Thơ phổ nhạc: Nguyễn Triếu Anh Tâm

Tác giả Bài
Ct.Ly

Ct.Ly