Nguyễn Minh Tâm /Thơ viết giữa trưa không ngủ
Nguyễn Quốc Văn 03.02.2023 13:23:57 (permalink)
THƠ VIẾT GIỮA TRƯA KHÔNG NGỦ
(Nguyễn Minh Tâm)

Mi có tội vì ta cần mi có tội Pháp lý là gì?
Mi chớ có rên la
Mi phải nhớ một điều không cần hỏi
Pháp là ta và lý cũng là ta!

Cấu thành tội phạm ư
Chỉ là trên lý thuyết
Lý thuyết ư?
Đã xưa cũ lắm rồi
Các học giả tha hồ bàn luận triết
Luận triết nào cũng vô nghĩa với ta thôi

Mi phải biết hy sinh vì đại cục
Cứ vui vẻ nhận đi rồi ta sẽ khoan hồng
Án đã tuyên trên màu giấy
trắng
Mi đọc rồi có thấy chữ đen không?

Người đời sẵn căm thù cái ác
Bất lực nhìn cái ác cứ lên ngôi
Bao điều thiện rẻ ròng như cỏ rác
Thiện lương ơi?
Người ngủ ở đâu rồi?

Trưa không ngủ lão nằm trơ mắt ếch
Thơ lên tiếng kêu dưới đáy giếng cạn dòng
Vòm trời rộng trên cao xanh tít
tắp
Có áng mây nào ghé xuống giếng này không?

NMT

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9