Đường Về Ôi Quá Dài!

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 145
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
Đường Về Ôi Quá Dài! - 23.08.2021 23:10:21
Thân mời quý vị đọc một truyện ngắn đời tôi, xảy ra đúng 46 năm về trước, kể từ lưu lạc tha hương.

http://thovanyenson.com/?p=689

Yên Sơn


GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell