Vầng trăng khuyết - Trần Thúy Lành

Tác giả Bài
Thanh Vân
  • Số bài : 3638
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2007
Vầng trăng khuyết - Trần Thúy Lành - 15.11.2019 02:28:10

Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai