Mời nghe bản thi ngâm Hồ Trường
yenson 06.04.2021 04:11:27 (permalink)
Nhân mùa Quốc Hận, lòng bùi ngùi nhớ nước thương quê, xin gửi đến quý vị bản thi ngâm Hồ Trường của Nguyễn Bá Trác

http://thovanyenson.com/?p=13478
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9