Việt Nam Quê Hương Tôi
yenson 20.05.2020 01:43:42 (permalink)
Việt Nam tôi rên xiết thương đau
Lòng người dân sao vẫn ơ thờ
Hoàng Trường Sa nay giặc đã cướp
Bản Giốc Nam Quan cũng bị chia đôi
Việt Nam tôi, đất nước ngàn đời
Vốn liếng Lạc Hồng sắp mất thật rồi.
VN tôi sắp mất thật rồi sao nỡ vô tâm
 
Mời xem video nhạc ở đây:
http://thovanyenson.com/?p=11531

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9