Tình Sử Thơ - Vivi

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 37 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1084 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
Tình Sử Thơ - Vivi - 21.08.2007 00:41:54
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2019 18:13:49 bởi vivi07 >

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 21.08.2007 00:52:17
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 21.08.2007 01:16:54
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 02:15:13 bởi vivi07 >

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 21.08.2007 03:03:47
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 22.08.2007 03:49:57
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 23.08.2007 02:31:21
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 24.08.2007 20:56:50
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 25.08.2007 04:56:57
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 25.08.2007 16:31:57
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 26.08.2007 16:54:38
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 27.08.2007 21:11:19
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 28.08.2007 16:24:41
0

SuongAnh
 • Số bài : 7185
 • Điểm: 7
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.05.2007
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 28.08.2007 19:24:02
0

Trích đoạn: vivi07 
 
 
CHẾT LÀ HẾT
 
 
Chết là hết không biết gì cả
Mặc cho ai lã chã dòng châu
Mặc cho ai thương khóc âu sầu
Hồn thoát xác, thân về cát bụi

 
Tuổi sống có khi dài - ngắn ngủi
Mới sinh...khôn lớn...hoặc già nua
Người ta luôn vật lộn - chạy đua
Dành sự sống : Sinh - Già - Bịnh - Tử

 
Anh chết, em buồn phải khóc chứ
Cầm lòng sao trước sự chia ly
Ngậm ngùi thay...em ở - anh đi
Anh vô giác vô tri nhưng em có...

 
Anh dặn em cũng đừng tế độ
Nhưng anh ơi...mộ ở hồn em
Dẩu không nhang, lăng tẩm hay đèn
Tâm em đã...tên anh bia khắc

 
Anh vắng đi cuộc đời héo hắt
Nỗi u buồn, se thắt tim đau
Biết anh có nuối tiếc gì đâu
Chết là hết...nợ đời xong trả...

 
Sương Anh
 
Cò ui.... biết là trang thơ hình, nhưng mà SA hổng có, mà có cũng hổng biết làm, vì...cảm thơ nên vào post bài thui hà.Hổng đưọc chê...dỏm à, nghỉ chơi đó nha.

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 29.08.2007 03:13:29
0
SA uí a !!!
Cò hỏng có hét đâu nha ...chút xíu nạt thui hà ...
Ý mà hè năm nay SA có dzìa wê nội hông dzị ?

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 29.08.2007 03:17:20
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 29.08.2007 14:51:30
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 30.08.2007 04:29:10
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 31.08.2007 02:25:25
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2008 04:57:45 bởi vivi07 >

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 01.09.2007 04:31:41
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 02.09.2007 03:55:57
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 04.09.2007 03:26:54
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 04:20:55 bởi vivi07 >

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 05.09.2007 03:42:29
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 06.09.2007 04:12:32
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 08.09.2007 18:15:18
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 09.09.2007 20:22:18
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2007 19:14:29 bởi vivi07 >

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 10.09.2007 22:25:02
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 11.09.2007 05:04:58
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 22:09:54 bởi vivi07 >

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 12.09.2007 01:53:10
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2007 01:54:42 bởi vivi07 >

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 12.09.2007 23:11:45
0

vivi07
 • Số bài : 1540
 • Điểm: 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 17.08.2007
 • Nơi: Norway
RE: Trang Thơ Hình - Vivi - 14.09.2007 00:23:10
0

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 37 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1084 bài trong đề mục