Đường Về Ôi Quá Dài!
Yên Sơn 23.08.2021 23:10:21 (permalink)
Thân mời quý vị đọc một truyện ngắn đời tôi, xảy ra đúng 46 năm về trước, kể từ lưu lạc tha hương.

http://thovanyenson.com/?p=689

Yên Sơn

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9