Từ chuyện một đêm trăng
Yên Sơn 17.03.2024 00:59:25 (permalink)
0
Chiều nay ngồi đọc lời thư cũ
Nghe nặng lòng thương chút nghĩa tình
Bởi trăn trở trong ta thừa đủ
Nên mạch tình không thể khai thông

Mời xem tiếp:
https://thovanyenson.com/?p=16524

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9