tin tức - news

Tác giả Bài
ms.witch

 • Số bài : 5828
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
 • Trạng thái: offline
tin tức - news 27.12.2021 22:35:40 (permalink)

Top 20 richest people in the world: some interesting facts about the list

(Top 20 người giàu nhất thế giới: một số thông tin thú vị về danh sách) The list of the world's richest persons can vary from year to year depending on their latest net worth and financial performance. Here is the latest list of the world’s top 20 richest persons and some interesting facts about each of them based on the Forbes list and data were taken on 07 March 2021.
1. Bernard ArnaultLVMH France Chairman and CEO Bernard Arnault rank number one in the world in terms of riches. His net worth today is $198.4 billion from his business across an empire of more than 70 brands including Louis Vuitton and Sephora.
Danh sách những người giàu nhất thế giới có thể thay đổi theo từng năm tùy thuộc vào giá trị tài sản ròng và hiệu quả tài chính mới nhất của họ. Dưới đây là danh sách mới nhất về 20 người giàu nhất thế giới và một số thông tin thú vị về từng người trong số họ dựa trên danh sách của Forbes và dữ liệu được lấy vào ngày 7 tháng 3 năm 2021.
1. Bernard Arnault LVMH - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pháp, Bernard Arnault đứng số một thế giới về độ giàu có. Giá trị tài sản ròng của ông hiện nay là 198,4 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh của mình trên một đế chế gồm hơn 70 thương hiệu bao gồm Louis Vuitton và Sephora.
2 . Jeff Bezos
Amazon founder and CEO Jeff Bezos has a net worth of $193.8 billion and ranks as the richest person on the earth today. His position remains the same even after divorcing his wife MacKenzie in 2019 and transferring a quarter of his stakes in Amazon to her.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos có giá trị tài sản ròng là 193,8 tỷ USD và được xếp hạng là người giàu nhất trên trái đất hiện nay. Vị trí của anh ấy vẫn được giữ nguyên ngay cả sau khi ly hôn với vợ MacKenzie vào năm 2019 và chuyển một phần tư cổ phần của anh ấy tại Amazon cho cô ấy.

3. Elon MuskElon Musk is working to revolutionize transportation both on Earth, through electric car maker Tesla - and in space, via rocket producer SpaceX. Elon Musk's rocket company is now valued at nearly $100 billion, currently, his net worth is $184.7 billion.
Elon Musk đang nỗ lực cách mạng hóa giao thông vận tải cả trên Trái đất, thông qua nhà sản xuất ô tô điện Tesla - và trong không gian, thông qua nhà sản xuất tên lửa SpaceX. Công ty tên lửa của Elon Musk hiện được định giá gần 100 tỷ USD, hiện tại, giá trị tài sản ròng của ông là 184,7 tỷ USD 4. Bill Gates
The co-founder of the Bill & Melinda Gates Foundation, Bill Gates has a net worth of $131.6 billion. Having founded the software giant Microsoft along with Paul Allen, Bill Gates eventually sold away much of his stakes in the company retaining just 1% of the shares and investing the rest in stocks and other assets.
 [font="verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px"]Người đồng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates, Bill Gates có giá trị tài sản ròng là 131,6 tỷ USD. Sau khi thành lập gã khổng lồ phần mềm Microsoft cùng với Paul Allen, Bill Gates cuối cùng đã bán đi phần lớn cổ phần của mình trong công ty chỉ giữ lại 1% cổ phần và đầu tư phần còn lại vào cổ phiếu và các tài sản khác.
5. Mark Zuckerberg
The co-founder, CEO, and chairman of Facebook, Mark Zuckerberg champions the social network that has become a go-to communications avenue today. His net worth is $129.2 billion and today he owns about 15% stakes in Facebook after the firm went public in May 2012.
Người đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Facebook, Mark Zuckerberg đã vô địch mạng xã hội đã trở thành một đại lộ truyền thông ngày nay. Giá trị tài sản ròng của ông là 129,2 tỷ USD và hiện ông sở hữu khoảng 15% cổ phần tại Facebook sau khi công ty này niêm yết cổ phiếu vào tháng 5 năm 2012.
6. Larry Ellison
Larry Ellison has a net worth of $117.1 billion which he earned from Oracle, the software firm he co-founded in 1977. He quit as the CEO of the company in 2014 and since then he functions as the chairman of the board and chief technology advisor of the company.
Larry Ellison có tài sản ròng trị giá 117,1 tỷ USD mà ông kiếm được từ Oracle, công ty phần mềm do ông đồng sáng lập vào năm 1977. Ông thôi giữ chức CEO của công ty vào năm 2014 và kể từ đó, ông giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cố vấn công nghệ chính. của công ty.
7. Larry Page
Larry Page, the co-founder of Google has a net worth of $115.7 billion and ranks in the ninth position among the world’s richest persons. He has also invested in Planetary Resources, the famed space exploration company and is also funding “Flying Car”, startup companies Kitty Hawk and Opener. Larry Page, người đồng sáng lập Google có giá trị tài sản ròng là 115,7 tỷ USD và đứng ở vị trí thứ 9 trong số những người giàu nhất thế giới. Ông cũng đã đầu tư vào Planetary Resources, công ty thám hiểm không gian nổi tiếng và cũng đang tài trợ cho “Flying Car”, công ty khởi nghiệp Kitty Hawk và Opener.
8. Sergey Brin
The co-founder and board member of Alphabet, Sergey Brin has a net worth of $112.0 billion which ranks him in the tenth position among the world’s richest persons. He co-founded Google along with Larry Page in 1998 which went public in 2004 and became Alphabet in 2015.
Người đồng sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của Alphabet, Sergey Brin có tài sản ròng 112,0 tỷ USD, xếp anh ta ở vị trí thứ mười trong số những người giàu nhất thế giới. Ông đồng sáng lập Google cùng với Larry Page vào năm 1998, công ty này ra mắt công chúng vào năm 2004 và trở thành Alphabet vào năm 2015.
9. Warren Buffet
Popularly known as the Oracle of Omaha, Warren Buffet is seen as one of the most successful investors of all times. He runs Berkshire Hathaway that owns over 60 companies including the famous one's Geico insurance, Duracell, Dairy Queen Restaurant. His net worth is $101.3 billion.
Warren Buffet Được mọi người biết đến với biệt danh Nhà tiên tri của Omaha, Warren Buffet được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Ông điều hành Berkshire Hathaway sở hữu hơn 60 công ty bao gồm bảo hiểm Geico nổi tiếng, Duracell, Dairy Queen Restaurant. Giá trị tài sản ròng của ông là 101,3 tỷ USD.
10. Francoise Bettencourt Meyers
Counted among the richest women on the earth, L’Oreal founder’s granddaughter Francoise Bettencourt Meyers and her family owns 33% stocks in the company which showed phenomenal growth in 2019. Her net worth is 92.3 billion US$.
Được xếp vào danh sách những phụ nữ giàu nhất trên trái đất, cháu gái của người sáng lập L’Oreal, Francoise Bettencourt Meyers và gia đình sở hữu 33% cổ phiếu của công ty, cho thấy sự tăng trưởng phi thường trong năm 2019. Giá trị tài sản ròng của cô là 92,3 tỷ đô la Mỹ. 11. Steve Ballmer
As the former CEO of Microsoft, Steve Ballmer led the firm from 2000 to 2014. His able leadership during a very tough time steered Microsoft towards sustainability and progress. His net worth is $84.1 billion and in 2018 he invested $59 million in Social Solutions, a company that makes software for government agencies and non-profit organizations.

[font="verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10px"] Steve Ballmer
Với tư cách là cựu Giám đốc điều hành của Microsoft, Steve Ballmer đã lãnh đạo công ty từ năm 2000 đến năm 2014. Khả năng lãnh đạo của ông trong một thời gian rất khó khăn đã hướng Microsoft theo hướng bền vững và tiến bộ. Giá trị tài sản ròng của anh là 84,1 tỷ đô la và vào năm 2018, anh đã đầu tư 59 triệu đô la vào Giải pháp xã hội, một công ty sản xuất phần mềm cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.
12. Mukesh Ambani
The founder chairman of Reliance Industries, Mukesh Ambani has a net worth of 80.4 billion US$. He runs the biggest oil and gas companies in India in addition to a very popular and influential telecom network in India.
Chủ tịch sáng lập Reliance Industries, Mukesh Ambani có giá trị tài sản ròng là 80,4 tỷ USD. Ông điều hành các công ty dầu khí lớn nhất ở Ấn Độ bên cạnh một mạng lưới viễn thông rất phổ biến và có ảnh hưởng ở Ấn Độ.
13. Amancio Ortega
Noted as the richest person in Europe, Amancio Ortega is also the wealthiest clothing merchant in the world today. He co-founded Inditex, the firm that is popular for its Zara Fashion chain. He owns 60% stakes in Inditex that has 8 brands like Massimo Dutti and Pull & Bear, and runs 7,500 stores around the world. His net worth is $78.8 billion. Được biết đến là người giàu nhất châu Âu, Amancio Ortega cũng là thương gia quần áo giàu có nhất thế giới hiện nay. Ông đồng sáng lập Inditex, công ty nổi tiếng với chuỗi thời trang Zara. Ông sở hữu 60% cổ phần tại Inditex có 8 thương hiệu như Massimo Dutti và Pull & Bear, đồng thời điều hành 7.500 cửa hàng trên khắp thế giới. Giá trị tài sản ròng của ông là 78,8 tỷ USD.
14. Zhong Shanshan
The Chinese billionaire is the founder of the largest beverage company in China and his net worth is $74.0 billion. He held a variety of jobs, including construction worker and news reporter before building his own business, Nongfu Spring. He is also the Chairman of a pharma company, Wantai.
Tỷ phú Trung Quốc là người sáng lập công ty đồ uống lớn nhất Trung Quốc và giá trị tài sản ròng của ông là 74,0 tỷ USD. Anh đã đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, bao gồm công nhân xây dựng và phóng viên tin tức trước khi xây dựng doanh nghiệp của riêng mình, Nongfu Spring. Ông cũng là Chủ tịch của một công ty dược phẩm, Wantai.
15. Carlos Slim Helu & family
Carlos Slim Helu & his family control America Movil, the biggest mobile telecom firm in Latin America. His net worth is $73.9 billion and he too owns stakes in Mexican construction, New York Times, mining, and real estate companies.

Carlos Slim Helu & gia đình Carlos Slim Helu và gia đình kiểm soát America Movil, công ty viễn thông di động lớn nhất ở Mỹ Latinh. Giá trị tài sản ròng của ông là 73,9 tỷ đô la và ông cũng sở hữu cổ phần trong các công ty xây dựng Mexico, New York Times, khai thác mỏ và bất động sản.
16. Jim Walton
Con trai út của Sam Walton, người sáng lập Walmart, Jim Walton có 44% cổ phần trong Arvest Bank. Với giá trị ròng 65,2 tỷ đô la, ông và hai người thừa kế khác của người sáng lập Walmart sở hữu hơn một nửa cổ phần của công ty. 17. Alice WaltonThe daughter of Sam Walton, the founder of Walmart, Alice Walton focused on curating art instead of working for Walmart as her two siblings did. In 2011, she instituted a museum called Crystal Bridges Museum of American Art. She and her brother are also issuing bonds to help charter schools invest in facilities. Her net worth is $64.8 billion.
17. Alice Walton Là con gái của Sam Walton, người sáng lập Walmart, Alice Walton tập trung vào việc giám tuyển nghệ thuật thay vì làm việc cho Walmart như hai anh chị em của cô đã làm. Năm 2011, cô thành lập một bảo tàng có tên là Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ những cây cầu pha lê. Cô và anh trai cũng đang phát hành trái phiếu để giúp các trường bán công đầu tư vào cơ sở vật chất. Giá trị tài sản ròng của cô là 64,8 tỷ USD.
18. Rob Walton
Robson Walton, also called Rob Walton is the eldest son of Sam Walton, the founder of Walmart. His net worth is $64.4 billion. He and the other two siblings of the Walmart founder own more than half of the company’s shares.
Robson Walton, còn được gọi là Rob Walton là con trai cả của Sam Walton, người sáng lập Walmart. Giá trị tài sản ròng của ông là 64,4 tỷ USD. Anh ấy và hai anh chị em khác của người sáng lập Walmart sở hữu hơn một nửa cổ phần của công ty.

