Mời thưởng thức Video Nhạc "Mùa Thu Tươi Thắm"

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 148
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
Mời thưởng thức Video Nhạc "Mùa Thu Tươi Thắm" - 21.07.2021 05:14:32
Nhạc & Lời: Yên Sơn Ca sĩ: Nguyễn Hậu
Proshow: Tony Phước

http://thovanyenson.com/?p=13742


 

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell