Vào Cõi Thơ Đường
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 31 bài trong đề mục
HOÀNG DIỆU TRI 17.12.2010 21:53:55 (permalink)
Hoàng Hạc Lâu
Thôi Hiệu ( ? -754) )

黃鶴樓
崔顥[? 754]唐詩鑑賞詞典[367]
昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓.
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠
睛川歷歷漢陽樹
芳草萋萋鸚鵡洲.
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁

Phiên âm
Tích nhân dì thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng hạc lâu .
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du .
Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh vũ châu .
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu .


Thơ dịch

HOÀNG HẠC LÂU

Người xưa cưỡi hạc lánh nơi đây,
Hoàng hạc lầu trơ giữa chốn này .
Một thuở hạc vàng biền biệt khuất,
Ngàn năm mây trắng hững hờ bay .
Hán dương sông tạnh hàng cây rõ,
Anh vũ cồn thơm bãi cỏ dày
Chiều tối quê nhà đâu chốn cũ,
Trên sông khói sóng não lòng ai.

Dieutri vntq 18-12-2010 (hdt vctđ 05-56-2007)


GÁC HOÀNG HẠC
Tản Đà dịch

Hạc vàng ai cưỡi đi đâu,
Mà đây Hoàng hạc riêng lầu còn trơ .
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay .
Hán dương sông tạnh cây bày,
Bãi xa Anh vũ xanh đầy cỏ non .
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

Tản Đà dịch (Trần Trọng San Thơ Đường tr 70)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2010 05:36:55 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
#1
  HOÀNG DIỆU TRI 18.12.2010 08:56:14 (permalink)

  VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
  Bái 1

  HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
  Hạ Tri Chương{659-744]

  回鄉偶書
  賀知章[659-744]
  唐詩三百首[289]

  少小縭家老大回
  鄉音無改鬢毛衰
  兒童相見不相識
  笑問客從何處來

  Phiên âm


  HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
  Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi,
  Hương âm vô cải mấn mao suy .
  Nhi đồng tương kiến bất tương thức,
  Tá vấn khách tùng hà xứ lai ?

  trích Đường Thi Tam Bách Thủ
  Vạn Lý thư điếm xuất bản tr 289 .

  Thơ dịch

  VỀ QUÊ CẢM TÁC

  Thơ ấu ra đi về đã già,
  Giọng quê không đổi tóc sương pha .
  Bạn thời niên thiếu ngờ người lạ,
  Cười hỏi ông từ đâu ghé qua ?

  Diệu tri ( 17-03-2003 )VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG


  .
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 08:43:11 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
  #2
   HOÀNG DIỆU TRI 20.12.2010 14:03:36 (permalink)


   Vctđ
   Bài 2

   GIANG NAM KHÚC
   Lý Ích 749-827
   DTTBT 288

   江南曲
   李益 [749-827]
   唐詩三百首[288]

   嫁得瞿塘賈,
   朝朝誤誤妾期
   早知潮友信
   嫁與弄潮兒

   phiên âm

   Giá đắc Cồ đường cổ,
   Triêu triêu ngộ thiếp kỳ .
   Tảo tri triều hữu tín,
   Giá dữ lộng triều nhi .

   trích Từ điển Đường Thi Giám Thưởng
   nxb Tân Thư Thượng hải tr 721

   Dịch thơ

   KHÚC GIANG NAM

   Lấy lái buôn Cồ Đường
   Ngày ngày lỗi ước thường,
   Sớm biết triều đúng hẹn,
   Lướt sóng kết duyên chàng.

   Diệutri 22-03-03   <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 08:51:50 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
   #3
    HOÀNG DIỆU TRI 20.12.2010 14:14:41 (permalink)
    Vctđ
    Bài 2

    GIANG NAM KHÚC
    Lý Ích 749-827
    DTTBT 288

    江南曲
    李益 [749-827]
    唐詩三百首[288]

    嫁得瞿塘賈,
    朝朝誤誤妾期
    早知潮友信
    嫁與弄潮兒

    phiên âm

    Giá đắc Cồ đường cổ,
    Triêu triêu ngộ thiếp kỳ .
    Tảo tri triều hữu tín,
    Giá dữ lộng triều nhi .

    trích Từ điển Đường Thi Giám Thưởng
    nxb Tân Thư Thượng hải tr 721

    Dịch thơ

    KHÚC GIANG NAM

    Lấy lái buôn Cồ Đường
    Ngày ngày lỗi ước thường,
    Sớm biết triều đúng hẹn,
    Lướt sóng kết duyên chàng.

    Diệutri 22-03-03
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 08:45:56 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
    #4
     HOÀNG DIỆU TRI 21.12.2010 08:14:58 (permalink)
     VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG

     [b03]

     ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA
     Trần Tử Ngang{651-702}

     登幽洲台歌
     陳子昂[651-702]
     唐詩三百首[57]
     前不見古人
     後不見來者
     念天地之悠悠
     獨愴然而涕下

     Phiên âm

     ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA

     Tiền bất kiến cổ nhân,
     Hậu bất kiến lai giả .
     Niệm thiên địa chi du du,
     Độc sảng nhiên nhi thế hạ .


     Dịch thơ

     BÀI CA LÊN ĐÀI U CHÂU

     Nhìn trước chẳng thấy ai,
     Trông sau vắng bóng người .
     Ngẫm trời đất vô cùng,
     Lòng bùi ngùi lệ rơi

     Dieutri vntq 18-12-2010 (hdt vctđ 17-03-2003)


     .

     <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 08:49:10 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
     #5
      HOÀNG DIỆU TRI 21.12.2010 08:22:14 (permalink)
      VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG

      vctđ Bài 4

      Tống Hữu Nhân
      Lý Bạch(Từ điển Đường Thi Giám Thưởng tr 311)

      送友人
      李白[701-762]唐詩鋻賞詞典[311]
      倩山橫北郭,
      白水繞東成 .
      此地一為別 .
      孤蓬萬理征 .
      浮雲游子意,
      落日故人情 .
      揮手自玆去,
      蕭蕭班馬鳴 .

      Thanh sơn hoành Bắc quách,
      Bạch thuỷ nhiễu Đông thành .
      Thử địa nhất vi biệt,
      Cô bồng vạn lý chinh .
      Phù vân du tử ý,
      Lạc nhật cố nhân tình .
      Huy thủ tự tư khứ,
      Tiêu tiêu ban mã minh .

      TIỄN BẠN
      dịch theo thể thơ lục bát

      Giăng ngang Bắc quách núi xanh,
      Dòng sông bạc lượn quanh thành hướng Đông.
      Nơi đây đưa tiển bạn lòng,
      Xa xôi muôn dặm cánh buồm lẻ loi .
      Người đi lòng tựa mây trôi,
      Ngày tàn bạn cũ bời bời nhớ thương .
      Vẫy tay từ buổỉ lên đường,
      Nẻo về tiếng ngựa đượm buồn biệt ly .

      dthqv VCTĐ 09-05-09
      sửa lại 24-02-2011


      TIỄN BẠN
      Dịch theo thể thơ thất ngôn bát cú
      luật Đường

      Bác quách giăng ngang dãy núi xanh,
      Dòng sông bạc lượn hướng Dông thành.
      Một lần đau xót nơi ly biệt,
      Muôn dăm cô đơn khách lữ hành.
      Mây nổi người đi vương vấn ý,
      Ngày tàn bạn cũ luyến lưu tình.
      Vẫy tay đưa tiễn khi từ giã,
      Tiếng ngựa buồn buồn đường vắng tanh.

      Diệutri vctđ 09-05-09
      sửa lại 24-02-2011


      .
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 09:53:36 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
      #6
       HOÀNG DIỆU TRI 23.12.2010 09:37:06 (permalink)
       vctđ Bài 5

       LỘC TRẠI
       Vương Duy
       ĐTGTTD tr176

       鹿寨
       王維[699-759]唐詩鑑賞詞典[176]

       空山不見人,
       但聞人語晌 .
       返景入深林,
       服照青台上 .

       Phiên âm
       Không sơn bất kiến nhân,
       Đản văn nhân ngữ hưởng,
       Phản cảnh nhập thâm lâm,
       Phục chiếu thanh đài thượng .

       Phỏng dịch

       vctđ Bài 5

       LỘC TRẠI
       Vương Duy
       ĐTGTTD tr176

       鹿寨
       王維[699-759]唐詩鑑賞詞典[176]

       空山不見人,
       但聞人語晌 .
       返景入深林,
       服照青台上 .

       Phiên âm
       Không sơn bất kiến nhân,
       Đản văn nhân ngữ hưởng,
       Phản cảnh nhập thâm lâm,
       Phục chiếu thanh đài thượng .

       Phỏng dịch

       TRẠI HƯƠU
       Núi vắng có ai đâu,
       Chỉ nghe vọng tiếng người.
       Nắng chiếu vào rừng sâu,
       Màn rêu xanh biếc soi.

       dth vctđ 12-05-2009

       <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2011 09:28:43 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
       #7
        HOÀNG DIỆU TRI 09.01.2011 08:04:24 (permalink)

        vctd Bài 6

        Xuân Tứ
        Lý Bạch (701-762)
        ĐTGTTĐ 251

        春思
        李白[701-762]唐詩鑑賞詞典[250]

        燕草如碧絲,
        秦桑低綠枝 .
        當君懷歸日,
        是妾斷腸時 .
        春風不相識
        何事入羅幃

        Phiên âm

        Xuân Tứ
        Yên thảo như bích ty,
        Tần tang đê lục chi .
        Đương quân hoài quy nhật,
        Thị thiếp đoạn trường thì
        Xuân phong bất tương thức,
        Hà sự nhập la vi .

        Dịch thơ

        XUÂN TỨ

        Cỏ Yên tơ biếc màu,
        Bãi Tần xanh cành dâu.
        Ngày về khi chàng nhớ,
        Là lúc lòng thiếp đau .
        Gió xuân không quen biết,
        Màn the sao chui vào ?

        hdt vctd 12-05-2009 .


        MT xin phép HDT cho gửi vào một chút nỗi niềm hoà theo ý của bài XUÂN TỨ:

        Cỏ Yên mềm mượt như tơ,
        Dâu Tần xanh biếc ngẩn ngơ xuân về...
        Chàng đi biền biệt sơn khê,
        Ngóng trông, lòng thiếp não nề nhớ thương.
        Gió xuân rả rích đêm trường,
        Phòng loan len lỏi trêu buồn hồn ai...

        Minh Tâm


        rả rích
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 08:06:09 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
        #8
         HOÀNG DIỆU TRI 02.02.2011 09:05:50 (permalink)
         Tĩnh Dạ Tứ Bài 7

         靜夜思
         李白[701-762] 唐詩鑑賞詞典[249]

         床前明月光,
         疑是地上霜 .
         舉頭望明月,
         低頭思故鄉 .

         phiên âm

         Tĩnh dạ tứ
         Sàng tiền khán nguyệt quang,
         Nghi thị địa thương sương .
         Cử đầu vọng minh nguyệt,
         Đê đầu tư cố hương .


         TÂM TƯ ĐÊM VẮNG

         Ngắm ánh trăng đầu giường
         Ngỡ là đất mờ sương .
         Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
         Cúi đầu nhớ cố hương

         Diệu Tri 23-12-2010 (dth vctđ 22-03-2003)


         #9
          HOÀNG DIỆU TRI 04.02.2011 10:04:41 (permalink)
          Bài 8 HOÀNG HẠC LÂU(xem trang trước)
          Bài mới bổ sung

          vctđ Bài 8

          Hoàng Hạc Lâu
          Thôi Hiệu ( ? -754) )

          黃鶴樓
          崔顥[ ? 754]唐詩鑑賞詞典[367]

          昔人已乘黃鶴去,
          此地空餘黃鶴樓 .
          黃鶴一去不復返,
          白雲千載空悠悠
          睛川歷歷漢陽樹
          芳草萋萋鸚鵡洲 .
          日暮鄉關何處是,
          煙波江上使人愁

          Phiên âm

          Tích nhân dì thừa hoàng hạc khứ,
          Thử địa không dư Hoàng hạc lâu .
          Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
          Bạch vân thiên tải không du du .
          Tình xuyên lịch lịch Hán dương thụ,
          Phương thảo thê thê Anh vũ châu .
          Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
          Yên ba giang thượng sử nhân sầu .

          Phỏng dịch

          HOÀNG HẠC LÂU

          Người xưa cưỡi hạc lánh nơi đây,
          Hoàng hạc lầu trơ giữa đất này .
          Một thuở hạc vàng biền biệt khuất,
          Ngàn năm mây trắng lững lờ bay .
          Hán dương sông tạnh hàng cây rõ,
          Anh vũ cồn thơm bãi cỏ dày
          Chiều tối quê nhà đâu chốn cũ,
          Trên sông khói sóng não lòng ai

          Diệu Tri vctđ 05-56-2007          GÁC HOÀNG HẠC
          Hạc vàng ai cưỡi đi đâu,
          Mà đây Hoàng hạc riêng lầu còn trơ .
          Hạc vàng đi mất từ xưa
          Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay .
          Hán dương sông tạnh cây bày,
          Bãi xa Anh vũ xanh đầy cỏ non .
          Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
          Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

          Tản Đà dịch
          Trần Trọng San Thơ Đường tr 70


          Cảm ơn

          Rất trăn trọng những hình ảnh và cảm xúc đẹp đẽ
          tao nhã về lầu Hoàng Hạc Cố Hương tiên sinh đã gửi.
          Hoàng Diễu Tri. 22-12-2010

          Hoàng Hạc Lâu
          Cố Hương Dec 19, 2010
          Trích từ Thư Viện Toàn Cầu :


          題黃鶴樓石照

          黃鶴樓前吹笛時,
          白蘋紅蓼滿江湄。
          衷情欲訴誰能會,
          惟有清風明月知。

          呂岩 
          卷858_27

          Đề Hoàng Hạc Lâu Thạch Chiếu

          Hoàng Hạc lâu tiền xuy địch thì ,
          Bạch tần hồng liệu mãn giang mi .
          Trung tình dục tố thùy năng hội ,
          Duy hữu thanh phong minh nguyệt tri .

          Lữ Nham

          Đề Hoàng Hạc Lâu Thạch Chiếu
          hoangdieutri Dec 21, 2010
          Đề Hoàng Hạc Lâu Thạch Chiếu
          cảm dịch
          Kg Cố Hương tiên sinh

          Hoàng Hạc lầu vi vu sáo trong
          Đắng hồng tần trắng mướt bờ sông.
          Tâm tình trao gửi nào ai tỏ,
          Gió mát trăng thanh cảm tấc lòng.

          Diệu Tri smtd 22-12-2010
          Dịch thơ:

          Đề Thơ Cảnh Thạch Chiếu Trước Lầu Hoàng Hạc

          Hoàng hạc trước lầu tiếng sáo vang
          Trắng tần hồng liệu bến sông tràn
          Niềm riêng tình ẩn nào ai gạn
          Trong ngần trăng gió nhẹ lời than

          Hoàng Nhất Phương
          4:02pm Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2009

          ****************

          Thạch Chiếu : trước lầu Hoàng Hạc có một tảng đá xanh rất lớn , khi ánh tịch
          dương chiếu nghiêng xuống vào buổi chiều , tảng đá phản chiếu lại như một
          tấm gương lớn rất đẹp , được gọi là Thạch Chiếu hoặc Thạch Kính 石鏡 , về
          sau người ta xây ở đây một cái đình để khách vãng lai đến xem , được gọi là
          Thạch Chiếu đình 石照亭 , hay Thạch Kính đình 石鏡亭.


          Đề Thạch Chiếu tại lầu Hoàng Hạc

          Lúc thổi địch trước lầu Hoàng Hạc
          Bến sông đầy tần trắng liệu hồng
          Cùng ai tỏ nỗi lòng u ẩn
          Chỉ có chăng gió mát trăng trong

          Phan Lang

          *********************

          黃鶴樓

          誰將玉笛弄中秋?
          黃鶴歸來識舊遊。
          漢樹有情橫北渚,
          蜀江無語抱南樓。
          燭天燈火三更市,
          搖月旌旗萬里舟。
          卻笑鱸鄉垂釣手,
          武昌魚好便淹留。

          范成大

          Hoàng Hạc Lâu

          Thùy tương ngọc địch lộng trung thu?
          Hoàng Hạc quy lai thức cựu du.
          Hán thụ hữu tình hoành bắc chử,
          Thục giang vô ngữ bão Nam lâu.
          Chúc thiên đăng hỏa tam canh thị,
          Diêu nguyệt tinh kỳ vạn lý chu.
          Khước tiếu lư hương thùy điếu thủ,
          Vũ Xương ngư hảo tiện yêm lưu.

          Phạm Thành Đại


          Dịch thơ:

          Lầu Hoàng Hạc


          Sáo ngọc lòng ai thổi trung thu
          Về qua cảnh cũ hạc vàng du
          Tình cây bãi Hán ươm bờ Bắc
          Giòng khơi sông Thục ủ lầu Nam
          Thâu đêm cửa chợ đèn trời sáng
          Ngàn dặm cờ bay thuyền ánh trăng
          Cá câu ai mộng ngư quê cũ
          Dọ Vũ Xương hề an kiếp ru.

          Hoàng Nhất Phương
          4:42pm Thứ Năm ngày 06 tháng 08 năm 2009

          ***************

          Nam lâu : tên lầu , gần lầu Hoàng Hạc ở Vũ Xương , Vũ Hán , Hồ Bắc .
          Tam canh thị : chợ kéo dài tới khuya, canh ba.
          Lư hương: chỉ quê của tác giả tại Tô Châu, nơi có nhiều cá lư nổi tiếng
          ngon. Cũng lấy tích Trương Hàn 張翰 khi ở Lạc Dương, nhớ cá lư đất Ngô,
          từ quan về quê sống đời dân dã .
          Vũ Xương ngư hảo: cá mè Vũ Xương rất ngon , lấy tích thời Tam Quốc,
          Tôn Hạo, chúa Đông Ngô muốn dời đô từ Kiến Nghiệp đến Vũ Xương, dân
          chúng không chịu nên sáng tác bài hát như sau:

          Ninh ẩm Kiến Nghiệp thủy
          Bất thực Vũ Xương ngư

          寧飲建業水,
          不食武昌魚。

          Thà uống nước sông Kiến Nghiệp
          Còn hơn ăn cá mè Vũ Xương


          Bài này được Phạm Thành Đại làm năm 1177 ( Thuần Hy năm thứ tư 淳熙四年 ) ,
          khi từ Tứ Xuyên trở về quê, ngang qua lầu Hoàng Hạc vào đêm trung
          thu, lên lầu ngắm cảnh, rồi xúc cảm làm thơ .

          Lầu Hoàng Hạc


          Sáo ngọc đêm trung thu ai thổi
          Hạc vàng về cảnh cũ còn ham
          Cây bờ Hán hoành ngang bãi bắc
          Dòng Thục giang ôm nhẹ lầu Nam
          Chợ thâu đêm soi trời đèn sáng
          Cờ rung trăng thuyền đậu bạt ngàn
          Ai thả câu lư ngư quê cũ
          Cá Vũ Xương níu kiếp sống nhàn

          Phan Lang

          Cảm ơn người tặng thơ.
          hoangdieutri Dec 19, 2010
          Thân kính gửi Nhà thơ Cố Hương
          Diệu Tri cảm thấy rất thích thú khi xem nhừng bài thơ viết về Hoàng Hạc Lâu của Cố Hương trích gửi.Từ lâu Diệu Tri đã rất thích bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu.
          Nay được xem bài của Sài Vọng cùng Chu Bật
          lại càng cảm thấy thích thú nhiều hơn.
          Thơ trích gửi của Cố Hương đã tạo nguồn cảm hứng mới quanh lầu Hoàng Hạc.
          Trân trọng cảm ơn.
          19-12-2010

          Hoàng Diệu Tri

          sửa bài
          hoangdieutri Dec 19, 2010
          Bài thơ dịch HOÀNG HẠC LÂU CỦA Diệu Tri
          câu thứ hai từ "chốn" xin sửa lại là "đất"
          Cám ơn
          Hoàng Diệu Tri
          19-12-2010

          sửa bài
          hoangdieutri Dec 19, 2010
          Bài thơ dịch HOÀNG HẠC LÂU CỦA Diệu Tri
          câu thứ hai từ "chốn" xin sửa lại là "đất"
          Cám ơn
          Hoàng Diệu Tri
          19-12-2010


          Cố Hương Dec 18, 2010
          Trích từ " Thư Viện Toàn Cầu " :


          重題黃鶴樓

          自從崔顥題詩後,
          更有何人吊祢衡。
          芳草不知鸚鵡恨,
          晴天惟見漢陽城。
          樓頭月落酒方醒,
          岸口風高雁正鳴。
          五百年前黃鶴去,
          閒尋鷗鷺訂詩盟。

