Liên khúc Giọt Cà Phê Đầu Tiên, Mười Năm Tái Ngộ - Đặng Thế Luân, Ngọc Phụng

Tác giả Bài
Ct.Ly