CẠN DÒNG ẤU THƠ
Yên Sơn 30.03.2024 01:45:31 (permalink)
0
Mời đọc Quảng Ngãi nhớ thương

"Có dòng sông nào không bắt nguồn từ con suối; có bài hát nào không bắt đầu bằng lời ru của Mẹ..."

CẠN DÒNG ẤU THƠ
Tưởng nhớ Sông Trà Khúc trong dĩ vãng.

​​​​​​​https://thovanyenson.com/?p=5638
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9