Thơ Bảy Chữ
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 34 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 507 bài trong đề mục
Cố Quận 17.05.2023 04:26:15 (permalink)
0

Đông Tiết Lạnh Lùng (2)

Tiết lạnh lùng đông gió lộng đường
Phong cành lá rụng cánh mùa vương
Người lưu luyến buổi hồng va vách
Kẻ tiếc hoài hôm cúc chạm tường
Rượu chén bên bờ sông ngắm khói
Trà chung cạnh trái núi xem sương
Phong cành lá trụi mùa thu vãng
Tiết lạnh lùng đông tuyết ngập đường


 
Cố Quận
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2023 04:27:58 bởi Cố Quận >
Cố Quận 17.05.2023 04:29:01 (permalink)
0

Luật Trắc Bằng Thơ Chúng Hại Ta

Luật trắc bằng thơ buột bó ta
Từng câu tứ vận kéo trì là
Tay rung gạch xoá hoài đau ngón
Quẳng trắc bằng đi! Chữ chúng ra

Mực tím đầy trang giấy trắng rồi
Vui mừng cạn chén rượu mềm môi
Ngâm vang tiếng lộng tầng không núi
Ghế ngã lăn quay tụt dốc đồi

Luật trắc bằng thơ chúng hại ta

 
Cố Quận
Cố Quận 17.05.2023 04:31:45 (permalink)
0

Muốn Viết Lòng E Ngại Trắc Bằng

Muốn viết lòng e ngại trắc bằng
Đường thi bảy chữ tám câu căng
Không theo vận tứ người chê trách
Kẻ ngạo cười tay điểm mặt rằng

Về xem lại sách vở rồi thơ

 
Cố Quận
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2023 11:12:53 bởi Cố Quận >
Cố Quận 05.06.2023 11:14:23 (permalink)
0

Bảy Tháng Mười Hai

Bảy tháng mười hai cảnh đốt tàu
Đen trời lửa khói hận thù nhau
Mưa bom dội xuống Trân Châu Cảng
Nhật-Mỹ hùng tranh máu nhuộm màu

 
Cố Quận
 
Cố Quận 05.06.2023 11:18:12 (permalink)
0

Phố Rực Đèn Sao

Phố rực đèn sao toả sáng đêm
Thông xanh nhánh dựng đứng soi thềm
Trông mùa kẻ áo giày quăng bớt
Đợi tiết người khăn mũ sắm thêm
Tốn bạc không màng chơi mắt mỏi
Tiền hao chẳng xá uông môi mềm
Đường hương lối sắc chân lui tới
Phố rực đèn sao toả sáng đêm

 
Cố Quận
 
Cố Quận 05.06.2023 11:20:16 (permalink)
0

Lực Bất Tòng Tâm (3)

Lực bất tòng tâm nghiệm thấu ra
Lòng suy ngẫm đếm tuổi nay già
Sau quên đó lối cao thành thấp
Trước lãng đường đây cận hoá xa
Cất tiếng than phiền hôm lạnh sốt
Buông câu giận trách buổi ho gà
Ngồi suy ngẫm đến lời giao kết
Lực bất tòng tâm! Nhớ thẹn ta

 
 
Cố Quận
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2023 10:24:58 bởi Cố Quận >
Cố Quận 16.06.2023 10:25:39 (permalink)
0

Đầu Đường Xó Chợ

Đầu đường xó chợ tấm thân già
Lỡ bước sa chân...tự túc ta
Quyến thuộc thân bằng quên nhớ mặc
Hôm rau buổi cháo đặng thôi mà

 
Cố Quận
 
Cố Quận 16.06.2023 10:27:46 (permalink)
0

Ngày Đông Khởi

Nắng đã lên rồi gió bão ngưng
Đồi sương khói toả trắng vây rừng
Thông xanh mượt nhánh người cưa cắm
Cúc đỏ cành mơn kè cắt chưng
Ngõ bắc đèn treo làng thết đãi
Đường nam đuốt dựng xóm ăn mừng
Làn se sắt lạnh ngày đông khởi
Nắng nhạt tơ thềm hạt đất tưng

Cố Quận


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2023 10:29:31 bởi Cố Quận >
Cố Quận 16.06.2023 10:33:23 (permalink)
0

Sương Khói Đêm Đông

Đông về buốt lạnh tiết trời êm
Lấp lánh đèn sao toả sáng thềm
Khói lửng lơ nhành thông cuối ngõ
Sương mù hạt trắng nhỏ đường đêm

Tiếng vọng chuông đồng lễ chúa sinh

Cố Quận
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2023 02:52:31 bởi Cố Quận >
Cố Quận 30.06.2023 02:53:21 (permalink)
0

Và Ta Giấc Mộng Mùa Đông (2)

Và ta giấc mộng thấy màu đông
Ngõ bách đường thông cổng cúc hồng
Sắc mởn hương nồng thơm cửa áo
Người bay...tỉnh nuối mộng mùa đông

 
Cố Quận
 
Cố Quận 30.06.2023 02:55:26 (permalink)
0

Chúa Giáng Trần

Chúa ngự ngôi cao lễ giáng trần
Tay giăng thập giá nạn tha nhân
Muôn đời ơn phước người thương nhớ
Nguyện khấn lời kinh Chúa giáng trần

 
Cố Quận
 
Cố Quận 30.06.2023 02:59:28 (permalink)
0

Chúc Giáng Sinh (3)

Lễ thiệp màu trao chúc giáng sinh
Lời hay ý đẹp kết thâm tình
Thân bằng xóm cũ thăm chào đón
Quyến thuộc làng xưa viếng thỉnh nghinh
Rượu tiếp tâm tình thân thế mỗ
Trà dâng thổ lộ tính danh mình
Thâm tình đậm nét tay đề chữ
Lễ thiệp màu trao chúc giáng sinh

 
Cố Quận
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2023 22:17:30 bởi Cố Quận >
Cố Quận 07.07.2023 22:18:28 (permalink)
0

Phố Một Màu Đông (2)

Phố một màu đông trắng lạnh lùng
Trời hoa tuyết đổ gió cành rung
Đêm tàn nhạt ánh đèn sao lối
Thẳng tắp hàng thông sát cạnh tùng

 
Cố Quận
 
Cố Quận 07.07.2023 22:20:33 (permalink)
0

Hăm Mốt Tháng Mười Hai

Đã ngày hăm mốt tháng mười hai
Túi trên dưới rỗng!...tiếng thở dài
Cao kia ác quá! Tiền đâu rượu
Mồi nhắm đang mùa món thịt nai

Đã là hăm mốt! Lẹ thế ư

 
Cố Quận
 
 
Cố Quận 07.07.2023 22:22:44 (permalink)
0

Thánh Lễ Giáng Sinh

Người dâng lễ thánh giữa mùa đông
Bạn chúa Ki Tô hữu dạ đồng
Khấn nguyện muôn loài an cõi thế
Lời vang giáo phận khắp tây đông

 
 
Cố Quận 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2023 22:57:19 bởi Cố Quận >
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 34 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 507 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9