của bài thơ "Chờ Nhau" của Nguyễn Bính
hương cau 02 02.06.2019 23:42:35 (permalink)
Waiting For Each Other                                  by Nguyen Binh (1937)
 
 
My dear, the neighbours have not lit the lamps in their houses
I will come to you after finishing the chew in my mouth
Living in the same village are you and me
Going by the same road, why bother being in a hurry
 
Somehow, I think I have heard from them the faint rumour
That they know we are somewhat having something… together
Who raises the winds so the areca nuts become rather few
And the betel leaves are damaged because of the heavy dew
 
 
Translated from Vietnamese into English
by Hương Cau Thomas T N Cao
on 20 May 2019 in British Columbia, Canada
 
Chờ Nhau                                                             Nguyễn Bính
 
Láng-giềng đã đỏ đèn đâu
Chờ em ăn giập miếng giầu em sang
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội-vàng chi anh
Em nghe họ nói mong-manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau.
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non.
 
1937


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2019 22:34:07 bởi hương cau 02 >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9