bài dịch tiếng Anh bài thơ "Chùa Hương xa lắm" của Nguyễn Bính
hương cau 02 09.08.2019 16:44:31 (permalink)
The Huong’ s Pagoda Is Very Far Away                  by Nguyen Binh
 
The Huong’ s Pagoda is a long , long way , my dear!
Not counting the crossings by boat, which is very difficult, I fear!
Really, if you really want both of us to go
Then you will have to get some money for me to borrow
 
If the Huong’s Pagoda is close by, easy for going
I am willing to provide thousands of my fingerprints
So we can save the dress which our mother has spent time to sew
Save it, my dear! Until the day we are ready to go…
 
Translated from Vietnamese into English
by Thomas T N Cao; penname Hương Cau
on 24 May, 2019, in British Columbia, Canada 
 
 
 
Chùa Hương xa lắm                                              Nguyễn Bính
 
Chùa Hương xa lắm, em ơi!
Đò giang cách-trở… chịu thôi cô mình!
Câu này anh nói thực tình
Anh đi thì phải cho anh mượn tiền
Chùa Hương ví độ đường liền
Anh xin điềm-chỉ một nghìn ngón tay
Để dành tấm áo mẹ may
Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta…
 
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9