HAPPY THANKSGIVING

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 151
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
HAPPY THANKSGIVING - 26.11.2021 02:57:00
​ ​

THÂN MẾN CHÚC QUÝ NIÊN TRƯỞNG, QUÝ CHIẾN HỮU, VÀ QUÝ THÂN HỮU
MÙA LỄ TẠ ƠN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC.

YÊN SƠN

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell