ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 45 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1348 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 20.09.2008 01:56:51
5
TIỄN  NGƯỜI  ĐI
 

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.09.2008 00:45:23
0
BÊN ĐƯỜNG LẺ BÓNG
( Cuối đường đôi bóng )
 
 

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.09.2008 00:52:29
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.09.2008 00:57:20
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.09.2008 01:01:48
0
Hình sưu tầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 01:44:00 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.09.2008 01:05:06
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.09.2008 01:12:55
0
 

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.09.2008 20:41:25
0
 
NỬA MẢNH TÌNH QUÊ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2008 20:49:53 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.09.2008 20:45:03
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.09.2008 20:52:07
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.09.2008 20:56:25
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.09.2008 21:09:20
0
 
NỬA MẢNH TÌNH QUÊ
 
Ngày xưa hai đứa một làng
Cách nhau chỉ một cái vườn cái ao
Bờ ao chúng mình nhìn nhau
Để rồi hai đứa đã trao tình đầu
 
Những đêm đầy ánh trăng sao
Ta thường hẹn đến bờ ao tâm-tình
Có trăng soi sáng lòng mình
Chứng cho lời thệ chung-tình chẳng sai
 
Em đi vì kế sinh-nhai
Phồn-hoa đô-hội năm dài ruổi dong
Anh còn theo với nghiệp nông
Dầm mưa,giãi nắng nào quản công nhọcnhằn
 
Bỗng đâu người lại thay lòng
Nhà em kết tuỗi, pháo hồng nổ vang
Xe hoa thành-thị về làng
Đón người dâu mới nhộn-nhàng dời quê
 
Anh còn gặt lúa chân đê
Đòan xe hoa đã khuất về nẻo xa
Tay nâng bông luá la-đà
Mồ-hôi hay nước mắt nhòa mặn môi
 
Sang sông con sáo bay rồi
Người ơi ! có nhớ những lời hẹn xưa...
 
               Rdinh

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 25.09.2008 11:23:37
0
 
NGƯỜI  ĐÓN  EM  RỒI
 

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 25.09.2008 11:28:50
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2008 22:53:17 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 25.09.2008 22:51:39
0
 
 
NHỚ NGƯỜI XƯA
 
Người xưa tuy vẫn còn đây
Mà sao như khuất làn mây xa mờ
Người xưa có nhớ câu thơ
Ta còn để lại mộng-mơ hôm nào
 
Ra đi nỡ đành-đoạn sao?
Để thơ cô lẻ vẫn nao-nao lòng
Bao giờ lại được trùng-phùng
Cho vần nối lại... bớt lòng quạnh-hiu
 
Vần thơ còn thả cô-liêu
Nhìn Thu trống vắng như chiều Đông sang
Chim bay mỏi cánh bàng-hòang
Mà tin nhạn vắng buồn mênh-mang buồn !!!
 
              Rdinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2008 21:30:06 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.09.2008 20:01:02
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 08:00:40 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 28.09.2008 08:05:55
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 28.09.2008 22:30:34
0
 
Anh là một cái vồ Chuông
Em chỉ là một cái Chuông thương Vồ
Thương nhau như những vần thơ
Chúng mình là ảo... nào mơ tình nồng
 
Chiều về nhịp bước thong-dong
Vồ đập Chuông để tiếng trong ngân dài
Tiếng trầm cho đẹp lòng ai
Mong vui sao đẹp cả ngoài lẫn trong
Chuông, Vồ : một mối tình nồng
Vẫn văng-vẳng tiếng trầm, trong chiều về
 
Ngờ đâu chỉ một tiếng rè
Để Vồ đặt mối nghi-ngờ lòng Chuông
Chuông chiều vẫn cứ tư-lương
Vì chưng đã phát tiếng chuông rè-rè
 
Ôi ! sao dạ những ê-chề
Lòng Chuông đây vẫn nhớ về... Vồ ơi !
Xin Vồ hãy lắng nghe tôi
Để cho mình trọn nghĩa đôi Chuông, Vồ
Để mình tiếp lại vần thơ 
Cho vẹn toàn cả giấc mơ của đời
Nhưng Vồ hãy nhớ dùm tôi
Phải đến đây đập Chuông thời mới kêu
 
Vì đâu Vồ tránh một bên ?
Để cho Chuông chẳng kêu lên tiếng trầm
Đớn đau đời vẫn lặng thầm
Chuông treo...Vồ lại lăn đi phương nào?
 
