Trang Thơ Lưu - Love

Tác giả Bài
minhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
Trang Thơ Lưu - Love - 25.11.2009 14:41:19
0
Nhạt thương...

Nhạt thương, sắc nắng thôi vàng
Mùa xưa khép lại, non ngàn quạnh hiu
Đôi bờ con nước cô liêu
Biển hồ xa quá...
bóng chiều thênh thang.

Phố nằm yên chẳng người sang
Đường ai bỏ ngỏ
Mây tràn bóng cây
Bàn tay đã rời bàn tay
Mùa thu ai để chốn này riêng ta.

Gió - đâu còn gió thoáng qua
Như là ai muốn cỏ hoa úa tàn
Ta vu vơ, níu - bàng hoàng..
Mùa thu, trăng lạnh
quên càng thêm quên.

mtlove
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2013 09:25:32 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 04.12.2009 15:32:04
0
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtlovedinhphuong
 • Số bài : 329
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.08.2009
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 10.12.2009 22:02:05
0

+++
TIN SÁNG 2009

(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.

Đinh Phương

Đinh-Phương

minhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 16.10.2012 01:08:16
0
Tập thơ Fly with me
nxb Văn hoá - văn nghệ TPHCM[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/D33859B7542141FB8C39C86183F1C036.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:30:40 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 16.10.2012 01:11:56
0
giới thiệu[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/E892E56B299D427FB6AE1DD22913322D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:31:00 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 16.10.2012 01:30:36
0
tt[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/2EA0660B54354D4A8E24CD077CA12D7F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:31:26 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 16.10.2012 02:08:09
0
tt

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 12:35:25 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 17.10.2012 19:33:10
0
aem
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/290B9064F2624DB78EAEDDC38D37864E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 12:49:15 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:04:57
0
thơ dvk<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 12:53:10 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:06:41
0
thơ 4t<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:28:57 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:07:52
0
thơ langthangbnn<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 13:08:06 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:10:06
0
thơ Leo*
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 13:18:55 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:11:20
0
thơ mtlove

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 13:24:31 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:12:37
0
thơ mpn<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 13:31:47 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:15:33
0
thơ mtl@
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2013 13:37:26 bởi minhthanh_love >
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:16:51
0
....

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/4FD179FEE8834F69AEFD8F5F9DA63CB5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:00:28 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:18:00
0
thơ Ngô Thiên Tú

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/6CD8E6DC466A4322A517665077F46A2B.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:02:59 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:19:09
0
thơ nguyenngoat

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/964365848FE448F888EC10281A665D49.jpg[/image]<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:05:07 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:20:22
0
thơ Nguyễn Thủy[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/CC15E742447C40B092BF168D99755773.jpg[/image]<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:07:57 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:21:34
0
thơ trongvan
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/1D830679E1204901ABC66DDC3ED4361E.jpg[/image]<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:11:10 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:23:14
0
Tùy hứng thơ : lh- rh - lita - ami - p.an - mtlove


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/C0EBC7BDEEED48A486F8E537BFA153EA.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:20:01 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:25:55
0
thơ : lh[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/99B0A545C15D4FAFBC32DF0EFE2B4A51.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:20:45 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:27:00
0
thơ rh[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/D22C0ED1A72C40D5BC50F4F5C2BCF9FE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:21:08 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:28:03
0
thơ lita[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/854EEBDE6C7C45009C9986D532EBAD65.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:21:30 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
RE: Trang Thơ Lưu - Love - 05.11.2012 18:29:58
0
thơ ami - P.an - mtlove[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/B470858E326D4C0A8839A742694B6DC8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2013 09:21:52 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)
lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtloveminhthanh_love
 • Số bài : 5621
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.11.2008
Re:Trang Thơ Lưu - Love - 03.12.2013 12:47:24
0
Chờ bên nhau

Ngô Thiên Tú
Ta nhặt nắng
Sưởi trái tim băng giá
Bao mùa rơi
Rủ chết tình không ngôi
Tan lạnh băng
Tim tương bừng sống lại
Cõi hẹn hò
Cõi nhớ nhịp lâng lâng

Ta nhặt mưa
Tưới hồn sầu sa mạc
Tháng với ngày
Tuyệt vọng úa cảm rung
Không còn đau
Hồn yêu say ngây ngất
Một mối tình
Chợt đến tựa trời mưa

Em là nắng
Ru tim ta ấm
Em là mưa
Ru hồn ta ướt mơ màng
Ngỡ không yêu
Ngỡ đời như hoang phế
Từ có em
Đời thay đổi lạ lùng

Ta yêu em
Như dòng sông yêu con nước
Chảy miệt mài
Theo tháng đợi mùa trông
Chờ bên nhau
Tim yêu buồn thơ thẩn
Ngày qua ngày
Mong mưa nắng thủy chung
chờ bên nhau (1)


em nhặt nỗi buồn anh giấu vội
cất vào ngăn kéo của thời gian
nếu ngày mai tìm ra lối thiên đàng
em cùng anh bước chân vào huyền thoại

em nhặt cuộc đời còn lại
khắc tên nhau mong yêu dấu đong đầy
vượt trùng dương ấm trọn vòng tay
nghe trái tim chung nhịp đập thương nhớ

em nhặt duyên tình cách trở
nối vào bằng những chiếc hôn nồng
dẫu xa mặt nhưng lòng vẫn thủy chung
bởi có một thứ hạnh phúc đó là chờ đợi

em nhìn nắng mưa ngày mới
vẫn nguyên màu sắc nắng mưa xưa
em yêu bao nhiêu cho vừa ?
để được bên anh ngắm nắng mưa khi đất trời giao chuyển

mtlove
 

lưu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=885205
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
mtlove