Cờ Vàng ba sọc đỏ dưới triều Vua Thành Thái trong các trang mạng online

Tác giả Bài
Hiếu Thiện
 • Số bài : 107
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2021
Cờ Vàng ba sọc đỏ dưới triều Vua Thành Thái trong các trang mạng online - 02.05.2021 10:57:39
Trong một trang mạng http://www.aiplus.idv.tw/soviet/FVIETNAM.HTM  cuả Trung Cộng. Khi đề cập tới những lá cờ cuả Việt Nam bắt đầu thời kỳ Pháp thuộc. Có đăng hình một loại cờ vàng với ba gạch đỏ. Rất có thể đó là cờ vàng ba "sọc" đỏ cuả Vua Thành Thái. Một lá cờ mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay ra sức phủ nhận. Cho rằng đó chỉ là sản phẩm cuả trí tưởng tượng.
 
 
1/ Lá cờ đầu tiên. Màu vàng có một vạch đỏ lớn nằm giữa - Bằng 1/2 chiều đứng cuả lá cờ - . Với 4 chử Hán 越南王國 có nghĩa là cờ cuả Vương Quốc Việt Nam. So sánh trong bài "Lịch Sử Quốc hiệu Việt Nam và lá Quốc Kỳ đầu tiên cuả nước "Việt Nam" (https://emilydad.wordpres...3t-nam-only-viet-nam/) thì đó là cờ Long tinh Kỳ cuả Triều Đình Huế thời gian 1920-1945 (Hình dưới)
 

2/ Lá cờ thứ hai màu vàng. Có hình cờ Tam Tài cuả Pháp trên góc cao. Có các chử Hán 法屬安南帝國  có nghĩa là cờ cuả "Đế chế Annam thuộc Pháp". So sá́nh với trang "Các lá Quốc Kỳ cuả nước Việt Nam" thì đó là cờ Nam Kỳ thuộc địa từ năm 1923-1945.
3/ Lá cờ thứ Ba. Màu vàng có ba "gạch" ngang màu đỏ chính giữa. Có các chử Hán 越南帝國 có nghĩa là cờ Đế Chế Việt Nam
 
4/ Dưới lá cờ vàng có ba gạch đỏ mang tên Đế Chế Việt Nam 越南帝國 là hình một lá cờ cũng màu vàng với một gạch đỏ lớn nằm ngang. Nhưng vạch đỏ này hẹp hơn vạch đỏ cuả lá cờ thứ nhất - chỉ bằng 1/3 bề đứng cuả lá cờ - so sánh với tài liệu "Các lá Quốc Kỳ cuả nước Việt Nam" thì cờ này chính là cờ mang tên "Long Tinh Đế Kỳ" cuả Triều Đình Huế.
5/ Lá cờ thứ năm nền đỏ sao vàng cạnh cong bầu là cờ cuả Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà bắt đầu từ năm 1945
6/ Lá cờ thứ 6 nền vàng ba sọc Xanh (Đúng ra là có 2 sọc trắng chính giữa 3 sọc xanh).So sánh với tài liệu "Các lá Quốc Kỳ cuả nước Việt Nam" thì cờ này chính là cờ Nam Kỳ Cộng Hoà Quốc 1946-1948..
.

Các lá cờ kế tiếp trong trang mạng online cuả Trung Cộng này là cờ Quẻ Ly cuả Chính Phủ Trần Trong Kim. Cờ Vàng ba sọc đỏ cuả Việt nam Cộng Hoà. Và cờ xanh đỏ sao vàng cuả Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam
 
VẬY SUY RA. LÁ CỜ THỨ 3 NỀN VÀNG BA GẠCH ĐỎ MANG TÊN "ĐẾ CHẾ VIỆT NAM" 越南帝國 CHỈ CÓ THỂ LÀ CỜ VÀNG BA "SỌC" ĐỎ MANG TÊN "ĐẠI NAM QUỐC KỲ" DƯỚI TRIỀU VUA THÀNH THÁI THỜI GIAN 1890-1920 NẾU SO SÁNH VỚI CÁC TÀI LIỆU VỀ QUỐC KỲ CUẢ CÁC TỔ CHỨC VIỆT NAM HẢI NGOẠI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2021 14:09:44 bởi Hiếu Thiện >