Thế là lệ muốn tuôn trào
Chuông, Vồ liệu có khi nào gặp nhau !?..
 
            Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 22:40:08 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.09.2008 10:39:38
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 30.09.2008 06:29:18
0

ThanhThanhKhiet
 • Số bài : 8078
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.02.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 30.09.2008 10:53:28
0

Trích đoạn: Rdinh


Rượu uống mãi chẳng thấy say
Càng chan nỗi nhớ tràn đầy trong tim
 
Người xa , xa mỏi cánh chim
Mịt mù khuất bóng sao Tìm được nhau
 
Áng thơ chan chứa tình sầu
Dòng thơ lạc lối trong câu -hát buồn
 
Bao giờ xuân đến trong hồn
Tưới cho ngày gặp nẩy mầm xanh tươi...
 
T.T.K.30.9.2008

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 01.10.2008 20:19:18
0
Trích đoạn: Rdinh


Rượu uống mãi chẳng thấy say
Càng chan nỗi nhớ tràn đầy trong tim
 
Người xa , xa mỏi cánh chim
Mịt mù khuất bóng sao Tìm được nhau
 
Áng thơ chan chứa tình sầu
Dòng thơ lạc lối trong câu -hát buồn
 
Bao giờ xuân đến trong hồn
Tưới cho ngày gặp nẩy mầm xanh tươi...
 
T.T.K.30.9.2008
 
 

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 02.10.2008 10:15:51
0

giotsuongthu
 • Số bài : 231
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.08.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 02.10.2008 11:05:35
0Ai người cam chịu cảnh bơ vơ?
Một chút tình thơ dẫu chẳng mờ.
Vẫn chỉ là niềm vui chốc lát,
Vẫn là tình ảo với tình vờ !
Người vui hạnh phúc nồng hương lửa,
Kẻ xót thân tằm nhạt ý thơ.
Mộng mơ vẫn chỉ là mơ mộng,
Trăm năm tình vẫn chỉ tình chờ !

                      giotsuongthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2008 11:10:12 bởi giotsuongthu >
HAPPINESS IS
Someone to love
Something to do and
Something to hope for


Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 02.10.2008 13:27:45
0Ai người cam chịu cảnh bơ vơ?
Một chút tình thơ dẫu chẳng mờ.
Vẫn chỉ là niềm vui chốc lát,
Vẫn là tình ảo với tình vờ !
Người vui hạnh phúc nồng hương lửa,
Kẻ xót thân tằm nhạt ý thơ.
Mộng mơ vẫn chỉ là mơ mộng,
Trăm năm tình vẫn chỉ tình chờ !

                      giotsuongthu

 

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 02.10.2008 19:21:54
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 22:51:27 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 03.10.2008 23:01:34
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 04.10.2008 08:08:13
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 23:16:02 bởi Rdinh >

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 04.10.2008 10:50:40
0

Rdinh
 • Số bài : 3545
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 04.10.2008 22:58:20
0
Trích đoạn: Rdinh


Rượu uống mãi chẳng thấy say
Càng chan nỗi nhớ tràn đầy trong tim
 
Người xa , xa mỏi cánh chim
Mịt mù khuất bóng sao Tìm được nhau
 
Áng thơ chan chứa tình sầu
Dòng thơ lạc lối trong câu -hát buồn
 
Bao giờ xuân đến trong hồn
Tưới cho ngày gặp nẩy mầm xanh tươi...
 
T.T.K.30.9.2008
 
 


Chén vơi rồi chén lại đầy
Hồn thi vẫn tỉnh - có say đâu nào?
 
Ngửng đầu muốn hỏi trời cao
Biệt ly sao cứ rắc vào nhân gian
 
Cuộc đời vất vả - nghèo nàn
Vẫn vui , hơn kiếp quan san...đợi chờ
 
            T.T.K.4.10.2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
 
 

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 45 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1348 bài trong đề mục