VỀ ĐƯA CON SÁO SANG SÔNG

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 138
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
VỀ ĐƯA CON SÁO SANG SÔNG - 30.09.2021 00:03:12
Hân hạnh giới thiệu với cả nhà Video Nhạc Về Đưa Con Sáo Sang Sông vừa thực hiện xong, phổ từ bài thơ cùng tựa đề.
Xin bấm vào link:

Về Đưa Con Sáo Sang Sông

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell