Thơ Bảy Chữ

Thay đổi trang: << < ..111213 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 195 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 10692
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Thơ Bảy Chữ 05.11.2020 11:25:14 (permalink)
0

Cơ Đồ Hận

Tay nghiên ngón bút hoạ văn thi
Dọc kiếm ngang gươm tấn thối thì
Vẽ bấy cơ đồ nuôi hận nước
Chờ mai quật khởi bước hồi qui

 
Cố Quận
 
  Cố Quận

  • Số bài : 10692
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Thơ Bảy Chữ 05.11.2020 11:27:14 (permalink)
  0

  Hạ Của Ta Giờ

  Hạ của ta giờ phượng vĩ đâu
  Trời mây viễn xứ gió giang đầu
  Mưa giăng trắng hạt trà hiên trúc
  Nắng chiếu vàng tơ tuý nguyệt lâu
  Dạ tỏ ai bờ quên nhớ sắc
  Lòng thông kẻ bãi tiếc thương mầu
  Giang đầu gió nổi mây che khuất
  Hạ của ta rồi! Phượng vĩ đâu

   
  Cố Quận
   
   Cố Quận

   • Số bài : 10692
   • Điểm: 2
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Thơ Bảy Chữ 05.11.2020 11:29:19 (permalink)
   0

   Kiếm Sĩ Bại Trận


   Kiếm sĩ tài so...thảm bại rồi
   Ghì cương chiến mã bóng chiều trôi
   Hoa bay dưới gió đường lui tới
   Biết ngõ nào đi thoát hiểm đồi

    
   Cố Quận
    
    Cố Quận

    • Số bài : 10692
    • Điểm: 2
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Thơ Bảy Chữ 05.11.2020 11:31:53 (permalink)
    0

    Thất Quái Sông Kiên Cáo Thị

    Thất Quái Sông Kiên cáo thị thi
    Cùng nhau hoạ xướng nữ Nga Mi
    Ba thành chữ nghĩa quăng phao nhẹ
    Sáu quách từ câu kéo nặng chì
    Nắng chiếu làn thưa sông kẻ viết
    Mưa rơi kín hạt bể người ghi
    Nga Mi hoạ xướng vần âm tấn
    Thất Quái Sông Kiên cáo thị thi

     
    Cố Quận
     
     Cố Quận

     • Số bài : 10692
     • Điểm: 2
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Thơ Bảy Chữ 05.11.2020 11:37:12 (permalink)
     0

     Gốc Phượng Già Xưa

     Gốc phượng già xưa đỏ sắc hương
     Trời mưa nắng hạ cánh rơi đường
     Hoa trôi mặt nước dòng kia khuất
     Bến khói và tơ nhật nguyệt sương

     Người đi kẻ ở luyến lưu mùa
     Áo trắng tà bay guốc mộc khua
     Sớm đứng trông đò trưa đợi chuyến
     Bờ nghiêng nón nửa tóc mây lùa

     Đỏ sắc hoa nhành phượng vĩ xưa
     Thềm bay buổi nắng rụng ngày mưa
     Đường trôi! Bến khuất dòng đây nước
     Tiết tuế bao lần nụ cánh thưa

      
     Cố Quận
      
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2020 00:51:35 bởi Cố Quận >
      
      Cố Quận

      • Số bài : 10692
      • Điểm: 2
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Thơ Bảy Chữ 11.11.2020 00:52:25 (permalink)
      0

      Hoa Xoan và Áo Tím


      Tím sắc hoa xoan nở tím nhành
      Tơ vàng nắng hạ chiếu tàng xanh
      Hiên ai lụa áo tà tha thướt
      Tím sánh xoan hoa sắc tím cành

       
      Cố Quận
       
       Cố Quận

       • Số bài : 10692
       • Điểm: 2
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Thơ Bảy Chữ 11.11.2020 00:55:10 (permalink)
       0

       Tiếng Tiêu Sầu

       Đêm khuya réo rắt tiếng tiêu sầu
       Lãng tử lều tranh khúc gió câu
       Mã cước vang đường muôn dặm lướt
       Băng rừng vượt suối ải quan đầu

       Đêm khuya độc bóng dưới đèn chong
       Tưởng chiến trường xưa huyết hận dòng
       Chảy bốn vùng phân tranh đất cũ
       Tàn cơn khói lửa! Kiếp lưu vong

       Đêm khuya dứt tiếng đoạn âm tiêu
       Khúc gió câu tan...nguyệt trải liều
       Lãng tử lưng nằm thương nhớ thủa
       Hào chông thuỷ địa biết bao nhiêu

        
       Cố Quận
        
        Cố Quận

        • Số bài : 10692
        • Điểm: 2
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Thơ Bảy Chữ 11.11.2020 01:02:23 (permalink)
        0


        Nữ Cai Tù

        Bà Hùm Quận Sáu nữ cai tù
        Sớm trượng chiều côn đả lão phu
        Thịt nát da rơi! Từ vận hỏi
        Tiền thân nợ thiếu bấy sinh thù?

         
        Cố Quận
         
         Cố Quận

         • Số bài : 10692
         • Điểm: 2
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Thơ Bảy Chữ 11.11.2020 01:07:46 (permalink)
         0

         Mai Thuyền Viễn Xứ! Kiếp Tha Hương


         Mai thuyền viễn xứ! Kiếp tha hương
         Đất mẹ lìa xa luống đoạn trường
         Tám hướng mây quần vây tĩnh mịch
         Mười phương gió nổi hốt thê lương
         Bờ nam tiểu điểu đuôi đưa ngõ
         Bể bắc kình ngư mũi dắt đường
         Đất mẹ đêm nằm mong dỗ giấc
         Mai thuyền viễn xứ! Kiếp tha hương

          
         Cố Quận
          
          Cố Quận

          • Số bài : 10692
          • Điểm: 2
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Thơ Bảy Chữ 11.11.2020 01:21:44 (permalink)
          0

          Hoa Đồng Cỏ Nội


          Hoa đồng cỏ nội! Giết người ta
          Mắt biếc môi son nét mặn mà
          Thả bước ven bờ sông đấy nón
          Nghiêng vành, xoã tóc, vạt bà ba

          Hoa đồng cỏ nội! Đẹp làm sao
          Bộ tứ kia lan-cúc-huệ-đào
          Bất khả so rồi danh diễm tuyệt
          Hương màu lẫn sắc trội tầng cao

          Hoa đồng cỏ nội xuất giai nhân

           
          Cố Quận
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2020 11:43:03 bởi Cố Quận >
           
           Cố Quận

           • Số bài : 10692
           • Điểm: 2
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Thơ Bảy Chữ 19.11.2020 11:37:58 (permalink)
           0

           Vọng Cố Nhân

           Bến cũ! Sông thầm nhớ cố nhân
           Từ đi lạc Tấn khuất phương Tần
           Mùa mưa bóng ngả tay quờ quạng
           Tiết gió hình nghiêng khập khễnh chân
           Sắc lá thu tàn phong mấy độ
           Màu hoa hạ tái phượng bao lần
           Từ đi lạc Tấn Tần kia để
           Bến cũ! Sông thầm nhớ cố nhân

           Cố Quận
            
            
            Cố Quận

            • Số bài : 10692
            • Điểm: 2
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Thơ Bảy Chữ 19.11.2020 11:39:58 (permalink)
            0

            Nhớ Đã Bao Mùa

            Nhớ đã bao mùa phượng vĩ hoa
            Đường xưa lối cũ áo hai tà
            Tơ phơi phới gió ngang cầu tiếng
            Guốc gõ ai gần...lọc cọc xa

             
            Cố Quận
             
             Cố Quận

             • Số bài : 10692
             • Điểm: 2
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Thơ Bảy Chữ 19.11.2020 11:42:35 (permalink)
             0

             Bến Cũ Đò Neo

             Bến cũ đò neo lái mũi không
             Người đi! Kẻ ở bước theo chồng
             Ven sông rặng liễu tàng xanh đứng
             Đợi bóng xưa về đã mấy đông

              
             Cố Quận
              
              Cố Quận

              • Số bài : 10692
              • Điểm: 2
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Thơ Bảy Chữ 19.11.2020 11:45:54 (permalink)
              0

              Nặng Trĩu

              Trĩu nặng đây trời bóng mẹ cha
              Đàn em bé nhỏ chốn quê nhà
              Bao năm biệt xứ niềm chia cách
              Biển Thái mây trùng khói mịt xa

              Mỗi bước chân đi lệ mắt dòng
              Tha phương nửa kiếp phận long đong
              Mưa chiều nắng sớm đời sương gió
              Nguyện buổi hồi hương phỉ tấc lòng

              Nặng trĩu thân tình! Đọng ướt mi

               
              Cố Quận
               
               Cố Quận

               • Số bài : 10692
               • Điểm: 2
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Thơ Bảy Chữ 19.11.2020 11:48:11 (permalink)
               0

               Thời Gian Quá Nửa Kiếp Ly Hương


               Thời gian quá nửa kiếp ly hương
               Bốn bốn năm qua lặng lẽ đường
               Nắng sớm mưa chiều tâm khắc khoải
               Mùa đi tiết đến dạ thầm thương
               Quê xưa nhạt bóng trăng soi vách
               Phố cũ hình phai nến rọi tường
               Bốn bốn năm dài qua lặng lẽ
               Thời gian quá nửa kiếp ly hương

                
               Cố Quận
               (560)
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: << < ..111213 | Trang 13 của 13 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 195 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9