Tranh khắc gỗ Việt Nam

Tác giả Bài
Steel

 • Số bài : 13
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 03.12.2005
 • Nơi: Hôm qua, Milky Way
 • Trạng thái: offline
Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 14:23:20 (permalink)
Không lẫn với bất cứ đâu, chỉ Việt Nam mới có. Đơn giản nhưng đẹp. Chủ đề đầu tiên mình muốn giới thiệu là Trâu - 'con trâu là đầu cơ nghiệp'.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/EAAF32F50ABE44ED84D68397EDCD3D09.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/DAB3CBB5DE664B238674A5F43768DD1E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/2EF6F35C93A945E9B7FF33EBE6103B7F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/887A966137174D95A8CA5875801C36FF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/6C962632389B424A9BFE97EB3D2C4C56.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/1DCEB7D87F3348F499B4A7CA62CF93BB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/36B8A68DEDE14D448854635B6E06A667.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/C4EBE9CEA10B4DC9A50CE7FBEF52D08E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thông minh nhất nam tử
Yêu vi thiên hạ kỳ
 
#1
  Steel

  • Số bài : 13
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.12.2005
  • Nơi: Hôm qua, Milky Way
  • Trạng thái: offline
  RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 14:26:33 (permalink)
  Tiếp theo

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/E460388B83A14848883C2F8E56212128.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/BF87D6906CC94FD5973C1DF64F6C3AAD.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/2E3172ECCB904AC288F417DD538FFCD2.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/EE22A5CB71FE461681F3B8329DEA2941.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/E923772F378E4E118DB63109A9FC6013.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/B3A21A18E0A743218884584EC831403F.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/BD268C9CCD0E4629A0A0067F7092EDB7.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/5C2D27BDE91E42189A3640FF416F80A4.jpg[/image]
  Attached Image(s)
  Thông minh nhất nam tử
  Yêu vi thiên hạ kỳ
   
  #2
   Steel

   • Số bài : 13
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 03.12.2005
   • Nơi: Hôm qua, Milky Way
   • Trạng thái: offline
   RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 14:28:18 (permalink)
   Tiếp nữa

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/6D80F0F8AB5B4ED48064BAEEA84F52D9.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/85E14140494245098C4122FD5C8278C9.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/DF136174B897456B9B2A1BC882C59C7A.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/286C6C77427D482FAE803121502CB568.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/88A087C59260492F8084B799EA4DBE03.jpg[/image]
   Attached Image(s)
   Thông minh nhất nam tử
   Yêu vi thiên hạ kỳ
    
   #3
    Steel

    • Số bài : 13
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 03.12.2005
    • Nơi: Hôm qua, Milky Way
    • Trạng thái: offline
    RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 19:42:13 (permalink)
    Tuổi trẻ - Tuổi của tình yêu tràn đầy sức sống!

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/AB66508D79874756B27A477B11C29BFA.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/015539AA82B242CB99619608BD7119AC.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/B74D4B52599B4E158099A7AB01133E76.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/132FFB316DEF483C81817D6F8E41A973.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/E87D10CA7E57419699113328D585D065.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/350AC54A975C4A7B95BBF1917C543ED5.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/A60ED1FB1E42465097A6B3B3588A33A7.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/A7444085EC8341F4A7FA13BC4B33FA70.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 20:08:11 bởi Steel >
    Attached Image(s)
    Thông minh nhất nam tử
    Yêu vi thiên hạ kỳ
     
    #4
     Steel

     • Số bài : 13
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 03.12.2005
     • Nơi: Hôm qua, Milky Way
     • Trạng thái: offline
     RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 19:47:51 (permalink)
     (Tiếp tục)

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/76CA2DB4BDB04E6DA910ED4B7F9F7E5B.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/A19F21B1926A47C8A16C37B2988B4C13.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/E1712B6F813F4AC7BE9CC1B90F72DB82.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/F0793DE5697241EF85D3097986C8D1E4.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/A92150A1E4E449E5955EAA4556A5128F.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/F70D04065EC64B4E8069316ED1587933.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/58206559592449EA9C2E5456EE0A85DF.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/3E40C95EDF5D4D52A0EBEB65C42C31C7.jpg[/image]
     Attached Image(s)
     Thông minh nhất nam tử
     Yêu vi thiên hạ kỳ
      
     #5
      Steel

      • Số bài : 13
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 03.12.2005
      • Nơi: Hôm qua, Milky Way
      • Trạng thái: offline
      RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 19:49:49 (permalink)
      (Tiếp tục)

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/906A16B347E14D5EA053A0AFBA387602.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/F6A8A8B60EEB456692AC9F0274A6C1CB.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/227F4BE7FEC14B238DBB8AA671A76628.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/6EE59D7DF25143C3A3EC30119710CBA0.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/B2618ED164B94EF3BBFF5BB239130527.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/FF5E6B1E06FA4988844381A475022845.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/3959670CADB7413096123D85EAA4215B.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/67DCD9CA40294A129E2CF195CA1F7B5E.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      Thông minh nhất nam tử
      Yêu vi thiên hạ kỳ
       
      #6
       Steel

       • Số bài : 13
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 03.12.2005
       • Nơi: Hôm qua, Milky Way
       • Trạng thái: offline
       RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 19:51:53 (permalink)
       (tiếp)

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/5489F503511240FD8337ECD1CADEAA15.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/3B4D24F940644AEE833ED8C059A208D6.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/3FA0C78208C944AA90D709EA322601A4.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/D7DDDFF796AE4E2787F0828AA0A48E5D.jpg[/image]
       Attached Image(s)
       Thông minh nhất nam tử
       Yêu vi thiên hạ kỳ
        
       #7
        Steel

        • Số bài : 13
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 03.12.2005
        • Nơi: Hôm qua, Milky Way
        • Trạng thái: offline
        RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 20:01:02 (permalink)
        Tình yêu

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/2F504C3DCE2A4D3AABE74BB71EC02B13.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/E4CE000C39D1410685336A71D51DA929.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/5AC5F78576D2426CB86190D4477BCE06.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/1A928A84CFEB49BAA019B396D91B75FF.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/718016B9C0AE42CFBB15FEABD3DB5A1B.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        Thông minh nhất nam tử
        Yêu vi thiên hạ kỳ
         
        #8
         Steel

         • Số bài : 13
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 03.12.2005
         • Nơi: Hôm qua, Milky Way
         • Trạng thái: offline
         RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 20:02:59 (permalink)
         Gia đình

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/EE3977D52CC142E78CA0F26A6F70DC15.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/A93D561572F94036AC3CC8F2BE018205.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/10642483DA9C4ADEA56510F8F1693573.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/9987CB6E175D49EBBC529F0C88EC6EDB.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/D2104E1AE44149F884F669EF41ED33DC.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/938E7EAC26AD40098A9A22ECF24CD9D3.jpg[/image]
         Attached Image(s)
         Thông minh nhất nam tử
         Yêu vi thiên hạ kỳ
          
         #9
          Steel

          • Số bài : 13
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 03.12.2005
          • Nơi: Hôm qua, Milky Way
          • Trạng thái: offline
          RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 05.12.2005 20:05:35 (permalink)
          Trẻ em. Ngày xưa mình cũng nghịch chả khác gì thế này

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/7CF2DBB825A14C88B17DA3E1BE766328.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/6FEBA480159A4E25A48361CA0F6A2359.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/0FF97CCA965C459486EC1DF9EE873107.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/75001F62D1C54AF6BC32E710227DA4D9.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/A34617D97ABA4ED6A613365520CBCD62.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/0EF7A6401ADA4E8D9E1592B8F4B28373.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/8F9A0B2B1B164CF99D96AE76AA2800C9.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/11993/9346429482AF44839E4D23D1031FD0D3.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2005 20:10:15 bởi Steel >
          Attached Image(s)
          Thông minh nhất nam tử
          Yêu vi thiên hạ kỳ
           
          #10
           Thanh Vân

           • Số bài : 3399
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 28.05.2007
           • Trạng thái: online
           RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 07.12.2009 15:50:39 (permalink)

           Những bức tranh này tuy mộc mạc nhưng rất gần với nhân gian
           Cuộc đời một giấc mộng
           Thời gian thoáng mây bay
           Nguồn tâm không xao động
           Khoan thai
            
           #11
            Thanh Thai

            • Số bài : 77
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 21.01.2010
            • Trạng thái: offline
            RE: Tranh khắc gỗ Việt Nam 13.07.2010 21:52:54 (permalink)
            Có nhiều sách vở thường nói về những hoạ sĩ những nghệ nhân ( những người làm nghệ thuật ) mà đi tới giai đoạn khắc, vẽ hình khoả thân thì 1 là bị bứt tử với ngành nghề của mình , 2 là nổi tiếng khắp thiên hạ.

            Không biết 1 trong 2 điều trên bạn có vấp trúng điều nào chưa? Mình thì nghe sách vở nói vậy chứ ko biết có trúng trật gì không. Nhìn thấy mấy bà mẹ khoả thân thật là  sexy.........những hình đó do bàn tay của bạn vẽ hả?
            Tham Của Trần Gian Bao Giờ Đủ ?
            Mai Ngã Xuống Rồi Bỏ Cho Ai ?
             
            #12
             Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

             Chuyển nhanh đến:

             Thống kê hiện tại

             Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

             Chú Giải và Quyền Lợi

             • Bài Mới Đăng
             • Không Có Bài Mới
             • Bài Nổi Bật (có bài mới)
             • Bài Nổi Bật (không bài mới)
             • Khóa (có bài mới)
             • Khóa (không có bài mới)
             • Xem bài
             • Đăng bài mới
             • Trả lời bài
             • Đăng bình chọn
             • Bình Chọn
             • Đánh giá các bài
             • Có thể tự xóa bài
             • Có thể tự xóa chủ đề
             • Đánh giá bài viết

             2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9