Dấu Hỏi Cho Thời Gian

Tác giả Bài
macdung
  • Số bài : 235
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2010
Dấu Hỏi Cho Thời Gian - 12.08.2022 06:04:47
 
 
Dấu Hỏi Cho Thời Gian
 
______
 
 
- Ông ơi! Tại sao ông không viết hoa đầu hàng?
- Đó là hình thức cải cách về trình bày đó con!
- Nhưng chương trình Cãi Cách này thầy cô con không có dạy ạ!
- Lớn lên con sẽ biết...
- Vậy khi làm Người Lớn là được quyền làm sai hở ông...
- ....!?
 
 
Sg – 11.8.2022
 
MD