HAPPY VALENTINE'S DAY

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 100
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
HAPPY VALENTINE'S DAY - 11.02.2022 22:41:18
Nhân mùa Lễ Tình Yêu, mời quý vị thưởng thức 2 Video Nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=rAdE45mczcw
http://thovanyenson.com/?p=13805

Happy Valentine to you all.
Yên Sơn


GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell