Thơ & Nhạc "Trăng - Tôi - và Biển"

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 53
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
Thơ & Nhạc "Trăng - Tôi - và Biển" - 28.10.2021 11:06:14
Mời quý vị thưởng thức một bài thơ đã được phổ nhạc của Yên Sơn

Trăng - Tôi - và Biển

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell