NẾU NGÀY MAI TA KHÔNG TRỞ DẬY
Yên Sơn 15.07.2023 00:46:39 (permalink)
Rượu buồn càng uống không say
Sáng ra mới biết đã ngày cuối năm


Nếu ngày mai ta không trở dậy
Mặc cho đá tan trên cỏ lạnh sau vườn
Mặc cho gió thu đùa cợt hơi sương
Mặc cho nắng sớm có gọi mời ngày đông đến
Ta chỉ thắc mắc hỏi em có bao nhiêu quyến luyến
Đem ra phơi bày thương tiếc người đi
Em sẽ khóc gào lệ ngập bờ mi
Khi bè bạn đến nói với ta những lời tử biệt?

Mời nghe nhạc phẩm và đọc trọn bài
NẾU NGÀY MAI TA KHÔNG TRỞ DẬY
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9