Lăng Kính của Sự Thật

Tác giả Bài
Hà Thủ Ô 7

 • Số bài : 17
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.03.2022
 • Trạng thái: offline
Lăng Kính của Sự Thật 31.03.2022 16:33:58 (permalink)
Loạt bài này sẽ soi rõ góc độ của Sự Thật bị Giả Dối che lấp ... AI LÀ CON CHIÊN ĐI THEO CHÚA GIÊSU THẬT, VÀ ĐỨC MẸ ĐỒNG TRINH MARIA, HÃY MAU MAU THỨC TỈNH !!!
ĐÂY LÀ ĐỨC TIN  KHÔNG CÓ ĐỨC TIN, KHÔNG THỂ LÀM VUI LÒNG THIÊN CHÚA! (Dt 11,6)
 

 
 BÀI 32: HIỆP HÀNH XUỐNG VỰC?      
Giáo Phái Vatican II (GPV2) chứa đựng bên trong và thể hiện ra bên ngoài tất cả những dấu hiệu của một giáo hội giả, một hiền thê giả của Đức Kitô, để lừa dối mọi người. Điều này đã được chứng minh nhiều lần ở các bài trước. Nay, bản chất giả và phản Công Giáo của GPV2 lại đang được tỏ lộ ra qua những sinh hoạt nội bộ của họ, để tiến đến cái gọi là một “Giáo Hội Hiệp Hành – a Synodal Church”. 
 
Những điều được bộc lộ ra bên ngoài qua thể thức và phong cách làm việc làm của một tổ chức, luôn phản ánh cấu trúc tiềm ẩn bên trong của tổ chức ấy. Vì thế, để hiểu tại sao mô hình “Giáo Hội Hiệp Hành” là mô hình của giáo hội giả, trước tiên, ta cùng tìm hiểu sơ qua về hai kiểu mô hình cấu trúc giáo hội đó là: cấu trúc của Giáo Hội truyền thống, chân thật, và thánh thiện do Chúa Giêsu (CGS) thiết lập và cấu trúc “Giáo Hội Hiệp Hành” của GPV2. Sau phần tìm hiểu, những phân tích nhận xét sẽ được đưa ra để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn tại sao mô hình “GH Hiệp Hành” lại là mô hình của một GH giả. 
 
Cấu trúc của GH do CGS thiết lập mang dáng vẻ thế nào?     

CGS đã xây dựng GH của Ngài với cấu trúc hình kim tự tháp: trên cùng là giáo hoàng, rồi đến giám mục, linh mục và giáo dân. Theo cấu trúc này, chỉ duy Giáo Hoàng là người thủ đắc quyền bính tối cao, trọn vẹn và phổ quát trong toàn thể GH. Ngài sẽ chăn dắt đoàn chiên của Chúa với sự cộng tác của hàng giám mục, và các giám mục thì có sự cộng tác của các linh mục.   
     
Theo cấu trúc mà CGS đã ấn định này, trong GH của Ngài sẽ có sự phân biệt giữa hai thành phần đó là: giáo hội giảng dạy – teaching church (tức hàng giáo sỹ, đứng đầu là Giáo Hoàng) và giáo hội học hỏi – learning church (gồm các thành phần giáo dân và tu sỹ không chức thánh). Hàng giáo sỹ, những người được Chúa chọn và cắt đặt việc chăm sóc đoàn chiên, có bổn phận dẫn dắt đoàn chiên đi trong đàng công chính thánh thiện qua việc tuân giữ lề luật của Chúa. Chiên lạc đường, họ có trách nhiệm phải khuyên nhủ, sửa lỗi, răn đe và kỷ luật nếu cần. Trái lại, khi mục tử truyền dạy điều sai quấy lỗi luật Chúa, đoàn chiên có bổn phận phải bất tuân vì khi đó “ta phải vâng lời Chúa hơn là người phàm”. 
 
Mô hình cấu trúc kiểu kim tự tháp của GH diễn tả rằng, trong GH của Chúa, Chúa sẽ bày tỏ thánh ý của Ngài qua Giáo Hoàng, người mà Ngài đặt làm đại diện hữu hình của Ngài trên trần gian, và qua Giáo Hoàng, thánh ý Chúa được chuyển tải đến mọi thành phần trong GH. Đó là cơ chế vận hành mà CGS đã muốn và đã ấn định cho GH của Ngài, và sẽ luôn luôn là như vậy. Nếu phá bỏ cấu trúc và cơ chế vận hành ấy, đó không còn là GH nữa!   
 
Cấu trúc “Giáo Hội Hiệp Hành - Synodal Church” nơi GPV2 mang dáng vẻ thế nào?   
 

Cấu trúc Synodal Church của GPV2 có hình dáng giống như
kim tự tháp lộn ngược. Theo đó, các thành phần giáo dân được đặt lên trên. Dưới là hàng giáo sỹ các cấp, và ngôi đầu “giáo hoàng” sẽ “khiêm tốn” nằm ở tầng dưới cùng mặt đất. Với kiểu cấu trúc kim tự tháp lộn ngược ấy, GPV2 có chủ ý xây dựng giáo hội của họ theo mô hình một giáo hội của dân, do dân và vì dân! Dân chúng và việc phục vụ dân chúng là trên hết. Tất cả đều phải vì dân. Dân chúng giờ không còn là tầng lớp chỉ biết lắng nghe, học hỏi, và đón nhận sự dẫn dắt của các mục tử, nhưng chính các mục tử sẽ được dẫn dắt bởi dân chúng! Dân chúng đã được đặt lên tầng trên và chính qua tầng lớp dân chúng này, Chúa sẽ bày tỏ thánh ý của ngài cho các mục tử! Vì thế, nơi GPV2, việc lắng nghe, thỉnh ý cấp dưới và các tầng lớp dân chúng là điều tiên quyết phải làm, trước khi ban hành các chủ chương chính sách! Họ vận hành theo kiểu “ý dân là ý trời”!           
     
Trong kiểu Synodal Church, quyền bính tối cao không nằm trong tay người đứng đầu, nhưng thuộc về một hội đồng (synod) những lãnh đạo cấp cao. Có thể hình dung hội đồng ấy giống như Quốc Hội trong các nước Tư Bản hay Bộ Chính Trị trong các nhà nước Cộng Sản. Mọi việc hệ trọng liên quan đến vận mệnh của quốc gia, đều do Quốc Hội hay Bộ Chính Trị quyết định. 
 
Xét theo bản chất của vấn đề, kiểu Synodal Church mà GPV2 đang hướng đến thực chất đã được “động thổ, đổ móng, và đặt nền” từ thời Công Đồng Vatican II. Học thuyết của CĐ này đã đề cao tính tập đoàn hay đoàn thể (Collegiality) của đội ngũ giám mục hay giám mục đoàn (collegue of bishops). Nơi GPV2, giám mục đoàn, cùng với giáo hoàng, cùng thủ đắc trọn vẹn quyền bính tối cao trên toàn thể giáo hội. Cấu trúc kiểu này biến GPV2 nên giống như quái vật hai đầu, như Đức Boniface VIII đã ví. Một đầu là “giáo hoàng”, đầu kia là giám mục đoàn, cả hai đều sở hữu quyền bính trọn vẹn và tối cao! (Đọc thêm bài 11, phần nói về văn kiện Lumen Gentium).
 
Vì thế, kể từ sau cuộc cách mạng Vatican II, mọi đường lối chính sách lớn của GPV2, đều được quyết định và thông qua cái cơ chế gọi là Thượng HĐ Giám Mục (Synod of Bishops). Người đứng đầu giáo phái “nhường sân” cho tập thể các giám mục bàn thảo và đưa ra những vấn đề quan trọng cần sửa đổi, cập nhật, hoặc bổ xung trong đời sống của giáo phái. Bản đúc kết những ý kiến của các kỳ Đại Hội Giám Mục sẽ được người đứng đầu giáo phái gật đầu phê duyệt và trở thành văn kiện giáo huấn chính thức của giáo phái! Mô hình giáo hội kiểu này được gọi là Collegial Church, một mô hình giáo hội dựa trên tính tập đoàn (Collegiality) của các giám mục. Mô hình này cho đến hiện tại đã bị coi là lỗi thời đối với GPV2!
 
Bởi thế, GPV2 đang muốn tiến bước xa hơn đó là vượt qua mô hình “Collegial Church” vốn vẫn còn xoay quanh đội ngũ giám mục, để tiến đến việc hiện thực hoá giấc mộng Synodal Church - Giáo Hội Hiệp Hành- một kiểu giáo hội thực sự của dân, do dân, và vì dân. Dân chúng sẽ là thành phần trực tiếp được tham gia vào công việc hoạch định và đề ra những đường lối chính sách cho giáo phái. 
 
Văn kiện chuẩn bị cho đại hội giám mục của GPV2 cho năm sắp với chủ đề “tiến đến một giáo hội hiệp hành – for a synodal church”,  đã được phát ra khắp nơi cho các thành phần dân chúng bàn thảo và phát biểu chính kiến của mình. Đây không phải là lần đầu tiên, các thành phần dân chúng GPV2 được trung ương Vatican ưu ái, không chỉ mời gọi, mà yêu cầu có bổn phận phải lên tiếng nói, và phải nói mạnh, nói không sợ hãi, để góp phần xây dựng một “giáo hội hiệp hành”.
 
Đánh giá nhận xét: 
 
Nếu so sánh đối chiếu mô hình cấu trúc GH do CGS thiết lập với cấu trúc kiểu “giáo hội hiệp hành” do GPV2 xây dựng, ta thấy một sự không phải là khác biệt mà là đối nghịch, như hình ảnh kim tự tháp và kim tự tháp lộn ngược đã diễn tả. Chính sự đối nghịch từ cấu trúc bên trong như thế, dẫn đến sự đối nghịch trong cơ chế vận hành và hành động biểu hiện ra bên ngoài.     
 
Nơi GH của Chúa:
 
CGS đã kiến thiết và xây dựng GH của Ngài với cấu trúc hình kim tự tháp. Trên đỉnh tháp là Phê-rô, người đã được trao và lãnh nhận quyền chăm sóc toàn thể đoàn chiên của Chúa. Chính nơi Phê-rô và ngai toà của ngài, đức tin và chân lý cứu độ sẽ được gìn giữ bất biến và rao truyền cho mọi thế hệ, cho đến tận cùng thời gian, và không một mãnh lực nào, kể cả cửa địa ngục, có thể khuất phục được GH. Nghĩa là GH sẽ không thể bị khuất phục bởi những sai lầm lạc đạo. 
 
Trong GH của Chúa, Phê-rô và các giáo hoàng như mục tử đầu đàn, sẽ dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đến đồng cỏ xanh và dòng suối mát của ơn cứu độ. Là mục tử đầu đàn, các ngài được Chúa tỏ cho biết những điều cần phải truyền dạy cho đoàn chiên, những việc mà họ cần phải làm để được rỗi linh hồn. Hơn nữa, sự khôn ngoan của Chúa còn giúp các ngài nhìn thấu và kịp thời lên tiếng cảnh báo đoàn chiên về những nguy hiểm trước mắt và lâu dài đang đe doạ họ. Trong khi thi hành sứ mạng chăm sóc đoàn chiên, các ngài sẽ tham khảo thỉnh ý những người khôn ngoan khi cần, sẽ khuyên nhủ kẻ lạc đường, răn bảo kẻ lầm lỗi, và trừng phạt kẻ bất tuân.... Tất cả mọi sự đều vì phần rỗi của đoàn chiên và từng con chiên. Mục tử đầu đàn sẽ đi trước dẫn đường cho đoàn chiên theo sau.  
 
Tắt một lời, trong GH của Chúa, thánh ý của Chúa được truyền tải theo chiều từ trên xuống dưới. Vì thế, kẻ nghe lời giáo hoàng là nghe lời Chúa và kẻ bất tuân giáo hoàng là bất tuân Chúa. Chân lý đức tin và luân lý mà GH truyền dạy thì không bao thay đổi, có tiến triển nhưng luôn luôn cùng một chiều hướng và giữ nguyên bản chất ý nghĩa, tuyệt đối không có mâu thuân đối nghịch giữa các triều đại giáo hoàng.   
 
Nơi GPV2: 
 
Vì được xây dựng theo cấu trúc hình kim tự tháp lộn ngược, nên cơ chế vận hành nơi GPV2 hoàn toàn khác với GH. Đối với GPV2, những điều được đem ra truyền dạy không đến từ Chúa và giáo hoàng cho bằng đến từ sự biểu quyết của đội ngũ giám mục! Những gì mà đội ngũ giám mục của họ tụ lại để bàn với nhau và được đa số giơ tay, gật đầu đồng ý, vậy là thành chân lý miễn bàn cãi, cho dù có nghịch với điều Chúa và GH đã dạy trước đây. Chúa và GH đã dạy là một chuyện! Ăn nhau là các giám mục chúng tôi đây, tụ lại với nhau để biện phân và giải thích ra sao lại là chuyện khác. Lề lối và cung cách hành động của GPV2 luôn là như thế, kể từ sau Vatican II. 
 
Nhiều kẻ biện hộ rằng, kết quả của cả một tập thể giám mục khắp nơi tụ lại để bàn thảo, nên không có chuyện sai lầm! Họ quên một điều là, những "anh cả có vai trò cầm trịch" trong tập thể giám mục ấy, đều là những nhân vật được tuyển chọn và cắt đặt theo tiêu chuẩn là có cùng "màu cờ sắc áo" với vị ngồi ngai cao nhất, người phá huỷ công trình của Phê-rô bằng cách bãi bỏ và đảo lộn tất cả! Dùng tập thể "cán bộ" do mình dựng nên để thực hiện mục đích thay đổi và bãi bỏ truyền thống trường tồn của Giáo Hội, đó là bài mà các thủ lãnh GPV2 dùng thông qua cơ chế "hội đồng giám mục".       
 
Điển hình và gần đây nhất của việc tạo ra chân lý bằng hình thức dùng phiếu biểu quyết là kỳ đại hội giám mục về gia đình trong hai năm 2014-2015. Chuyện lạ đời là văn kiện chung cuộc được đem ra cho các giám mục biểu quyết đã được viết xong  từ trước khi đại hội diễn ra! Sau khi được các giám mục biểu quyết tán thành, giáo chủ GPV2 chỉ còn làm việc đơn giản cuối cùng là phê chuẩn và làm thành tông huấn “Niềm Vui Của Tình Yêu” trong đó chứa đựng những sai lạc thô thiển mà bất cứ học sinh giáo lý bình thường nào cũng có thể nhận ra như: ơn thánh hoá không hẳn đã bị mất bởi tội trọng; sống chung không hôn thú mà chung tình và có trách nhiệm với nhau thì cũng là nhân đức và dần cũng trở thành hôn nhân thật; để tuân giữ luật Chúa đôi khi người ta buộc phải phạm tội; án tử hình là điều không thể chấp nhận; án phạt đời đời trong hoả ngục là đối nghịch với Tin Mừng...Bởi những sai lạc đến trơ trẽn như vậy nên tông huấn đó đã được gọi là Tà Huấn “Niềm Vui Của Xác Thịt” như bài 30 đã nói. 
 
Trò phỉnh gạt của GPV2 lại đang và sắp được thể hiện qua đại hội giám mục tới đây trong năm 2022 và 2023, để hiện thực hoá giấc mộng “Giáo Hội Hiệp Hành”. Họ đã phát ra tài liệu với những đề tài cụ thể cho toàn thể giáo phái bàn thảo, không phải là thăm dò ý kiến dân chúng mà là yêu cầu các thành phần phải cất lên tiếng nói của mình, và phải mạnh dạn lên tiếng, phải nói mạnh, nói không sợ hãi! 
 
Dù đại hội giám mục GPV2 còn chưa diễn ra, nhưng đó sẽ lại là một kỳ đại hội được điều khiển và dẫn dắt bởi các mũ đỏ mũ tím, đa phần thuộc phe phò tình dục và hôn nhân đồng giới, phò truyền chức cho phụ nữ, phò phá thai ( tức ủng hộ quyền chọn lựa của phụ nữ pro choice)...,Vì thế, ta có thể thấy trước được cái dung mạo của "Giáo Hội Hiệp Hành" ấy là như thế nào. Đó sẽ là một “Giáo Hội Hiệp Hành Toàn Cầu” phỏng theo mô hình đang diễn ra tại Đức và Mỹ. 
 
Tại Đức, họ đang thiết lập kiểu “giáo hội hiệp hành quốc gia”. Kiểu giáo hội đó được kiến thiết và xây dựng dựa trên quan điểm  và sự đồng thuận của đa số các thành phần dân chúng trong quốc gia đó. “Giáo hội hiệp hành” tại Đức đã thảo luận, biểu quyết, và sẽ thực hiện việc truyền chức linh mục cho phụ nữ; sẽ công nhận hôn nhân đồng giới; và tất cả những người đã rửa tội, bất luận thuộc giáo phái Kitô nào, đều được rước lễ!  
 
Tại Mỹ, cơn sốt thảo luận về việc rước lễ của các chính trị gia “công giáo” công khai phò phá thai, hôn nhân đồng giới và chuyện đổi giống đã diễn ra sôi nổi suốt hơn một năm qua. Đại diện tiêu biểu cho các chính trị gia “công giáo” là hai nhân vật rất quyền lực, đó là ông tổng thống và bà chủ tịch hạ viện. Hai nhân vật này, tuy mang danh công giáo, nhưng lại công khai triệt để ủng hộ chuyện phá thai, hôn nhân đồng giới và trò đổi giống. Điều đó cho thấy sự suy đồi và gương mù tệ hại, trước mắt cũng như lâu dài, mà hai nhân vật quyền lực này đang gây ra. Vậy mà họ tuyên bố là họ được “đức thánh cha” của họ khen họ là “người công giáo tốt”. Điều ấy chẳng khác gì là gián tiếp nói rằng, ai không ủng hộ những quan điểm suy đồi giống họ, sẽ không phải là người công giáo tốt! Mục đích mà những kẻ dấn thân cho sự nghiệp sa đoạ hoá loài người này nhắm đến là, phải làm cho các tổ chức tôn giáo, nhất là GPV2, đi đến chỗ nhìn nhận việc phá thai, hôn nhân đồng giới, và đổi giống, là quyền của con người.   
 
Nếu chiếu theo luật của GPV2 (đ. 915), hai nhận vật này phải bị cấm rước lễ. Đó là điều hiển nhiên, miễn bàn cãi! Tuy nhiên, kiểu “giáo hội hiệp hành quốc gia” mà họ đang xây dựng đâu lỡ loại trừ ai. Bởi thế, kỳ đại hội giám mục Mỹ mới diễn ra hồi giữa Tháng Mười Một vừa qua, họ đã bàn thảo và cho ra văn kiện về “thánh thể” trong đó bỏ ngơ, và gián tiếp chấp nhận việc rước lễ của các chính trị gia có quan điểm công khai đối nghịch với đức tin và luân lý công giáo. Việc làm đó của các giám mục Mỹ đã khiến một số thành phần dân chúng thất vọng, bức xúc. Một số giám mục bị dân chúng vây quanh vặn hỏi lý do tại sao không áp dụng điều giáo luật đã dạy để cấm các chính trị gia công giáo suy đồi rước lễ? Họ trả lời: các giám mục được quyền tuy nghi áp dụng các khoản giáo luật vào trong địa phận của mình! 
 
Vậy là đã rõ, mô hình “giáo hội hiệp hành quốc gia” như tại Đức và Mỹ sẽ là kiểu mẫu cho “Giáo Hội Hiệp Hành Toàn Cầu” mà GPV2 đang tiến đến. Với kiểu “giáo hội hiệp hành quốc gia”, mỗi địa phương có thể bất chấp để làm những điều đối nghịch với luật chung của GPV2. Nguyên tắc “phép vua thua lệ làng” mà tông huấn “Niềm Vui của Tình Yêu” đã gợi mở đã đang đi vào cuộc sống GPV2 nhanh hơn người ta tưởng (bài 30). 
 
Trong khi đó, thủ lãnh GPV2 ở Vatican dù biết những chuyện đang diễn ra ở Đức và Mỹ, và được các nhóm dân chúng kêu gọi can thiệp để ngăn chặn nguy cơ chia rẽ và ly giáo,  nhưng ngài chẳng những “ngó lơ” như không biết, mà còn "bật đèn xanh" tán thành và cả "chơi trò bẩn" nếu cần, để ngăn chặn và trù dập tiếng nói của những "mục tử" còn vương nặng chất công giáo trong máu, không để họ quấy nhiễu và cản bước "giáo hội hiệp hành". 
 
Nếu như kiểu “giáo hội hiệp hành quốc gia” được tuỳ nghi hành động trái ngược với luật chung của GPV2, thì kiểu “giáo hội hiệp hành toàn cầu” sẽ được dùng đến để phá bỏ nốt những tàn tích Công Giáo còn đọng lại trong GPV2, bằng việc thực hiện những điều mà cuộc cách mạng công đồng Vatican II vẫn còn “để dành” vì chưa tiện thực hiện đó là: truyền chức cho phụ nữ, công nhận hôn nhân đồng giới, và rước lễ cho mọi người đã rửa tội, bất luận quan điểm, lối sống và giáo phái kitô nào! 
 
Để đảm bảo cho sự thành công của đại hội giám mục năm tới ở Vatican, nhằm tiến đến một "Giáo Hội Hiệp Hành", chắc chắn là các "đồng chí" mũ đỏ mũ tím "tai to mặt lớn" ở Đức và Mỹ sẽ được triệu về Vatican để dẫn dắt và điều khiển đại hội. Ngoài ra,  giáo chủ GPV2 cũng đã cắt đặt nhiều giáo dân và phụ nữ, kể cả người ngoài giáo phái, hầu hết là những nhân  có quan điểm "luân lý thả cửa", ngồi vào vị trí lãnh đạo tại các bộ và uỷ ban ở Vatican vốn chỉ dành cho các giáo sỹ. Và khi GPV2 thực sự trở thành kiểu "Giáo Hội Hiệp Hành", kiểu giáo hội sẽ công nhận hôn nhân đồng giới, chức thánh cho phụ nữ, rước lễ cho mọi người Kitô thuộc mọi giáo phái...thì các thành phần theo GPV2 sẽ lại mặc nhiên đón nhận và tin rằng, GH giờ thay đổi là vì được ơn Chúa TT soi sáng!    
 
KẾT LUẬN:
 
Những phân tích ở trên cho thấy, kiểu “Giáo Hội Hiệp Hành” mà GPV2 đã và đang hướng đến đích thị là một giáo hội giả, một tổ chức phàm tục có màu sắc tôn giáo. Với bản chất là một giáo hội giả, họ làm ngơ việc hướng dẫn con người đạt đến mục đích siêu nhiên quan trọng nhất là THIÊN ĐÀNG, bằng cách tuân giữ và thực hành lề luật mà Chúa và Giáo Hội đã dạy.  Đổi lại, họ chỉ nói đến những giá trị có vẻ như tốt đẹp tự nhiên nhằm phục vụ cho cuộc sống tạm bợ trước mắt như tự do, bình đẳng, huynh đệ, tôn trọng, lẫn nhau, đồng hành... Vì chỉ là một tổ chức phàm tục của dân, do dân và vì dân, chuyên lo việc phàm tục, nên việc phải đáp ứng và làm theo ý nguyện của dân chúng là điều sống còn tất yếu!   
 

Cần biết điều này là, trong GH của Chúa, người mục tử đầu đàn được Chúa đặt lên, đương nhiên là hiểu biết đoàn chiên của mình.  Ngài sẽ chăm chú lắng nghe để biết nhu cầu thực sự của đoàn chiên, và nhất là để biết những hiểm nguy trước mắt và lâu dài đang rình rập đoàn chiên. Chiên khoẻ mạnh được khích lệ. Chiên ốm bệnh, được chăm sóc. Chiên lạc đường, được tìm cứu đưa về. Khi cần tham khảo lắng nghe, ngài sẽ tham khảo và lắng nghe tiếng của những con chiên thực sự khoẻ khoắn, lành mạnh...  
     
Trong khi đó, nơi kiểu “giáo hội hiệp hành” của GPV2 thì mục tử cầm đầu lại không muốn nghe tiếng của các chiên lành mạnh, mà chỉ hứng thú nghe tiếng “kêu rên” của các con chiên “ốm yếu bệnh tật”. Chiên lành mạnh chạy theo các “mục tử” để kêu gào, kêu xin họ hãy chỉnh đốn lại nội bộ tổ chức bằng cách thượng tôn lề luật, trừng phạt kẻ công khai gây gương mù, bài trừ tệ giáo sỹ ấu dâm, và bứng tận gốc nạn đồng tính tràn lan trong các chủng viện, dòng tu và địa phận! Những tiếng kêu kiểu này không bao giờ lọt được vào tai hàng mục tử cầm đầu! Vì đáp ứng và làm theo những tiếng kêu này thì chẳng khác nào tự đánh vào tử huyệt  của mình, chỉ có cách “rũ áo từ quan về vườn” mà thôi.    
 
Ngược lại, tiếng kêu rên của hạng “chiên ốm yếu bệnh tật”, phải chịu nhiều “thiệt thòi, hắt hủi, và kỳ thị” nơi GPV2, như các thành phần thuộc nhóm dân đồng tính luyến ái, dân đổi giống, dân ly dị tái hôn như cơm bữa, dân chung sống không hôn thú, dân ủng hộ phá thai...thì các “mục tử” cầm đầu GPV2 lại rất hứng thú muốn nghe để chiều theo tâm tư nguyện vọng của họ. Đám “chiên ốm yếu” này đang ai oán, cầu muốn điều gì? Họ đang kêu mong được thấu hiểu rằng: đồng tính luyến ái là tự nhiên nên không có tội chi; hãy chúc lành cho hôn nhân đồng giới của chúng tôi; đừng kỳ thị phán xét chúng tôi; hãy tôn trọng quyền chọn lựa phá thai; hãy để chúng tôi được chọn và sống theo giới tính mà chúng tôi muốn...những tiếng kêu như thế rất mau và dễ lọt tai các “mục tử” GPV2. Đó là hiện thực đang diễn ra trước mắt. Một điều đáng nói nữa là, các “mục tử” GPV2 đang đồng hành và lắng nghe các thành phần chiên “bệnh tật” này không phải để cứu chữa họ, mà là để đồng cảm chia sẻ “bệnh tật” với họ và giúp họ cứ an tâm sống với “bệnh tật”. Đúng hơn, để nói với họ rằng: các con chẳng có “bệnh tật” gì cả, Chúa yêu các con như các con là! Vậy là cả “mục tử” và chiên đều có lời! 
 
Điển hình là nhân vật có tên là James Martin, một hậu duệ giả của Thánh I-Nhã, người đã dấn thân không mệt mỏi với các thành phần LGBTQ, những công dân thành Sodoma thời hiện đại. Nhân vật này đồng hành với các thành phần LGBTQ không phải là để giúp họ hoán cải, nhưng là để giúp họ cứ an tâm sống và chơi trò nghịch tự nhiên như họ muốn. Việc đồng hành như thế được giáo chủ GPV2 đích thân viết thư khen ngợi và coi đó là kiểu mục vụ phỏng theo phong cách “gần gũi, yêu thương, và nhân từ” của Thiên Chúa! 
 
Thế giới trượt dài và ngày càng lún sâu vào trong sự thoái hoá và suy đồi giới tính, xác thịt, và những vấn đề hôn nhân gia đình, nhưng giới lãnh đạo GPV2 không hề dám hé miệng công khai nói một lời cảnh tỉnh con người. Trái lại, họ không ngừng như lên tiếng nói thay cho quân vô đạo, để kết án sự bất cập và cứng nhắc của luân lý Công Giáo, và dùng mọi thủ đoạn để thay đổi và bãi bỏ lời dạy của Giáo Hội. Cụ thể, GPV2 đang dùng chính cái hệ thống tổ chức bề ngoài của GH để thay đổi và phá hủy đức tin và luân lý Công Giáo, khiến nhiều người lầm tưởng đó là những đổi thay đến từ Giáo Hội. Nhắc lại là, GH không bao giờ thay đổi bản chất của mình trong những vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Những sự thay đổi về đức tin và luân lý như đã và đang xảy ra, chúng không đến từ GH nhưng từ GPV2, một giáo hội giả! 
 
Kiểu “Giáo Hội Hiệp Hành” mà GPV2 đang hướng đến, càng làm cho bản chất giả của GPV2 trở nên triệt để và rõ ràng hơn. Kiểu “GH Hiệp Hành” ấy đã hình thành và được vận hành từ sau cuộc cách mạng phản bội đức tin mang tên CĐ. Vatican II. Có điều là cái chất “Hiệp Hành” ấy vẫn chỉ giới hạn trong đội ngũ giám mục, thể hiện qua các kỳ đại hội giám mục như nói ở trên. Với GPV2, kiểu “Hiệp Hành” ấy vẫn còn nặng chất giáo sỹ nên thủ lãnh của họ muốn tiến bước xa hơn, để đạt tới một mô hình “giáo hội hiệp hành” thực sự, như ý hằng mong đợi. “Giáo Hội Hiệp Hành” lý tưởng phải là một giáo hội luôn lắng nghe và chiều theo tiếng của các con chiên, nhất là những chiên yếu, chiên ốm, và chiên què, và sẵn sàng đồng hành theo họ trên bất cứ nẻo đường nào mà họ muốn đi.     
 

Xem quả biết cây! Hãy nhìn việc họ làm chứ đừng nghe lời họ nói! Nguyên tắc Chúa đã dạy! Kiểu “Giáo Hội Hiệp Hành” mà GPV2 đang thể hiện, là hiện thân một giáo hội giả, vận hành  kiểu “ý dân là ý trời”. Trong giáo hội giả đó, “mục tử khiếm tốn” tụt lại đàng sau, đi theo sự dẫn đường của các chiên non, chiên yếu, và chiên què.  Kiểu đồng hành lãng mạn nhảm ấy nếu không sớm sa xuống hố, thì cũng thành mồi cho sói dữ.       
 
Hãy mau mau chạy khỏi GPV2! 
 
+++++++++++++++++++

NGUỒN: https://daylaductin.blogs...ep-hanh-xuong-vuc.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 16:48:49 bởi Hà Thủ Ô 7 >
thuốc đắng đã tật, lời thật mất lòng 
 
#1
  Huyền Băng

  • Số bài : 3821
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
  • Trạng thái: offline
  Re:Lăng Kính của Sự Thật 31.03.2022 20:45:35 (permalink)
  Chào bạn,
  Bài viết cúa bạn mang tính tuyên truyền chia rẻ trong giáo hội công giáo, điều này không thể chấp nhận trong diễn đàn. 
  Diễn đàn chào đón mọi người đến giao lưu đóng góp những ý tuởng xây dựng trên bình diện sự thật. Những điều bạn nêu ra trong bài viết gồm những điều thật lồng trong điều không thật để đánh tráo khái niệm. 
  Giáo hội do Chúa Giê su xây dựng giờ gồm nhiều nhánh theo tiến trình lịch sử. 
  Đứng ở nhánh nào đó là quyền của bạn, nhưng báng bổ là điều không nên làm về mặt tín ngưởng.
  Do đó chúng tôi sẽ khóa bài của bạn và dời vào phòng kỳ luật.
  Đề nghị bạn tìm hiểu thật kỷ về những công bố của Đức Thánh Cha, đừng nghe một phần,  biết một đoạn rồi đem ý riêng của mình để dẫn giáo dân đi theo ý của bạn. 
  Nếu bạn là người Kito giáo, cầu Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn .
  HB
   
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2022 22:29:37 bởi Thanh Vân >
   
  #2
   Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

   Chú Giải và Quyền Lợi

   • Bài Mới Đăng
   • Không Có Bài Mới
   • Bài Nổi Bật (có bài mới)
   • Bài Nổi Bật (không bài mới)
   • Khóa (có bài mới)
   • Khóa (không có bài mới)
   • Xem bài
   • Đăng bài mới
   • Trả lời bài
   • Đăng bình chọn
   • Bình Chọn
   • Đánh giá các bài
   • Có thể tự xóa bài
   • Có thể tự xóa chủ đề
   • Đánh giá bài viết

   2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9