Quà Vu Lan
ThanhThanh 14.08.2022 01:40:09 (permalink)
MÓN QUÀ VU LAN
 
mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ
bóng mẹ năm nào nay đã xa   
đêm nằm nghe gió lùa thao thức  
mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà 
 
đời sống hôm nay  đầy đủ  lắm            
mà con không mẹ, chẳng còn cha   
ngày xưa con sống ngu ngơ vậy     
giờ biết thương yêu thiếu mẹ già
 
mẹ đã ra đi thời khó nhọc  
quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba 
sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối  
con mắc tù lao phải vắng nhà     
 
gian khó một đời cha mẹ gánh   
ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha   
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ    
xin gửi hôm nay một chút quà ?  
 
tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu    
âm dương cách trở mấy đường xa   
nén nhang ngọn nến lung linh gió 
chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa 
 
         MẠC PHƯƠNG ĐÌNH  
 
 

MY VU LAN  PRESENT

 

I gazed in the album at my dear Mom’s picture
And realized that now is so far-off her figure
I listened to the rain as if on my heart flick
The wind blow making me agitatedly nostalgic
 
Although is abundant my current subsistence
Neither my Mom nor my Dad stays in existence
As a child I was so dull being by Mom kissed
Now that I know whom to love, Mom is missed
 
Mom departed this life during a difficult time
Scurrying beneath the burden in our poor clime
Until your last days on manioc hand to mouth
While I was in prison as a “puppet” of the South
 
Such a hard period Dad and Mom bore your part
That feeling of gratitude I bury deep in my heart
Dear Mom please accept from this sad son adrift
On this commemorative day my little humble gift   
 
Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event
Between life and death how far to suffer torment
Joss-sticks and candles spark, the wind uprears
I don’t cry but why my eyes get wet with tears
 
               Translation by THANH-THANH 
Tám Mươi Năm Làm Thơ
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9