HÀNH TRÌNH CỦA MẸ
Yên Sơn 15.08.2022 05:26:54 (permalink)

Nhân Mùa Vu Lan, mời quý vị thưởng thức Video Nhạc tôi viết cho Mẹ tôi trong dịp kỷ niệm ngày Sinh Nhật 100 tuổi của Người.

Mùa Vu Lan nầy Người đã 101.
Vẫn hàng tuần chép Kinh Phật, lần chuỗi cầu kinh hàng đêm dù những bệnh tật của tuổi già không chừa một ai.

Xin bấm vào link dưới đây:

HÀNH TRÌNH CỦA MẸ

Tags: None#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9