Hình hoa Sen và hoa Súng

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 92 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ct.Ly

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 08.12.2005 14:23:58
cái đó của em 2 cái này mới là dành cho sis Ly nè

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/20E35C73E0F6455A8B0DEB7D7B75DA68.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/D61CF70854994D11B21EF1C9EB1C782D.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 08.12.2005 14:32:36
sen Thái

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/84B9618F109E470890AAA1C0067F04BE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/A3AE730B22634DD0951BD8D69249B91D.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 08.12.2005 15:05:26
sen ở châu mỹ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/E32265852AC841DBA679DDC739F430BA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/BE4B142118AE418EB78FE86000DE30F8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/B783EE0A03E6414EA855E17A16FA7F26.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/8D84967A549B4614A950F4BA91909F3B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/03CCB82461754A9AB288ACA98BEA135F.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 08.12.2005 15:28:01
hoa súng australia
hoa súng tropical
water lily paulsterson
water lily-tina
water lily hardy- joeytomocik

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/DFBB5A6A923D4FC48D997C8008B7E39A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/3E9E6EBAC9094AEA9B6AA92932F28A40.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/48F4A565FFC940EB8649BCD232204B95.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/2C15D4F6B49A4C79BA9AFF650D93FBF0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/9F0AAD815DFF460FA2EAB4BC9D49E57F.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 08.12.2005 16:04:17
tropical-aquarium
tropical-indian godess blue
tropical magaret-mary
tropical rosa de noche
tropical jemie luskare

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/505E6A2C59E0479E8BB930791499E33E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/B63DBF86DC6F4E4BBC2103F45ABACC5B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/DF2C5F69B1ED4273AD936F3B7C6BA064.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/0E046DFE42864408A1C489A3A17FD2F3.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/C406E9B18091441BAEEFB54CC9EA4CBC.jpg[/image]
Attached Image(s)

Hoàng Dung
 • Số bài : 3997
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.09.2005
 • Nơi: Đảo Đào Hoa
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 09.12.2005 13:05:24
victoria-waterlily

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/AF10F73444A849F186B943EFA7AE36D6.jpg[/image]
Attached Image(s)
về miền Tây, có ai về miền Tây...
đường vòng xuyên Châu Đốc ai hát lời vu vơ[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/dacau.gif[/image][image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/hd.gif[/image]

matluuly
 • Số bài : 108
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.01.2006
 • Nơi: HANOI ARCHITECTURAL UNIVERSITY
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 11.01.2006 22:57:53
Đây là lá gì mà lạ thế các bạn?

Trích đoạn: tieu hoang dung

victoria-waterlily

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9566/AF10F73444A849F186B943EFA7AE36D6.jpg[/image]

http://360.yahoo.com/tranhangmt
blog thơ tình nè:http://vn.myblog.yahoo.com/tranhangmt

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:46:11
LQ cũng rất thích Hoa sen nên cũng tham gia post mấy tấm Hình hoa sen để bà con thưởng thức nha

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/3CC72BBFDCA44750ACEA25C9215EEE61.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/5A49234D7AF3445488D40EC7DFB19D5C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:47:22
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/917BAE652B8449DE875A34B306E5DBE0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/8E204018FD814E098A75A3A517538D84.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:48:36
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/8AB99BBB97284500B2C0605C95B65E4E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/B7F4A8F439A14B12B055C47F5F244D33.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:49:39
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/D50E060DB1D444A2B8A99D1DAC07BD88.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/4B3254CCA61B416A853ED61D22DBC582.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:50:45
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/9257A8E16ACE4F2AA60EDAA2BB6884C4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/A78C362DBFD64B6D87077C9A6342B535.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:52:32
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/67008ECF032F4C8997010E275230E4FD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/94A607BCF6514A76B684F9A6798850BB.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:53:51
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/6F1BCB02F9B641A598C5076D3FFC8EAA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/97624E952A0E45FDB8912FAEB541CC18.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:55:19
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/8879752EE10D452686AC8F4B5A3D7F96.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/E9CCE0F6BCAC42E2850646E42F1D3C15.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:56:11
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/014CEAB60DBA4F929950A3130BBB3EDD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/BC534D9D1AD84E52905EDD4FD7F0DD37.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:57:26
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/EE00482FD17B49BFA3FA5F8F660540DF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/3FC85F6D8F954A3DB42A5F450CD75FD9.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:58:11
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/2F43D60911DD46DC8C5BC89CE3A84A22.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/C411C5231E2F464E81F2BA33915E7DA5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:59:04
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/DD8B41A60FFC4B019CE0B38CB9847CD8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/8B1D8700C4DC497698C044AEEFD08CF4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 10:59:44
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/0E906AB325C6432CA5F083C65C973D8D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/D6E34B166B4F4BD8B6BA43083BC90D97.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.02.2006 11:02:06
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/33DA89DEB4904602ABE993D1585B1484.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/62648C9AC6D94AA5849474A8544C2758.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

lucquaipsnt
 • Số bài : 1393
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.04.2005
 • Nơi: Thiện Nhân Cốc
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 02.03.2006 18:53:51
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/4D9457638D4A4F5DBA7942DAABCBDE95.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/2726ECACF33E4D038D52E21E83F5279C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/664C24B3D1FF4E03800FDDAF659E1391.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/7084/04DC6D13D500417BBF78CB91F674985C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nguyễn Mạnh Hùng
0976 570 045

nhu quynh
 • Số bài : 14
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.11.2005
 • Nơi: xó bếp ( mèo mà )
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 10.03.2006 14:17:55
Tròi hoa đẹp quá đi. Mính tên thật là Quỳnh Hoa nên thích nhất là mấy bông quỳnh. Cảm ơn mọi người nha từ trước đến nay mình chỉ trồng và biết có quỳnh trắng à. Mà mình thấy hoa súng đẹp lắm. Nếu khi nào các bạn về Việt Nam nhớ về đầu mùa chùa Hương nha, hôm trước mình vừa đi Chùa Hương về. Bên dòng suối Yến có nhiều chỗ người ta trông hoa súng đẹp lắm. Tiếc là mình không chụp dược ảnh.

Hoai Trang
 • Số bài : 23
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.05.2006
 • Nơi: Bac Giang
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 20.06.2006 21:50:55
nếu như mfinh không nhầm thì cái cây mà matluuly hỏi là cây nong tằm thì phải
cuoc song khong chi toan mau hong

Sen Hạ
 • Số bài : 84
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.08.2006
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 16.08.2006 15:19:40
Sen và súng đều mọc ở bùn nhưng tại sao Sen lại được coi trọng hơn và người xưa còn ví hoa sen tượng trưng cho người quân tử?
Phải chăng vì Sen mọc cao hẳn lên so với mặt bùn hoa nở thì có mùi thơm dễ chịu còn súng thì không
lặng

Nguyên Đỗ
 • Số bài : 5703
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.08.2005
 • Nơi: Windy City
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 13.05.2007 11:44:21
Cám ơn anh chị em đã sưu tầm hoa Sen để vào đây, đẹp tuyệt vời luôn, ND vào xin ít đem về trồng bên Suối Nguồn Thơ để chiều chiều ngồi thưởng ngọan :)  Chân thành cám ơn tất cả mọi người nhé!
 
Nguyên Đỗ
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=75077&mpage=90&key=&#269191

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 24.05.2007 20:05:44


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/5B00538DAC1F4B2487F818E376B7919A.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

ngay xua 290595
 • Số bài : 127
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.04.2007
 • Nơi: Núi Nga My
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 23.10.2007 01:35:57@95
Đừng từ bỏ người bạn yêu để đến người bạn thích vì người bạn thích cũng sẽ bỏ bạn để đến người họ yêu.

BanHien
 • Số bài : 481
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2006
RE: Hoa &lt;-- của THD sưu tầm - 16.03.2008 12:29:39
Hồ SenBông SenBông SúngCây gì không biếtBH

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 92 bài trong đề mục