TĨNH MẶC
ThanhThanh 18.02.2023 08:44:32 (permalink)
                    TĨNH MẶC
 
                    Sông dài – có khúc
                    Chảy đi bốn bề
                    Lòng người – có lúc
                    Giãi bày lê thê
 
                    Nghêu ngao cho hết
                    Chặng đường dài xa
                    Dấu chân giống hệt
                    Vấp hoài không qua
 
                    Đời như khúc cây
                    Ký thân làm mọt
                    Đời như đường rây
                    Toa tàu theo trót
 
                    Niềm vui lướt trượt
                    Nỗi buồn bán lâu
                    Nhọc nhằn thân bước
                    Đích về – Là đâu?
 
                               LÊ MAI 
 
                   QUIET ACQUIESCENCE
 
                   A long river – has some section
                   To flow scattered about.
                   A human heart – has its reflection
                   To elaborate details all-out.
 
                   Crooning aimlessly to end
                   The long journey persuadable,
                   The footprints seem to blend:
                   I always stumbled – unevadable.
 
                   Life is either like the chumps
                   Designed for the woodworms,
                   Or of the railroad rails, pumps
                   That guide coaches in long terms.
 
                   Any joy would easily glide away.
                   Grief to dispel takes no cessation.
                   Just to relocate is a hard way
                   Where’s then the destination?
 
                   Translation by THANH-THANH
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9