Nhật KÝ TÌNH YEU

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 101 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 3018 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 11:14:11
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008
 
Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng

 
 ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 11:59:18
0
[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

 Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 12:47:11
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

 

Trời ơi sợ quá đi thôi
Không khéo lại bị dây lôi về nhà
Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
 
TrungDũng
ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 17:18:48
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

Trời ơi sợ quá đi thôi
Không khéo lại bị dây lôi về nhà
Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
 
TrungDũng
 
 
Ơ" Ơ" Ơ " Cái anh này
Em "hiền" như thế sao nay sợ rồi
Buộc dây em buộc nhẹ thôi
Chứ tình mà bạc như vôi :Em buồn
 
T.T.K.16/6/2008


Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 20:59:18
0
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2008 21:03:20 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 21:39:45
0
 
Anh cũng nhớ người trong giấc mơ
Rồi mách con tim đập bất ngờ
Mơ sao lại thấy rung động thế
Cứ muốn mơ hoài một giấc mơ.
 
TrungDũng

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 21:59:12
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũngquote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

[[[[quote]Trích đoạn: Trần Trung Dũng

VuiĐoán mò
 
Chắc nhớ anh nhiều về sớm đây
Đi nhanh hơn cả gió thổi mây
Tình yêu chẳng khác chi ngọn lửa
Một thoáng mà "thiêu" cả rừng cây.
 
Nhớ lắm nên em phải vội vàng
Làm cho anh day dứt xốn xang
Mắt cứ nháy hoài không chịu nghỉ
Làm việc ôi chao chẳng gọn gàng.
 
TrungDũng
 
 
Đoán mò mà đoán lại sai
Mời ông thầy tướng học bài đi thôi
Công việc khi đã xong rồi
Mau mà về chứ còn ngồi làm chi
Nằm nhà làm giấc ngủ khì
Để cho ai nhớ cứ đi mà tìm
 
T.T.K.15/6/2008
 
Đoán mò mà được người yêu
Thì đây cứ đoán thật nhiều cho coi.
Để cho ấy cứ săm soi
Tìm ngang tìm dọc cho tôi được cười.
 
TrungDũng
 
 
Cười nhiều lại khóc cho coi
Ai mà dỗ được cái người khóc dai
Thức lâu nới biết đêm dài
Thương nhau mới biết khóc cười cùng nhau
 
T.T.K.16/6/2008
 
Khóc nhiều để được em yêu
Dỗ ngon dỗ ngọt cho nhiều sigum
Ăn vào miệng hóa dây chun
Thế là ấy thiệt không hôn được rồi.
 
TrungDũng
 
 
Để xem ai thiệt cho coi
Vài ngày biến mất ,thôi rồi nhớ không
Lại như lửa đốt trong lòng
Đảo tìm như kẻ phát khùng cho coi
 
T.T.K...16/6/2008

Ấy cứ biến mất mà xem
Đây đi bủa lưới tìm em khác liền
Chỉ sợ ấy lại buồn phiền
Trong chỗ ẩn núp nhảy liền ra ngay.
 
TrungDũng
 
Ra ngay em lấy sợi dây
Đem tròng vào cổ lôi ngay về nhà
Về nhà em sẽ khảo tra
Để rồi em phải ra toà mất thôi
 
T.T.K.16/6/2008

Trời ơi sợ quá đi thôi
Không khéo lại bị dây lôi về nhà
Nếu vậy sẽ mách mẹ cha
Không sang ăn hỏi thế là hãi ngay.
 
TrungDũng
 
 
Ơ" Ơ" Ơ " Cái anh này
Em "hiền" như thế sao nay sợ rồi
Buộc dây em buộc nhẹ thôi
Chứ tình mà bạc như vôi :Em buồn
 
T.T.K.16/6/2008


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 09:40:40 bởi Trần Trung Dũng >

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 16.06.2008 23:09:05
0
Ngát hương
 
Sau gió bão hoa nở đầy vườn
Muôn hoa khoe sắc toả ngát hương
Gió lay đưa nhẹ cành hoa trắng
Sương đêm còn đọng chút vấn vương
 
Tình yêu ta gói trọn hết yêu thương
Có cả hờn ghen và vị đắng
Vẫn mãi chung nhau một con đường
Lời hẹn thề vẫn đậm dấu sắt son
 
T.T.K.16/6/2208


 

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 08:50:36
0
Tình Anh
 
Tình anh như ánh nắng mai
Trong lành sương sớm hoa nhài thơm lâu.
Tình anh như một nhịp cầu
Để cho em tới ngày đầu làm quen.
Tình anh là thủy triều lên
Mênh mông biển lớn trao duyên thắm nồng
Tình anh là cả tấm lòng
Bến thuyền say đắm trên dòng sông yêu.
 
TrungDũng
 


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:48:55 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 09:16:29
0
PM cảm ơn vì có ai soi tận lòng mình..... xin gửi đến TTD một ít bánh kem.... hãy chia phần cho người ấy với nhé !
Đính kèm (1)

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 09:18:46
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Chờ Em
 
 
Chờ em cứ mỏi mắt nhìn
Bờ hồ Hoàn kiếm tiếng chim gọi bầy.
Em ơi nhanh tới nơi đây
Mình cùng ngồi nhớ cái ngày mới yêu.
 
TTD
 
Hoàn kiếm hôm nay sau cơn mưa
        Nắng sáng lung linh ngọn tháp rùa  
Liễu xanh rủ xuống gió đung đưa
Chốn cũ tình xưa đã vào mùa
......
Em đến nơi này kỷ niệm vui
Tiếng chim chào đón chúng ta rồi
Tựa vai anh em muốn hỏi
Có còn hờn dỗi nữa hay không
 
T.T.K...17/6/2008
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 19:51:19 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 09:32:04
0
Hồ Gươm


Mặt hồ soi bóng liễu xanh
Sóng trào dâng với những cành liễu non
Nghìn năm liễu mãi vẫn còn
Soi trong mặt nước cho tròn bóng cây
 
                                     T.T.K..17/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 10:46:36 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 09:45:34
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Chờ Em
 
 
Chờ em cứ mỏi mắt nhìn
Bờ hồ Hoàn kiếm tiếng chim gọi bầy.
Em ơi nhanh tới nơi đây
Mình cùng ngồi nhớ cái ngày tình yêu.
 
TTD
 
Hoàn kiếm hôm nay sau cơn mưa
        Nắng sáng lung linh ngọn tháp rùa  
Liễu xanh rủ xuống gió đung đưa
Chốn cũ tình xưa đã vào mùa
......
Em đến nơi này kỷ niệm vui
Tiếng chim chào đón chúng ta rồi
Tựa vai anh em muốn hỏi
Có còn hờn dỗi nữa hay không
 
T.T.K...17/6/2008
            
Hờn dỗi anh đây cố hữu rồi
Làm sao để vẫn có một người
Vuốt ve mơn trớn và ngọt dỗ
Tự khắc dỗi hờn sẽ hết thôi.
 
TrungDũng
 


Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 10:13:50
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 13:58:03 bởi Trần Trung Dũng >

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: CHỜ EM - 17.06.2008 16:55:29
0

Trích đoạn: Trần Trung DũngMầu hoa tim tím thuỷ chung
Lòng người cũng tím gửi cùng với hoa
Dạt dào cảm súc lòng ta
Ngàn trùng cách biệt thật xa...thành gần
 
T.T.K..17/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 19:56:32 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 21:33:27
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Trần Trung DũngMầu hoa tim tím thuỷ chung
Lòng người cũng tím gửi cùng với hoa
Dạt dào cảm súc lòng ta
Ngàn trùng cách biệt thật xa...thành gần
 
T.T.K..17/6/2008
 
Hoa nở trong lòng em biết không
Một màu hoa tím sự thủy chung
Em ơi cất tiếng ru tình nhé
Tiếng của con tim đỏ máu hồng
 
TrungDũng
 
 


ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 17.06.2008 23:01:55
0
NHỚ
 
Mưa rơi ngồi viết cho anh
Những dòng nước chẩy biến thành nhớ nhung
Hạt mưa tròn bọt phập phùng
Cứ rơi rơi mãi để lòng nao nao
Nhớ thương gửi gió em trao
Với tay nhặt lấy ép vào trong tim
 
T.T.K..17/6/2008

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 18.06.2008 08:53:50
0
Cảm Nhận
 
Lá cứ thì thầm mách nhỏ ta
Có người con gái ở chốn xa
Cũng đã bắt đầu âm thầm dỗi
Day dứt lòng này bao xót xa.
 
Mây ngả xuống đầu mây vuốt ve
Mây bảo mình rằng hãy lắng nghe
Hình như có trái tim vội vã
Thổn thức vì yêu cuối chiều hè.
 