Hiếu Thiện
 • Số bài : 107
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2021
Re:Cờ Vàng ba sọc đỏ đời Vua Thành Thái trong trang mạng online cuả Trung Cộng - 07.05.2021 10:13:41
CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ ĐỜI VUA THÀNH THÁI TRONG TRANG MẠNG ONLINE CUẢ PHÁP
Trong trang nhà "Khám phá Việt Nam" cuả Pháp (https://vietnamdecouverte.com/). Có một trang nói về lịch sử cuả các lá cờ Việt Nam mang tên: Quốc Kỳ Việt Nam: Lịch sử và sự phát triển hấp dẫn cuả biểu tượng Quốc Gia (Drapeau Vietnam: L'histoire et L'évolution fascinante du symbole national ) https://vietnamdecouverte.com/drapeau-vietnam có đề cập tới lá cờ vàng ba sọc đỏ đời vua Thành Thái
 
Trên là trang cuả báo online Phạ́p nói về cờ vàng ba sọc đỏ đời vua Thành Thái


Lời dịch tiếng Việt: Lá cờ nhà Nguyễn từ năm 1890 đến năm 1920 Mãi sau này, vào cuối triều Nguyễn năm 1920, lá cờ màu vàng đất ra đời, tượng trưng cho dân tộc Việt Nam, và ba vạch đỏ lần lượt tượng trưng cho ba miền Việt Nam là Bắc Kỳ, An Nam và Nam Kỳ.
.

Lời dịch tiếng Việt: Từ trái sang phải: Cờ triều Nguyễn (1890-1920) và cũng là cờ Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm sau năm 1954 / cờ của Đế quốc Việt Nam năm 1945 / cờ của Mặt trận Quốc gia Việt Nam (Đúng ra phả̃i ghi là : Cờ cuả Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam)

Tài liệu cuả Pháp ghi lá cờ vàng ba sọc đỏ cuả triều đại nhà Nguyễn Việt Nam từ 1890 đến 1920. Có nghĩa là trải qua 3 đời Vua:
1/ Vua Thành Thái : 1889-1907
2/ Vua Duy Tân: 1907-1916
3/ Vua Khải Định : 1916-1925
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2021 09:47:23 bởi Hiếu Thiện >

Hiếu Thiện
 • Số bài : 107
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2021
Re:Cờ Vàng ba sọc đỏ đời Vua Thành Thái trong trang mạng online cuả Trung Cộng - 08.05.2021 14:38:04
CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ ĐỜI VUA THÀNH THÁI TRONG TRANG MẠNG ONLINE CUẢ PHÁP

Trong một trang online khác cũng cuả Pháp đề cập tới những lá cờ cuả đất nước Việt Nam. Cũng trình bày một lá cờ Vàng ba sọc đỏ cuả triều Nguyễn có từ năm 1890
http://nono-oi.over-blog.com/article-26772676.html 

Lời dịch cho phần tiếng Pháp trong ô màu đỏ trên lá cờ vàng ba sọc đỏ :Lá cờ cổ nhất mà tôi tìm được là của triều Nguyễn (1890 - 1948)
(Năm 1890 là năm Vua Thành Thái đã lên ngôi. Còn năm 1948 là năm khai sinh ra Quốc Gia Việt Nam cuả Quốc Trưởng Bảo Đại)
Lời dịch cho phần tiếng Pháp trong ô màu đỏ phía dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ :
Nguyễn là tên của triều đại Việt Nam cuối cùng. Nhà Nguyễn nắm chính quyền vào năm 1802 trước sự xâm hại của nhà Lê và thống nhất đất nước dưới lá cờ này bằng cách đặt tên là Việt Nam (miền Nam của người Việt) ... Vàng tượng trưng cho làn da của người Việt Nam và ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền chính của đất nước: Bắc Kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ.
 