19. Phil Knight & Family

20. Michael Bloomberg

 
source : businessinsider
translated by : mswitch
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2021 22:41:52 bởi ms.witch >

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
 
#1
  ms.witch

  • Số bài : 5828
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
  • Trạng thái: offline
  Re:tin tức - news 27.12.2021 23:13:43 (permalink)
  ROYAL MINT 
  The 11 top earning British Royals and their net worths Norman Baker, Former MP and current member of the Privy Council
  10:19, 17 Jul 2020 Updated: 11:11, 17 Jul 2020

  1.THE QUEEN

  £1.6 billion
  She may be much-loved by the public - but Her Majesty’s enormous wealth largely comes from the taxpayer.
  Then there’s the Queen’s investment portfolio, which is worth at least £500 million and on which, thanks to legislation passed by Winston Churchill, she paid no tax on for 40 years - costing the taxpayer an estimated £900 million.
  Those investments are supplemented by all manner of valuables, from Faberge eggs, a string of racehorses, paintings and jewellery, not to mention a stamp collection valued at £100 million in 2001.
  Nonetheless, the Queen is famously thrifty, gifting loyal staff items like jam from the Palace shop as Christmas presents – sometimes close to the sell-by date - which means she gets it discounted.
  It helps that the Duchy of Lancaster, the private estate owned by the sovereign and which owns 10 castles and land across the country, has an estimated worth of £534 million. Last year it brought in a £20 million income.

  2.PRINCE CHARLES

  £100 million
  Courtesy of the Duchy of Cornwall – the 'private estate' whose revenue goes directly to Charles - the Queen’s heir receives an annual income of around £21 million.
  Meanwhile the vast estate has estimated net assets of £1 billion and owns huge amounts of land across the country including the Oval Cricket Ground.
  Such is the Duchy’s extensive reach that it even derives income from car parks and surf schools on Cornwall’s beaches due to the estate’s ‘foreshore’ rights. Nor does the Duchy – which Charles insists is a ‘private estate’ - pay any corporation tax.
  Make no mistake, HRH does like to spend money though – including £30,000 on a private jet on a single day trip to Belgium in July 2017. His travel bill for the year overall was £1.13 million.
  Charles dislikes British Airways first class, complaining that the seats are uncomfortable and on a trip to Canada, he realised his favourite shoehorn had been left at the previous stop in Winnipeg. He got the Canadian air force to travel a thousand or so miles to pick it up and deliver it to him.

  3.PRINCE ANDREW

  £57 million
  Airmiles Andy’ has long been known for his extravagant lifestyle and a love of luxury travel at the taxpayer's expense costing millions: in the ten years to 2011, his ‘special representative role’ cost the taxpayer £4 million, with another £10 million to be added on for his police protection.
  Extensive criticism does not seem to have reined him in more recently either: in 2016, he took a £3000 helicopter flight for a journey from Norfolk to London which would have cost £35 by train.
  Like most of the royal siblings, Andrew has investments in businesses and properties, although a fair slice of his fortune is understood to come from a trust fund that was set up when he was a child and he receives an annual £249,000 from his mother.
  In 2007, his former marital home, Sunninghill Park, was sold to a Kazakh billionaire for £15 million - £3 million above the asking price, and subsequently demolished.

  4.PRINCE PHILIP

  £44 million
  Prince Philip was born penniless on a Corfu kitchen table and slept in an orange box. When he married the Queen in 1947 the Duke of Edinburgh’s naval income was just £11-a-week.
  In 1969, he went onto US television to plead poverty for the royals, saying they might have to sell a polo pony or two.
  Today, more than 70 years later, he receives £359,000 a year from the Sovereign Grant - a rise that far surpasses wage inflation for the rest of us, even though he no longer carries out any duties.
  Nonetheless, a palace insider recently revealed it ‘wasn’t enough’ and that the queen now has to supplement it.
  Quite how he has managed to amass £28 million is mystery, although the fact he doesn’t pay for much probably helps, a pattern set as far back as 1956, when an extended trip on the Royal yacht Britannia cost the public purse £2 million.
   

  6.PRINCE WILLIAM

  £30 million
  William’s personal wealth is understood to be partly thanks to a legacy from his great-grandmother the Queen Mother, who put the bulk of her estimated £70 million fortune into a trust fund for her great-grandchildren in 1994, leaving William and his brother Harry with around £14 million between them.
  Their late mother, Diana Princess of Wales, also left her sons a substantial financial legacy, understood to be around £13 million apiece, which is boosted by regular financial top-ups from the Queen and Charles who gives him around £4 million-a-year ‘pocket money’ from the Duchy of Cornwall estate.

