Xét xử / Thơ Nguyễn Minh Tâm
Nguyễn Quốc Văn 08.02.2023 17:57:15 (permalink)
XÉT XỬ

Tòa nhắc bị cáo Khói
Rằng phải trả lời ngay
Làm ba người chết ngạt
Cả chục người mắt cay

Bị cáo Khói lễ phép
Tại thằng Lửa, thưa tòa
Nếu như nó không cháy
Thì làm sao tôi ra?

Tòa gọi đương sự Lửa
Cớ sao cháy như điên
Lửa thanh minh lý sự
Tại cái người bật diêm

Đến đây tòa bỗng bí
Vì thiếu đương sự Người
Vì tòa không triệu tập
Vì chỉ xử Khói thôi

Luật sư cãi hăng lắm
Đòi lôi Người ra tòa
Nếu chỉ xử riêng Khói
Thì Công Lý khóc òa
Phiên tòa vẫn kết thúc
Hình phạt Khói: tối đa!

Nguyễn Minh Tâm
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9