Phía dưới cuả bài viết. Có đăng hình cờ Vàng ba sọc đỏ cuả Việt Nam Cộng Hoà vời lời chú giải

 
  ...
Lời dịch cho phần tiếng Pháp trong ô màu đỏ trên lá cờ vàng ba sọc đỏ :Và miền Nam nằm trong tay chính phủ lâm thời thân phương Tây nắm cờ nhà Nguyễn vào năm 1955
 
NHƯ VẬY. TRONG TRANG MẠNG ONLINE CUẢ PHÁP NÀY CŨNG XÁC NHẬN CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ CÓ TỪ THỜI VUA NHÀ NGUYỄN NĂM 1890 (VUA THÀNH THÁI). VÀ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ CUẢ VIỆT NAM CỘNG HOÀ CŨNG LÀ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ THỜI VUA THÀNH THÁI

Một bài viết về Cờ cuả Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hoà Trên Wikiwand tiếng Pháp (Drapeau de l'État du Viêt Nam et république du Viêt Nam). Khởi đầu phần giải thích về lịch sử (Historique) đã nói rõ về màu sắc (Nền vàng ba sọc đỏ) cuả cờ Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hoà/ Drapeau de l'État du Viêt Nam et république du Viêt Nam như sau :” Những màu này, được sử dụng trên cờ hoàng gia từ năm 1890 ”( Ces couleurs, reprises sur le drapeau impérial de 1890).
Năm 1890 là thời gian trị vì cuả Vua Thành Thái. Như vậy bài viết tiếng Pháp này xác nhận cờ vàng ba sọc đỏ có từ triều Vua Thành Thái.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2021 11:46:00 bởi Hiếu Thiện >

Hiếu Thiện
 • Số bài : 107
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2021
Re:Cờ Vàng ba sọc đỏ đời Vua Thành Thái trong trang mạng online cuả Trung Cộng - 12.07.2021 06:29:08
CỜ  VÀNG BA SỌC ĐỎ DƯỚI TRIỀU VUA THÀNH THÁI TRONG TRANG MẠNG ONLINE CUẢ TRUNG HOA

Trong trang mạng online cuả Trung Cộng ngày hôm nay https://www.baike.com/wik...view_id=2xf6rgh2ea6000 . Có một bài viết về : " Triều Nguyễn Vương Triều cuối cùng trong lịch sử Việt Nam" (阮朝编辑越南历史上最后的朝代). Trong bạ̀i này có đồ cập đến một trong những lá cờ cuả Triều Đại Nhà Nguyễn. Đó là lá cờ Vang ba soc̣ đỏ. Thời gian từ năm 1890-1920
 
Bài báo trình bày 5 lá cờ thời nhà Nguyễn. Gồm có;
1/ Cờ Vàng có một vòng tròng đỏ ở chính giữa. Được ghi chú là : Long Tinh Kỳ . Lá cờ riêng từ Vua Gia Long đến Vua Tự Đức. Được làm quốc kỳ từ năm 1863 ( “龙旌旗”  ,是嘉隆帝及嗣德帝的个人旗帜,1863年起当作国旗使用 )
2/ Cờ có hai chử Hán trên nền Vàng. Được ghi chú : "Đại Nam Kỳ. Lá cờ cá nhân cuả Hoàng Đế Đồng Khánh. Được xử dụng từ năm 1885 đến năm 1990 ( "大南旗”,同庆帝的个人旗,1885年至1890年使用 )
3/ Cờ Vàng ba sọc đỏ. Cờ riêng cuả Vua Thành Thái. Hoàng Đế Duy Tân và Hoàng Đế Khải Định. Được xử dụng từ năm 1890 đến 1920 ( 黄底三线旗,成泰帝、维新帝和启定帝的个人旗帜,1890年至1920年使用 )
4/ Cờ Vàng có một sọc đỏ lớn nằm ngang chính giữa. Được ghi chú : "Long Tinh Đế Kỳ ". Cờ riêng cuả Hoàng Đế  Khải Định và Hoàng Đế Bảo Đại. Được xử dụng từ năm 1920 đến năm 1945 ( “龙旌帝旗” ,启定帝保大帝的个人旗帜,1920年至1945年使用 ).