  PRINCE HARRY

  £30 million
  Like his brother, Harry inherited from both his great grandmother and mother’s estates and also receives £4 million a year from the Duchy of Cornwall.
  He is not immune to the pull of luxury taxpayer-funded travel however: in March last year he took a taxpayer-funded helicopter at a cost of £6,000 from Birmingham to London when an advance rail fare, first class, would cost £34.
  The £2.4 million renovation of Frogmore Cottage, his marital home, was also funded by the taxpayer but the Duke and Duchess of Sussex have said they will pay this back.
  After stepping down as senior royals, Harry and Meghan now hope to become financially independent, and it is estimated they could earn millions from public speaking. 

  7.ZARA TINDALL

  £15 million
  Again the Queen’s granddaughter receives nothing from the royal purse, but has quietly amassed a vast fortune, courtesy of some canny sponsorship deals including Rolex and Land Rover.
  She also has her own jewellery range with Australian brand Cajella.

  8.DUCHESS OF CAMBRIDGE

  £8 million
  While Kate’s finances are harder to penetrate, her private wealth is undoubtedly boosted by the many ‘freebies’ gifted to the Royal couple, from villas on the Caribbean island of Mustique to ski chalets.
  Then there are the cars. William and Kate are amongst several royals who have also benefited from cut-price leasing deals for top-notch Audis.

  9.DUCHESS OF SUSSEX

  £5 million
  As a Hollywood actress Meghan Markle had already amassed an estimated £3 million fortune of her own before she married into the Windsors, including a reported £500,000 pay-check for her role as Rachel Zane in legal drama Suits.
  Marriage to a royal has certainly boosted her finances though – and her assets: she now has a 91-piece jewellery collection worth £600,000.

  10.PRINCESSES BEATRICE AND EUGENIE

  £3.9 million each
  Although not on the civil list, both princesses benefited from the legacy of their great-grandmother together with the estimated £1.4 million trust fund established for them in the wake of their parents' divorce.
  Both girls do work, although Beatrice in particular is renowned for her foreign holidays: in 2017 she took eighteen.
   
