Để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Xuân Tiên

Tác giả Bài
Ct.Ly