 
Trong một trang mạng khác cuả Trung Cộng. Nói về Quốc kỳ và Quốc huy Việt Nam (越南历代国旗与国徽). Trong phần nói về cờ Vàng ba sọc đỏ cuả Việt Nam Cộng Hoà. Đã ghi chú (Trong ô màu đỏ) :“Sau khi nhà Nguyễn sụp đổ, cờ ba vạch nền màu vàng tiếp tục là quốc kỳ của Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa, mang lại ý nghĩa mới và được coi là biểu tượng quốc gia của Việt Nam” (黄底三线旗后来在阮朝灭亡后继续成为越南国和越南共和国国旗,赋予新的含义,视为越南民族象征旗).
Như vậy, tác giả cuả trang mạng online Trung Cộng này cũng xác định cờ vàng ba sọc đỏ cuả Quốc Gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa là thừa kế cờ Vàng ba sọc đỏ trước kia cuả Triều Nguyễn.

Trong một trang mạng online cuả Trung Hoa. Có một bài viết về những quốc kỳ cuả Việt Nam mang tựa đề;” Quốc kỳ thay đổi trong lịch sử Việt Nam” ( 越南歷史上的國旗變化 ). Đến phần cờ Vàng ba sọc đỏ thì được ghi chú:”Ý tưởng của lá cờ này xuất phát từ quốc kỳ thời Nguyễn năm 1890. Màu vàng đại diện cho da vàng, màu đỏ đại diện cho máu, và ba đường ngang đại diện cho ba khu vực Tokin, Annam và Cochinchina (nay là Bắc Kỳ; Trung Kỳ và Nam Kỳ)” ( 此旗的構想來自1890年阮朝的國旗.黃色代表黃皮膚,紅色代表鮮血,三條橫線代表東京、安南、交趾支那(今北圻、中圻、南圻)三個地區原文網址 )
 
 
Cũng trong trang mạng đó. Ở phần phía dưới mang tên :” Quốc kỳ trong lịch sử Việt Nam là như thế này: ”( 而越南歷史上的國旗是這樣的:). Thì quốc kỳ đầu tiên là cờ vàng ba sọc đỏ với ghi chú phía dưới: “Triều Nguyễn 1890—1920” ( 阮朝 1890—1920 )
(Trong phần trình bày. Có hình quảng cáo nằm giữa hình cờ và phần chú thích 阮朝 1890—1920/Triều Nguyễn 1890-1920 không lấy ra được).
 
 
 
 Trong tiết mục :” Quốc kỳ triều Nguyễn từng được dùng làm quốc hiệu” ( 曾作为国旗的阮朝旗帜 ) thuộc chương :” Cờ của tất cả các triều đại” ( 代国旗 ) cuả trang Wikiwand bằng tiếng Hoa https://www.wikiwand.com/zh sg/%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%9C%8B%E6%97%97. Có hình 6 lá cờ triều Nguyễn. Trong đó có lá cờ vàng ba sọc đỏ (Trong ô màu đỏ). Được tác giả mô tả như sau:
- Phần ô nhỏ bên trái:
Cờ ba vạch nền màu vàng (Cờ vàng ba sọc đỏ), một lá cờ do Hoàng đế Thành Thái ban hành (黄底三线旗(Cờ vàng ba sọc đỏ),成泰帝下诏颁布的旗帜) (Trong Ô màu xanh)
- Phần ô nhỏ bên phải:
Được sử dụng từ năm 1890 đến năm 1920 (1890年至1920年使用)

 
Trong một trang mạng cuả Trung Cộng nói về Cờ Việt Nam ( 越南国旗 ). Có hình cờ Vàng ba sọc đỏ. Trong tiết mục “Cờ Vàng ba sọc ngang” ( 黄底三横条旗 ) Nội dung được ghi chú như sau:
Trong khung màu đỏ:
Thời Pháp thuộc, triều Nguyễn của Việt Nam dùng cờ ba sọc ngang làm quốc hiệu (法国殖民地时代,越南阮朝作为王朝旗使用了三横条旗 )
Trong khung màu xanh:
Sau khi nhà Nguyễn bị xóa sổ, nhà nước Việt Nam, được sự ủng hộ của chính phủ Đệ tứ Cộng hòa Pháp, đã sử dụng cờ ba sọc ngang làm quốc kỳ của mình.( 阮朝被消灭了后,保大皇帝受法兰西第四共和国政府扶植建立的越南国使用三横条旗作为国旗 )
Ghi chú trong khung màu lục dưới hình cờ vàng ba sọc đỏ:
Quốc kỳ của triều Nguyễn và Việt Nam Cộng hòa (Nam Việt Nam) ( 阮氏王朝及越南共和国(南越)国旗 ).

Như vậy. Lại thêm một trang mạng cuả Trung Cộng xác nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà đã có từ thời Triều Nguyễn trước đó. Tuy không nói rõ vào thời gian nào.
 

NHƯ VẬY. LẠI THÊM NHỮNG BÀI BÁO TẠI TRUNG HOA XÁC NHẬN CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ CÓ TỪ THỜI VUA THÀNH THÁI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2021 14:08:00 bởi Hiếu Thiện >

Hiếu Thiện
 • Số bài : 107
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2021
Re:Cờ Vàng ba sọc đỏ đời Vua Thành Thái trong trang mạng online cuả Trung Cộng - 17.08.2021 14:28:23
Cờ đỏ sao vàng ba sọc đỏ đời Vua Thành Thái trong trang mạng online cuả Nga
 
Trong hai trang mạng online toàn bằng tiếng Nga. Cũng giới thiệu lịch sử những lá cờ cuả Việt Nam trong lịch sử hiện đại. Bài viết giới thiệu chỉ có 4 lá cờ . Từ lá "quốc kỳ" được coi như là đầu tiên cuả Việt Nam đến cờ đỏ sao vàng hiện nay.
 
                                                          
Lá cờ đầu tiên có nền vàng và ba sọc đỏ. Thời gian được ghi chú từ năm 1890-1920. Hiển nhiên đó là thời gian trị vì cuả các vị Vua Thành Thái; Duy Tân và Khải Định.
Lá cờ thứ hai là cờ màu vàng có một sọc đỏ lớn chính giữa. Đó là Long Tinh  Kỳ .
Lá cờ thứ ba có nền vàng ba sọc đỏ vởi sọc đỏ ở giữa bị đứt đoạn. Hiển nhiên đó là lá cờ qủe ly cuả chính phủ Trần Trong Kim vào năm 1945.
Lá cờ thứ tư cuối cùng là cờ đỏ sao vàng cuả Cộng Sản Việt Nam hiện nay.
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                    
Trong hai trang mạng khác cũng tiếng Nga. Chuyên về cờ cuả các quốc gia trên thế giới mang tựa đề:”Cờ của các quốc gia trên thế giới ở chế độ HD! Màu sắc, ý nghĩa và biểu tượng của cờ”( Флаги стран мира в HD! Цвета, значение и символика флагов). Riêng về tiết mục Việt Nam (Вьетнам). Thì trang này kê khai ra 5 loại cờ trong lịch sử cận đại Việt Nam. Trong đó có 4 lá cờ y hệt như các trang https://eaapa.ru/vetnamsk...yatikonechnaya-zvezda/
https://edelweiss-dolina.ru/2019/06/flag-vetnama-fotografii/ trên. Chỉ thêm một lá cờ xanh đỏ sao vàng cuả “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam VN” trước 1975. Có nghĩa là vẫn có lá cờ vàng ba sọc đỏ từ năm 1890 đến 1920 cuả ba triều Vua Thành Thái; Duy Tân và Khải Định. Vẫn được bài báo coi là lá quốc kỳ đầu tiên của Việt Nam.


        