   
  1.THE QUEEN 1,6 tỷ bảng Anh Bà ấy có thể được công chúng yêu mến nhiều - nhưng khối tài sản khổng lồ của Nữ hoàng chủ yếu đến từ những người đóng thuế. Sau đó là danh mục đầu tư của Nữ hoàng, trị giá ít nhất 500 triệu bảng Anh và nhờ vào luật được Winston Churchill thông qua, bà không phải trả thuế trong 40 năm - chi phí cho người đóng thuế ước tính khoảng 900 triệu bảng. Những khoản đầu tư đó được bổ sung bằng tất cả các loại vật có giá trị, từ trứng Faberge, một chuỗi ngựa đua, tranh và đồ trang sức, chưa kể bộ sưu tập tem trị giá 100 triệu bảng Anh vào năm 2001. Tuy nhiên, Nữ hoàng nổi tiếng tiết kiệm, khi tặng quà cho những nhân viên trung thành như mứt từ cửa hàng Palace làm quà Giáng sinh - đôi khi sát ngày bán - đồng nghĩa với việc bà được giảm giá. Điều này giúp cho Duchy of Lancaster, bất động sản tư nhân thuộc sở hữu của chủ quyền và sở hữu 10 lâu đài và đất đai trên khắp đất nước, có giá trị ước tính khoảng 534 triệu bảng Anh. Năm ngoái nó đã mang lại thu nhập 20 triệu bảng Anh.
  2. HOÀNG TỬ CHARLES 100 triệu bảng Được phép của Công quốc Cornwall - 'điền trang tư nhân' có doanh thu trực tiếp thuộc về Charles - người thừa kế của Nữ hoàng nhận thu nhập hàng năm khoảng 21 triệu bảng Anh. Trong khi đó, bất động sản rộng lớn này có tài sản ròng ước tính khoảng 1 tỷ bảng Anh và sở hữu lượng đất khổng lồ trên khắp đất nước, bao gồm cả Sân Cricket hình bầu dục. Phạm vi tiếp cận rộng rãi của Công quốc là vậy mà công ty thậm chí còn kiếm được thu nhập từ các bãi đỗ xe và trường dạy lướt sóng trên các bãi biển của Cornwall do quyền 'đi trước bờ biển' của bất động sản. Công quốc - mà Charles khẳng định là 'bất động sản tư nhân' - cũng không phải trả bất kỳ khoản thuế công ty nào. Không nhầm lẫn, HRH rất thích tiêu tiền - bao gồm 30.000 bảng Anh trên máy bay riêng trong chuyến đi một ngày đến Bỉ vào tháng 7 năm 2017. Hóa đơn đi lại của anh ấy trong năm nói chung là 1,13 triệu bảng Anh. Charles không thích khoang hạng nhất của British Airways, phàn nàn rằng chỗ ngồi không thoải mái và trong một chuyến đi đến Canada, anh nhận ra chiếc giày dép yêu thích của mình đã bị bỏ lại ở điểm dừng trước ở Winnipeg. Anh ta yêu cầu lực lượng không quân Canada đi xa hàng nghìn dặm để nhặt nó và giao cho anh ta.
  3. HOÀNG TỬ ANDREW 57 triệu bảng 'Airmiles Andy' từ lâu đã được biết đến với lối sống xa hoa và thích du lịch xa xỉ với chi phí hàng triệu bảng của người đóng thuế: trong 10 năm đến năm 2011, 'vai trò đại diện đặc biệt' của anh khiến người nộp thuế tiêu tốn 4 triệu bảng Anh, với 10 triệu bảng khác được thêm vào để bảo vệ cảnh sát của mình. Gần đây, những lời chỉ trích rộng rãi dường như không còn khiến anh ta phải hứng thú: vào năm 2016, anh ta đã đáp một chuyến bay trực thăng trị giá £ 3000 cho một hành trình từ Norfolk đến London với chi phí là £ 35 bằng tàu hỏa. Giống như hầu hết các anh chị em hoàng gia, Andrew có các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp và tài sản, mặc dù một phần tài sản hợp lý của anh được hiểu là đến từ một quỹ tín thác được thành lập khi anh còn nhỏ và anh nhận được 249.000 bảng Anh hàng năm từ mẹ mình. Năm 2007, ngôi nhà hôn nhân cũ của ông, Sunninghill Park, đã được bán cho một tỷ phú người Kazakhstan với giá 15 triệu bảng Anh - cao hơn giá chào bán 3 triệu bảng Anh, và sau đó bị phá bỏ.
  4. HOÀNG TỬ PHILIP ( KING) 44 triệu bảng Hoàng thân Philip được sinh ra không một xu dính túi trên bàn bếp ở Corfu và ngủ trong một chiếc hộp màu cam. Khi kết hôn với Nữ hoàng vào năm 1947, thu nhập hải quân của Công tước xứ Edinburgh chỉ là 11 bảng một tuần. Năm 1969, ông lên truyền hình Hoa Kỳ để kêu gọi sự nghèo đói cho các hoàng gia, nói rằng họ có thể phải bán một hoặc hai con ngựa polo. Ngày nay, hơn 70 năm sau, ông nhận được 359.000 bảng Anh mỗi năm từ Trợ cấp Chủ quyền - mức tăng vượt xa lạm phát tiền lương đối với phần còn lại của chúng ta, mặc dù ông không còn thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, một người trong cung điện gần đây đã tiết lộ rằng nó "vẫn chưa đủ" và nữ hoàng bây giờ phải bổ sung nó. Khá bí ẩn về việc anh ta đã làm thế nào để kiếm được 28 triệu bảng Anh, mặc dù việc ông không trả nhiều tiền có lẽ sẽ giúp ích được nhiều, một mô hình được thiết lập từ năm 1956, khi một chuyến đi kéo dài trên du thuyền Hoàng gia Britannia đã tiêu tốn của công chúng 2 tr bảng Anh