Trái tim nhạy bén lắm em ơi
Đâu cần chi nữa nói thành lời
Chỉ khẽ tơ rung là cảm nhận
Lửa của ái tình cháy trong tôi.
 
Đừng giận anh mà em gái ơi

 
TrungDũng 
 

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 18.06.2008 09:44:25
0
 
Phượng Buồn
 
Ngơ ngác phượng nhìn bước em đi
Nào biết trong em có nghĩ gì?
Mà sao lại thấy buồn tê tái
Khác gì thu đến hè bỏ đi.
 
Phượng này hãy nói giúp giùm ta
Chỉ một lời thôi:nhớ thiết tha
Làm sao người ấy không buồn nữa
Là đã cho ta được giảng hòa.
 
TrungDũng
 
 

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 18.06.2008 11:23:17
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Phượng Buồn
 
Ngơ ngác phượng nhìn bước em đi
Nào biết trong em có nghĩ gì?
Mà sao lại thấy buồn tê tái
Khác gì thu đến hè bỏ đi.
 
Phượng này hãy nói giúp giùm ta
Chỉ một lời thôi:nhớ thiết tha
Làm sao người ấy không buồn nữa
Là đã cho ta được giảng hòa.
 
TrungDũng
 
Quyên làm cho Cuốc phải đau
Sao anh lại tự lo âu thế rồi
Dòng thơ câu chữ vài lời
Chứa sao cho hết đầy trời nhớ đây
Phượng hồng đuổi gió theo mây
Để hoa héo rụng rắc đầy lòng em
Thương cho cánh phượng nát bầm
Nhặt hoa ngơ ngác em thầm xót đau
 
T.T.K..17/6/2008_____________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 11:25:45 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 18.06.2008 18:33:46
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Trần Trung DũngMầu hoa tim tím thuỷ chung
Lòng người cũng tím gửi cùng với hoa
Dạt dào cảm súc lòng ta
Ngàn trùng cách biệt thật xa...thành gần
 
T.T.K..17/6/2008
 
Hoa nở trong lòng em biết không
Một màu hoa tím sự thủy chung
Em ơi cất tiếng ru tình nhé
Tiếng của con tim đỏ máu hồng
 
TrungDũng
 
Du cho giấc ngủ bình yên
Đưa hồn thơ mộng đến miền sông yêu
Nồng nàn say đắm gửi trao
Thuỷ chung mãi giữ khắc vào trong tim
 
T.T.K..18/6/2008
 
Thuỷ chung em mãi giữ gìn
Để cho nhịp đập con tim khỏi ngừng
Giữ tim luôn đỏ thơm tình
Yêu thương đằm thắm chúng mình có nhau
 
T.T.K 18/6/2008
 

         
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2008 21:20:09 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 18.06.2008 22:31:07
0
Vui
 
Đã mấy hôm nay phải ở nhà
Mình nhẩm tính rồi sẽ nuôi gà
Thời buổi giá cao thêm thịt chén
Lại còn nghe được tiếng cục ta.
 
Gà kêu quang quác điếc cả tai
Con nhảy lên cây con ra oai
Xù lông xòe cánh te te gáy
Vợ thấy chồng gàn cho bạt tai.
 
Đã nói rằng ông cứ ngồi chơi
Kinh tế tôi đây lo hết rồi
Vẽ vời ra vẻ ta chịu khó
Cẩn thận không thì biết tay tôi.
 
Trung Dũng

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 18.06.2008 23:26:31
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Vui
 
Đã mấy hôm nay phải ở nhà
Mình nhẩm tính rồi sẽ nuôi gà
Thời buổi giá cao thêm thịt chén
Lại còn nghe được tiếng cục ta.
 
Gà kêu quang quác điếc cả tai
Con nhảy lên cây con ra oai
Xù lông xòe cánh te te gáy
Vợ thấy chồng gàn cho bạt tai.
 
Đã nói rằng ông cứ ngồi chơi
Kinh tế tôi đây lo hết rồi
Vẽ vời ra vẻ ta chịu khó
Cẩn thận không thì biết tay tôi.
 
Trung Dũng
 
...........
Chưa nuôi mà đã giống gà
Tự kêu quang quác còn la oài oài
Làm cho vợ điếc cả tai
Hàng xóm họ chửi cho ai nghe này
Có chồng mà khổ thế nay
Thà rằng chịu ế từ ngày còn xanh
***
Thôi thôi dẹp hết cho nhanh
Kẻo mang tiếng vợ đành hanh dữ dà
Ai chịu cho tiếng ở nhà
Đuổi gà cho vợ đâu là đàn ông
Thà rằng ông cứ lông bông
Nếu ai vào chửi cứ chồng bạt tai
 
T.T.K..18/6/2008


_____________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 07:25:42 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 19.06.2008 08:13:35
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 21:52:43 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 19.06.2008 08:18:12
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 21:55:33 bởi Trần Trung Dũng >

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 19.06.2008 09:43:21
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đắm Say
 
Anh nắm tay em lòng bồi hồi
Cứ tự nhủ thầm không muốn rời
Yêu em, yêu mãi, yêu nhiều lắm
Như bến yêu thuyền chẳng ngừng thôi.
 
Em có biết đâu anh đắm say
Rạo rực con tim nỗi ngất ngây
Trao hôn ngọt lịm bờ môi thắm
Gửi lửa tình yêu cháy đời này.
 
TrungDũng

Ta nắm tay nhau bay lên trời
Để tình lưu luyến chốn chơi vơi
Để hồn ngọt lịm trong hơi thở
Để tim nhung nhớ đến muôn đời
 
T.T.K>.19/6/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng
.

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 19.06.2008 10:44:12
0
Sư tử hà đông dữ dội ghê
Dám bảo chồng mình là con "kê"
Phen này ta quyết đi chăn vịt
Vừa được ngắm sông ngắm gái sề.
 
Chăn vịt sẽ không phải ở nhà
Mà được theo đàn đi đồng xa
Nhìn mây nhìn gió tha hồ khỏe
Chẳng sợ hổ gầm chói tai ta.
 
Vịt cho thực phẩm thật tươi ngon
Hôm nay thấy vợ bỗng cười ròn
Thì ra đang nấu nồi chao vịt
Có thịt mang về vẫn cứ hơn.
 
TrungDũng
 

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 19.06.2008 11:43:43
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Vui
 
Đã mấy hôm nay phải ở nhà
Mình nhẩm tính rồi sẽ nuôi gà
Thời buổi giá cao thêm thịt chén
Lại còn nghe được tiếng cục ta.
 
Gà kêu quang quác điếc cả tai
Con nhảy lên cây con ra oai
Xù lông xòe cánh te te gáy
Vợ thấy chồng gàn cho bạt tai.
 
Đã nói rằng ông cứ ngồi chơi
Kinh tế tôi đây lo hết rồi
Vẽ vời ra vẻ ta chịu khó
Cẩn thận không thì biết tay tôi.
 
Trung Dũng
 
...........
Chưa nuôi mà đã giống gà
Tự kêu quang quác còn la oài oài
Làm cho vợ điếc cả tai
Hàng xóm họ chửi cho ai nghe này
Có chồng mà khổ thế nay
Thà rằng chịu ế từ ngày còn xanh
***
Thôi thôi dẹp hết cho nhanh
Kẻo mang tiếng vợ đành hanh dữ dà
Ai chịu cho tiếng ở nhà
Đuổi gà cho vợ đâu là đàn ông
Chẳng thà ông cứ lông bông
Nếu ai vào chửi cứ chồng bạt tai
 
T.T.K..18/6/2008
 
Sư tử hà đông dữ dội ghê
Dám bảo chồng mình là con "kê"
Phen này ta quyết đi chăn vịt
Vừa được ngắm sông ngắm gái sề.
 
Chăn vịt sẽ không phải ở nhà
Mà được theo đàn đi đồng xa
Nhìn mây nhìn gió tha hồ khỏe
Chẳng sợ hổ gầm chói tai ta.
 
Vịt cho thực phẩm thật tươi ngon
Hôm nay thấy vợ bỗng cười ròn
Thì ra đang nấu nồi chao vịt
Có thịt mang về vẫn cứ hơn.
 
TrungDũng
 
Vịt mang ra giữa cánh đồng
Vịt ơi xuống nước cho ông đi mò
Chiều tà vịt đã ăn no
Còn ông như thể thân cò liêu xiêu
 
Sư tử tuy có lắm điều
Nhưng mà vẫn được nết yêu chồng mình
Tiếng gầm nghe dữ mà kinh
Đẹp lòng thì cũng thấy xinh thấy hiền
***
Ta mau bán vịt đi thôi
Để tiền chạy chữa thuốc rồi ông ơi
Khi nào mà bệnh khỏi rồi
Lông bông trở lại để tôi khỏi gầm
 
T.T.K. 19/6/2008
 
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2008 10:59:03 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
 • Số bài : 3239
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.04.2008
RE: SÓNG BIẾC - 19.06.2008 12:09:51
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Vui
 
Đã mấy hôm nay phải ở nhà
Mình nhẩm tính rồi sẽ nuôi gà
Thời buổi giá cao thêm thịt chén
Lại còn nghe được tiếng cục ta.
 
