Mời thưởng thức Hoà Tấu Vol. 3

Tác giả Bài
Yên Sơn
  • Số bài : 141
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.07.2021
Mời thưởng thức Hoà Tấu Vol. 3 - 29.10.2022 23:48:57
 
https://youtu.be/kphXLlvtqe0
Attached Image(s)

GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com


I am patient with stupidity, but not with those who are proud of it.

― Edith Sitwell