Vietnamese Poetry (English Version)
ms.witch 10.02.2021 02:54:47 (permalink)
Poetry (English Version) Viet Poetries Collection
1. Translation Version Poetries Huyen Thanh Quan
translated & researched by : ms witch (ms tran)
 

 
Author: Huyen Thanh Quan
Mrs. Huyen Thanh Quan ( Nôm : 1805 - 1848 ), her real name was Nguyen Thi Hinh ; a woman in the modern Vietnamese literary history, well known as Lord of Nom literature
literally 'Southern characters') in earlier times also called Chữ Nam (𡨸南) or Quốc Âm (國音, "National sound"), was a logographic writing system used to write the Vietnamese language. It used classical Chinese characters to represent Sino-Vietnamese vocabulary and some native Vietnamese words, while new characters were created on the Chinese model to represent other words
Ms. Huyen Thanh Quan did not compose much, most of them were written in Nôm , according to the Han law form . The following articles:
 1. The nostalgic Thang Long (roughly means remembering the old Thang Long citadel)
 2. Passing Tran Bac pagoda
 3. Crossing Ngang Pass (The Ngang Pass is a mountain pass on the border of the provinces of Quảng Bình and Hà Tĩnh, in the North Central Coast of Vietnam.)
 4. Homesick in the afternoon
 5. First feeling in front of autumn’s eve scene
 6.Tran Vo temple scene
 7. Huong Son scene (Hương Sơn is a district in the North Central Coast of Vietnam
Translation Versions :
The poem was written in language form of the Tang law .( Tang poetry, style of China's Tang dynasty)

Context composing

Mrs. Huyen Thanh Quan wrote this poem, after 1802, when Nguyen Anh ascended the throne, took the title Gia Long and settled in Hue . Since then, Thang Long had lost the central position of the country politically and culturally.
Subject: Poems depicting allegory scenes. The scene was mourning. Love was nostalgic. Pham The Ngu wrote: This article showed the author's scene before the ruin of the ancient capital of the North .
 1. The nostalgic Thang Long
Creation caused spending in the arena
So far years passed some winters
The past way, the chariot, the spirit of autumn herb
Ancient wall, castle, shadow of dusk
The stone was still inert with the moon,
 Water was also frowning at mourning.
Thousand years ancient historical looked back immemorial mirror
That’s scene, people here, felt a pain as throwing the intestine  
Glossary
Some rare words in the poem can be understood as follows:
Theater: The chaos scene during the war
Tinh sương : cold foggy seasons
Autumn herb: Autumn grass.
Stones : might be a metaphorical representation of Mountain
Water : : might be a metaphorical representation of Rivers, Oceans.
     Both elements create a portrait of a country.
     Đoạn trường : a pain as throwing the intestine.
 
 

Vietnamese Original :
Thăng Long thành hoài cổ
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường
Chú giải từ ngữ
Một số từ ngữ hiếm gặp trong bài thơ có thể được hiểu như sau:
Hí trường: Cảnh loạn lạc trong thời chiến
Tinh sương: Tinh là sao, sương là sương giá. Mấy tinh sương là mấy năm.
Thu thảo: Cỏ mùa thu.
Tịch dương: Mặt trời lúc chiều tối.
Đá : ẩn dụ trong văn chương như là Núi, Non
Nước : ẩn dụ trong văn chương như là Sông, Biển. Cả hai nhân tố tạo nên hình ảnh của một đất nước.
Đoạn trường: nỗi đau như đứt từng đoạn ruột, ý nói đau đớn
 
các mem nhớ liked giùm em nhé ! 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2021 03:09:01 bởi ms.witch >
#1
  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
  Kiểu:
  2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9