  6.PRINCE WILLIAM
  30 triệu bảng Sự giàu có cá nhân của William được hiểu một phần là nhờ di sản từ bà cố của ông là Nữ hoàng, người đã đưa phần lớn tài sản ước tính 70 triệu bảng của mình vào quỹ ủy thác cho cháu chắt của mình vào năm 1994, để lại William và em trai Harry với khoảng 14 triệu bảng Người mẹ quá cố của họ, Công nương xứ Wales, Diana, cũng để lại cho các con trai của mình một di sản tài chính đáng kể, trị giá khoảng 13 triệu bảng Anh mỗi người, được thúc đẩy bởi những khoản tài chính thường xuyên từ Nữ hoàng và Charles, người đã cho anh khoảng 4 triệu bảng Anh / năm. - 'tiền tiêu vặt' trong năm từ điền trang Duchy of Cornwall.
  HOÀNG TỬ HARRY
  30 triệu bảng
  Giống như anh trai của mình, Harry được thừa kế cả tài sản của bà và mẹ và cũng nhận được 4 triệu bảng mỗi năm từ Công quốc Cornwall. Tuy nhiên, anh ta không tránh khỏi sự lôi kéo của các chuyến du lịch xa xỉ do người đóng thuế tài trợ: vào tháng 3 năm ngoái, anh ta đã đi một chiếc trực thăng do người đóng thuế tài trợ với chi phí 6.000 bảng từ Birmingham đến London khi giá vé đường sắt trước, hạng nhất, sẽ có giá 34 bảng. Việc cải tạo trị giá 2,4 triệu bảng Anh của Frogmore Cottage, ngôi nhà hôn nhân của ông, cũng được tài trợ bởi người đóng thuế nhưng Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cho biết họ sẽ hoàn trả khoản tiền này. Sau khi từ chức hoàng gia cấp cao, Harry và Meghan hiện hy vọng sẽ trở nên độc lập về tài chính và ước tính họ có thể kiếm được hàng triệu USD từ việc nói trước công chúng.
  7.ZARA TINDALL
  15 triệu bảng
  Một lần nữa, cháu gái của Nữ hoàng không nhận được gì từ ví hoàng gia, nhưng đã lặng lẽ tích lũy một khối tài sản khổng lồ, nhờ một số hợp đồng tài trợ bất minh bao gồm Rolex và Land Rover. Cô cũng có một loạt đồ trang sức của riêng mình với thương hiệu Cajella của Úc.
  8. CÔNG NƯƠNG CAMBRIDGE
  8 triệu bảng
  Trong khi tài chính của Kate khó thâm nhập hơn, tài sản riêng tư của cô chắc chắn được thúc đẩy bởi rất nhiều 'quà tặng miễn phí' được tặng cho cặp vợ chồng Hoàng gia, từ các biệt thự trên đảo Mustique ở Caribê đến các nhà gỗ trượt tuyết. Sau đó là những chiếc xe hơi. William và Kate nằm trong số một số hoàng gia cũng được hưởng lợi từ các hợp đồng cho thuê giá rẻ đối với Audis hàng đầu.
  9. CÔNG NƯƠNG SUSSEX
  5 triệu bảng
  Là một nữ diễn viên Hollywood, Meghan Markle đã tích lũy được khối tài sản ước tính 3 triệu bảng cho riêng mình trước khi kết hôn với Windsors, bao gồm cả khoản chi 500.000 bảng được báo cáo cho vai diễn Rachel Zane trong bộ phim truyền hình hợp pháp Suits. Kết hôn với một hoàng gia chắc chắn đã thúc đẩy tài chính của cô ấy - và tài sản của cô ấy: cô ấy hiện có một bộ sưu tập đồ trang sức 91 món trị giá 600.000 bảng Anh.
  10. CÔNG CHUÁ BEATRICE VÀ EUGENIE
  3,9 triệu bảng mỗi Mặc dù không có tên trong danh sách dân sự, cả hai công chúa đều được hưởng lợi từ di sản của bà cố cùng với quỹ ủy thác ước tính 1,4 triệu bảng Anh được thành lập cho họ sau vụ ly hôn của cha mẹ. Cả hai cô gái đều làm việc, mặc dù Beatrice đặc biệt nổi tiếng với những kỳ nghỉ ở nước ngoài: năm 2017, cô ấy đã mười tám tuổi.
   
  the sun
  dịch : ms witch
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2021 23:44:43 bởi ms.witch >

  yêu
  Truyện ngắn
  4-3-4-3-6-8
  hú hồn...xỉu
  cafe
  đi cho biết đó đây
  bói đây...
  thông báo đổi tên
  các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
  chúc vui và như ý !
  viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
   
  #2
   Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

   Chú Giải và Quyền Lợi

   • Bài Mới Đăng
   • Không Có Bài Mới
   • Bài Nổi Bật (có bài mới)
   • Bài Nổi Bật (không bài mới)
   • Khóa (có bài mới)
   • Khóa (không có bài mới)
   • Xem bài
   • Đăng bài mới
   • Trả lời bài
   • Đăng bình chọn
   • Bình Chọn
   • Đánh giá các bài
   • Có thể tự xóa bài
   • Có thể tự xóa chủ đề
   • Đánh giá bài viết

   2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9