Anh Chờ Wm Về Lại

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 141
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
Anh Chờ Wm Về Lại - 31.08.2021 21:22:46
Thân mời thưởng thức Video Nhạc:

https://www.youtube.com/watch?v=yANl1dOp60I

Yên Sơn

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell