Dấu Hỏi Cho Thời Gian
macdung 12.08.2022 06:04:47 (permalink)
 
 
Dấu Hỏi Cho Thời Gian
 
______
 
 
- Ông ơi! Tại sao ông không viết hoa đầu hàng?
- Đó là hình thức cải cách về trình bày đó con!
- Nhưng chương trình Cãi Cách này thầy cô con không có dạy ạ!
- Lớn lên con sẽ biết...
- Vậy khi làm Người Lớn là được quyền làm sai hở ông...
- ....!?
 
 
Sg – 11.8.2022
 
MD
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9