Vu Lan rồi mẹ ơi TG Bạch Vân nam - diễn ngâm: Hồng Gấm

Tác giả Bài
Ct.Ly