Mời nghe và xem video nhạc mới
yenson 17.07.2020 05:23:17 (permalink)
Mời nghe vài khúc nhạc mới

Cô-Vy bó chặt chân tay
Đêm hun hút lạnh, ngày dài lê thê
Lòng buồn nhớ nước thương quê
Viết vài khúc nhạc vọng về xứ xa


Mời bấm vào đường dẫn bên dưới

http://thovanyenson.com/?p=12583
http://thovanyenson.com/?p=12458
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9