Gà kêu quang quác điếc cả tai
Con nhảy lên cây con ra oai
Xù lông xòe cánh te te gáy
Vợ thấy chồng gàn cho bạt tai.
 
Đã nói rằng ông cứ ngồi chơi
Kinh tế tôi đây lo hết rồi
Vẽ vời ra vẻ ta chịu khó
Cẩn thận không thì biết tay tôi.
 
Trung Dũng
 
...........
Chưa nuôi mà đã giống gà
Tự kêu quang quác còn la oài oài
Làm cho vợ điếc cả tai
Hàng xóm họ chửi cho ai nghe này
Có chồng mà khổ thế nay
Thà rằng chịu ế từ ngày còn xanh
***
Thôi thôi dẹp hết cho nhanh
Kẻo mang tiếng vợ đành hanh dữ dà
Ai chịu cho tiếng ở nhà
Đuổi gà cho vợ đâu là đàn ông
Chẳng thà ông cứ lông bông
Nếu ai vào chửi cứ chồng bạt tai
 
T.T.K..18/6/2008
 
Sư tử hà đông dữ dội ghê
Dám bảo chồng mình là con "kê"
Phen này ta quyết đi chăn vịt
Vừa được ngắm sông ngắm gái sề.
 
Chăn vịt sẽ không phải ở nhà
Mà được theo đàn đi đồng xa
Nhìn mây nhìn gió tha hồ khỏe
Chẳng sợ hổ gầm chói tai ta.
 
Vịt cho thực phẩm thật tươi ngon
Hôm nay thấy vợ bỗng cười ròn
Thì ra đang nấu nồi chao vịt
Có thịt mang về vẫn cứ hơn.
 
TrungDũng
 
Vịt mang ra giữa cánh đồng
Vịt ơi xuống nước cho ông đi mò
Chiều tà vịt đã ăn no
Còn ông như thể thân cò liêu xiêu
 
Sư tử tuy có lắm điều
Nhưng mà vẫn được nết yêu chồng mình
Tiếng gầm nghe dữ mà kinh
Đẹp lòng thì cũng thấy xinh thấy hiền
***
Ta mau bán vịt đi thôi
Để tiền chạy chữa thuốc rồi ông ơi
Khi nào mà bệnh khỏi rồi
Lông bông trở lại để tôi khỏi gầm
 
T.T.K. 19/6/2008
 
Sư tử đã gầm ai cũng ghê
Chân tay lạnh cóng giữa trưa hè
Phen này lại quyết đi nuôi hổ
Sư hổ nhìn nhau đỡ gầm ghè.
 
Hổ lấy nấu cao uống khỏe ra
Sư tử tha hồ vui hát ca
Giờ này đã có tinh của hổ
Nào có sợ chi đứng giữa nhà.
 
Móng vuốt hổ này cứ huơ qua
Sư tử trông mà khiếp vãi ra
Hổ sư quyết đấu không ngừng nghỉ
Một tám một năm thế cũng hòa.
 
TrungDũng
 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: SÓNG BIẾC - 19.06.2008 18:42:14
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Hoa Hồng Tặng Em
 
Hoa hồng buổi sớm tặng em
Long lanh sương đọng càng thêm nhớ nhiều.
Không gì bằng được tình yêu
Ngày mong, đêm nhớ sáng chiều đợi nhau.
Một ngày không gặp đã lâu
Tìm lời hay, đẹp nhiệm màu gởi trao.
Lúc thì âu yếm ngọt ngào
Lâng lâng ngây ngất dạt dào con tim.
Khi thì bão tố nổi lên
Sóng xô thuyền lắc đảo điên đất trời.
Thế mà vẫn đẹp em ơi
Tình yêu liệu có những lời hay hơn.
 
TrungDũng
 
 
Hoa hồng buổi sớm anh trao
Hương thơm ngào ngạt dâng trào niềm vui
Một ngày không gặp nhau thôi
Mà sao nỗi nhớ cứ sôi trong lòng
Hôm nay nhận được hoa hồng
Cảm ơn người đã hết lòng vì em.
 
T.T.K.19/6/2008 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 101 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 3018 bài trong đề mục