флаг династии Нгуен во Вьетнаме
http://flagshtok.net/asia/flag-vetnama-simvolika-tajna-zheltoj-zvezdy.html
Trong một trang mạng bằng tiếng Nga có tựa đề :”Cờ và biểu tượng Tìm hiểu mọi thứ về chúng. Lịch sử, hình ảnh, mô tả về các quốc gia” (Флаги и гербы Узнайте о них всё. История, фото, описание стран). Trong phần những lá cờ trong lịch sử hiện đại cuả Việt Nam. Bài báo trình bày 5 lá cờ : 2 lá cờ đỏ sao vàng cạnh thẳng và cong bầu cuả đảng Cộng Sản Việt nam. Cờ Long Tinh  Kỳ nền vàng có một sọc đỏ lớn . Cờ quẻ Ly cuả Vua Bảo đại và Thủ Tướng Tướng Trần Trong Kim. Và lá cờ vàng ba sọc đỏ.Trên là cờ vàng ba sọc đỏ trong trang mạng bằng tiếng Nga http://flagshtok.net/asia/flag-vetnama-simvolika-tajna-zheltoj-zvezdy.html
Lược dịch phần ghi chú bằng tiếng Nga :
Câu giới thiệu trên lá cờ: ”Cờ dưới triều Nguyễn Gia Long” (Флаг в правлении Нгуен Зя Лонг)
Câu ghi chú bên cạnh cờ Vàng ba sọc đỏ : “Nguyễn Gia Long là một vị vua đã kết thúc triều đại thống trị thời bấy giờ. Ở Việt Nam, đây là vị hoàng đế đầu tiên. Vào thời của ông, lá cờ là một tấm vải màu vàng tươi trên đó có một vòng tròn lớn màu đỏ; sau này, thay vì một vòng tròn, họ bắt đầu sử dụng ba sọc đỏ.” (Нгуен Зя Лонг — это правитель, закончивший правящую династию того времени. Во Вьетнаме это был первый император. В его время флаг представлял собой ярко-желтое полотно, на котором расположен большой красный круг, позже вместо круга стали использовать три красные полосы.)
Như vậy tác giả người Nga cuả trang mạng này xác nhận cờ Vàng ba sọc đỏ cuả triều Nguyễn là sau thời Vua Gia Long. Theo những tài liệu khác đó là vào các đời Vua Thành Thái; Duy Tân và Khải Định. Còn ngay đời Vua Gia Long thì dùng cờ vàng vòng tròn đỏ (Để đối nghịch với cờ Vua Quang Trung là cờ đỏ vòng tròng Vàng).
Cờ vàng vòng tròn đỏ cuả Vua Gia Long chính là cờ Long Tinh Kỳ từ thờ Vua Gia Long đến Vua Đồng Khánh.
 
Long tinh kỳ từ thời Vua Gia Long đến Vua Đồng Khánh
 
Trong một trang mạng khác cuả Nga nói về cờ Việt Nam (Флаг Вьетнама). Có trình bày lá cờ Vàng ba sọc đỏ cuả triều Nguyễn sau lá cờ Long Tinh Kỳ nền vàng có vòng tròn đỏ cuả Vua Gia Long
 
                                                                                                    
 
Hình trên là đoạn văn mô tả một lá cờ Triều Nguyễn nền vàng ba sọc đỏ cuả báo Nga online trên.
-Đoạn trong ô màu xanh trên cờ Vàng ba sọc đỏ:
“Đến giữa thế kỷ 19, lá cờ đã có những thay đổi: màu sắc vẫn giữ nguyên, nhưng hình tròn được thay bằng 3 sọc ngang - liên quan đến một trong tám bát quái của Sách Dịch, là cơ sở của Đạo giáo. . Ngoài ra, người ta tin rằng ba sọc đỏ tượng trưng cho Nam, Bắc và Trung Việt Nam, thống nhất thành một đế chế duy nhất.” (К середине XIX века флаг претерпел изменения: цвета остались прежними, но место круга заняли 3 горизонтальные полосы – отсылка к одной из восьми триграмм «Книги Перемен», лежащей в основе даосизма. Кроме того принято считать, что три красные полосы символизировали Южный, Серверный и Центральный Вьетнам, объединенные в единую империю.)
-Phần mô tả phía dưới cờ vàng ba sọc đỏ trong ô màu đỏ:
Lá cờ đầu tiên của triều Nguyễn, 1890-1920, cũng như lá cờ của miền Nam Việt Nam, 1948-1975” (Первый флаг династии Нгуенов, 1890—1920, а также флаг Южного Вьетнама, 1948—1975)
 

NHƯ VẬY. LẠI THÊM NHỮNG BẰNG CHỨNG CHO THẤY THỜI VUA THÀNH THÁI CÓ DÙNG CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ THEO TÀI LIỆU TỪ BÁO NGA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2021 11:47:42 bởi Hiếu Thiện >

Hiếu Thiện
 • Số bài : 107
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2021
Re:Cờ Vàng ba sọc đỏ dưới triều Vua Thành Thái trong các trang mạng online - 21.08.2021 13:41:39
CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ DƯỚI TRIỀU VUA THÀNH THÁI TRONG TRANG MẠNG ONLINE CUẢ NHẬT
 
