Giới thiệu "Hạnh Phúc Không Xa"
yenson 12.10.2020 06:45:21 (permalink)
Giới thiệu "Hạnh Phúc Không Xa" hôm nay, 07:00 PM

Bài cảm tưởng của Al Capone Trường Sơn Lê Xuân Nhị về tập Truyện ký HẠNH PHÚC KHÔNG XA của Yên Sơn vừa mới phát hành.
http://thovanyenson.com/?p=12755


Nếu quý vị nào có lòng muốn ủng hộ, xin liên lạc qua email này hoặc text, điện thoại 713 240 6088. Giá ủng hộ $35 bao cước phí bưu điện.


 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9