Trăng Thu Bên Thềm Vắng

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 147
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
Trăng Thu Bên Thềm Vắng - 10.10.2021 02:23:51
Thân mời quý vị thưởng thức Video Nhạc mới nhất của Yên Sơn

http://thovanyenson.com/?p=13964
 

Attached Image(s)

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell