Sài-Gòn Giữa Lòng Paris
ThanhThanh 24.03.2023 02:32:08 (permalink)
SÀI GÒN GIỮA LÒNG PARIS
 
Tôi ôm Paris nhớ da diết Sài Gòn
Sài Gòn con gái, Sài Gòn nét son
Sài Gòn mê say cao đầu ngạo nghễ
Một Sài Gòn không man rợ dã man
 
Những ngày Paris tôi vẫn tưởng Sài Gòn
Tôi hành hạ mình bằng những ví von
So sánh nào trong đớn đau hơn thế
Sài Gòn giọt cà phê đắng Kim Sơn
 
Ly cà phê nơi quán nước hàng hiên
Vẻ dửng dưng nhìn thiên hạ thân quen
Ôi Sài Gòn một thời dù như thế
Ôi Sài Gòn đã đổi trắng thay đen
 
Nhớ Sài Gòn giữa Paris hôm nay
Lòng Paris tôi muốn được dang tay
Hát tiếng hát tự do thời đã hát
Tiếng hát không ai bắt bớ tù đày.
 
Rất Sài Gòn những vĩa hè Paris
Như trong mơ đang tưởng tới điều gì?
Khu phố Sài Gòn ngã năm ngã bảy
Sài Gòn ơi sao ta nhớ cuồng si
 
Cám ơn người ta  gặp gỡ ở Paris
Nhịp tim Sài Gòn những bước ta đi
Nhớ nước thương nhà ruột cắt từng đoạn
Mong một ngày quét sạch lũ man di…
 
                                     Phan Khâm
 
SAIGON INSIDE PARIS
 
I embraced Paris but missed Saigon to shed tears:
Saigon of nymphs, Saigon of golden years,
Saigon of passion, Saigon of pride and popularity,
A Saigon without inhumanity, barbarity.
 
During my days in Paris I still thought in Saigon I was,
I tortured myself with comparisons as jaws.
What similes are more painful to liken for toffee:
Saigon with Kim Son’s drops of bitter coffee!
 
Just a cup of coffee at such a verandah bar!
The indifferent look at the familiar world up to par!
Oh, Saigon, although once like that, quite right!
Oh Saigon has changed black instead of white!
 
Missing Saigon while inside Paris this day,
The very heart of Paris I wanted my arms to sway,
To sing the free songs that once I had sung:
For it no one got arrested, imprisoned, went bung.
 
Very like Saigon the sidewalks of Paris City;
As in a dream what was I thinking of, nitty-gritty?
Saigon Quarters with five and seven crossroads:
Oh Saigon, why did I miss You uncountable loads!
 
Thank you to the people I met in Paris then;
Heartbeats of Saigon the steps we took in our ken.
Nostalgic, my intestines hurt as cut to pieces, desolate;
Hoping in a near future the barbarians to eliminate.
 
Translation by THANH-THANH
Thanh-Thanh.com
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9