Một bài báo Nhật Bản online có tựa đề :” Chính quyền Nam Việt Nam Sài Gòn hình thành, phát triển và sụp đổ như thế nào”( 南ベトナム サイゴン政権がどのように現れ、発展し、崩壊したか). Có in lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ (Hình trên) cùng với hàng chử ghi chú phía dưới lá cờ
Lá cờ lịch sử của nhà Nguyễn của triều đại Việt Nam, được lấy làm quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa (1890 đến 1920) (- ベトナム共和国の国旗として採用された、ベトナム王朝のグエンの歴史的な旗(1890から1920まで))
Lời ghi chú xác nhận quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ là thừa kế một lá cờ cuả nhà Nguyễn. Thời gian được ghi chú từ năm 1890 đến 1920. Đó là các triều Vua: Thành Thái (1889-1907); Duy Tân (1907-1916) và Khải Định(1916-1925).
Như vậy chính báo Nhật cũng xác nhận cờ Vàng ba sọc đỏ có từ triều vua Thành Thái.
 
 
Trong một trang tài liệu cuả Nhật Bản nói về Cờ Việt Nam (ベトナムの国旗). Trong phần mô tả Cờ Vàng ba sọc đỏ (黄底三線旗). Trang tài liệu này nói rõ:” Thiết kế của lá cờ được ban hành vào năm 1948, nhưng người ta tin rằng nguyên mẫu của lá cờ có thể bắt nguồn từ thời Hoàng đế Gia Long vào đầu thế kỷ 19
( 旗のデザインは1948年に制定されたが、旗の原型は19世紀初頭の阮朝・嘉隆帝の時代にまで遡ることができると考えられている )
Như vậy trang tài liệu Nhật Bản này tin rằng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hoà không phải chỉ mới có vào năm 1948. Mà có từ trước kia cuả Triều Nguyễn.
 
Trong một trang mạng online cuả Nhật về các lá cờ trên thế giới (世界の国旗). Trong phần các lá cờ cuả Việt Nam (ベトナム). Trang tài liệu này trình bày tổng cộng 7 lá cờ trong lịch sử hiện đại cuả Việt Nam. Trong đó có lá cờ Vàng ba sọc đỏ và được ghi chú:
 “Lá cờ lãnh thổ Annam của chính quyền Bảo hộ Pháp (1890-1920)”  [フランス保護領アンナンの域旗 1890-1920)]
Thời gian 1890 đến 1920 là thời kỳ cuả 3 triều vua Thành Thái; Duy Tân và Khải Định
Như vậy trang tài liệu Nhật Bản này xác nhận cờ Vàng ba sọc đỏ có từ thời triều Vua Thành Thái
 
Trong phần nói về cờ Việt Nam trong một trang mạng nói về các lá cờ trên thế giới cuả Nhật. Lá cờ Vàng ba sọc đỏ được ghi chú: “ Quốc kỳ của triều Nguyễn từ năm 1890 đến năm 1920, và quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa (quốc kỳ của miền Nam Việt Nam) từ năm 1954 đến năm 1975. Ba đường biểu thị ba miền Bắc Kỳ (Tonkin), An Nam (An Nam) và Nam Kỳ (Cochinchina)” (1890~1920年のグエン(阮)王朝時代の旗であり、1954~1975年のベトナム共和国(南ベトナムの国旗。3本の線は、トンキン(東京)、アンナン (安南)、コーチシナ(交趾支那)の3地方を表す。)
 
(Hình được phóng lớn)
Trong một trang mạng online cuả Nhật. Khi trình bày những lá cờ cuả Việt Nam trong lịch sử hiện đại. Có hình lá cờ vàng ba sọc đỏ được ghi chú thời gian từ năm 1890 đến 1920. Đó là những năm trị vì cuả các Vua Thành Thái; Duy Tân và Khải Định. (Lá cờ trong ô màu đỏ)

Như vậy. Trong những trang tài liệu về cờ Việt Nam cuả Nhật đã xác nhận quốc kỳ nền Vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hoà cũng là quốc kỳ cuả Triều Nguyễn từ năm 1890 đến 1920 (Các đời Vua Thành thái; Duy Tân và Khải Định)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2021 13:38:24 bởi Hiếu Thiện >