          柴望
          全宋詩柴望詩選黃鶴樓

          Trùng đề Hoàng Hạc lâu

          Tự tòng Thôi Hiệu đề thi hậu ,
          Cánh hữu hà nhân điếu Nễ Hành .
          Phương thảo bất tri Anh Vũ hận ,
          Tình thiên duy kiến Hán Dương thành .
          Lâu đầu nguyệt lạc tửu phương tỉnh ,
          Ngạn khẩu phong cao nhạn chánh minh .
          Ngũ bách niên tiền hoàng hạc khứ ,
          Nhàn tầm âu lộ đính thi minh .

          Sài Vọng

          Dịch thơ :

          Lại đề thơ lầu Hoàng Hạc

          Sau Thôi Hiệu đề thơ Hoàng Hạc
          Đã có ai khóc điếu Nễ Hành
          Oán Anh Vũ cỏ thơm nào biết
          Thành Hán Dương tạnh thấy trời xanh
          Khi tỉnh rượu trăng nghiêng đầu mái
          Chim nhạn kêu gió lộng hai bờ
          Hạc vàng đi năm trăm năm trước
          Nhờ chim âu tìm kết bạn thơ

          Phan Lang

          *****************

          暮春登黃鶴樓

          欲盡殘春酒,
          登臨事已違。
          聽殘懷舊笛,
          添盡禦寒衣。
          鳥向青山沒,
          人來赤壁稀。
          最憐城側樹,
          無可作花飛。

          週弼
          周弼-古典书籍在线阅读 -

          Mộ xuân đăng Hoàng Hạc lâu

          Dục tận tàn xuân tửu ,
          Đăng lâm sự dĩ vi .
          Thính tàn hoài cựu địch ,
          Thiêm tận ngự hàn y .
          Điểu hướng thanh sơn một ,
          Nhân lai Xích Bích hi .
          Tối liên thành trắc thụ ,
          Vô khả tác hoa phi .

          Chu Bật


          Dịch thơ :

          Cuối xuân lên lầu Hoàng Hạc

          Uống cho hết rượu cuối xuân
          Lên lầu ý đã như chừng chưa ưa
          Nghe thừa điệu sáo hoài xưa
          Mặc thêm áo bởi xuân chưa hết hàn
          Cánh chim chìm cuối non ngàn
          Người về Xích Bích ngày càng hiếm hoi
          Thương hàng cây phủ thành ngoài
          Nhánh cành trơ trụi không loài hoa bay

          Phan Lang

          ****************

          黃鶴樓歌

          城上危樓高縹緲,
          城下澄江复相繞。
          有時漾影入中流,
          俯看游魚仰飛鳥。
          近樓多少未行舟,
          滿江落花灑汀洲。
          人同江狎不怕浪,
          登樓對酒彈箜篌。
          大別山頭白雲起,
          金口渡邊雨如洗。
          半鉤新月上孤城,
          還照高樓與江水。
          晴江依舊瀉潯陽,
          黃鶴無由歸故鄉。
          一聲玉笛起何處,
          燕撲闌干花影長。

          週弼
          周弼-古典书籍在线阅读 -

          Hoàng Hạc lâu ca

          Thành thượng nguy lâu cao phiếu diểu ,
          Thành hạ trừng giang phục tương nhiễu .
          Hữu thời dạng ảnh nhập trung lưu ,
          Phủ khán du ngư ngưỡng phi điểu .
          Cận lâu đa thiểu vị hành chu ,
          Mãn giang lạc hoa sái đinh châu .
          Nhân đồng giang hiệp bất phạ lãng ,
          Đăng lâu đối tửu đàn Không Hầu .
          Đại Biệt sơn đầu bạch vân khởi ,
          Kim Khẩu độ biên vũ như tẩy .
          Bán câu tân nguyệt thượng cô thành ,
          Hoàn chiếu cao lâu dữ giang thủy .
          Tình giang y cựu tả Tầm Dương ,
          Hoàng hạc vô do quy cố hương .
          Nhất thanh ngọc địch khởi hà xứ ,
          Yến phác lan can hoa ảnh trường .

          Chu Bật


          Dịch :

          Bài ca lầu Hoàng Hạc

          Trên thành lầu treo cao chót vót
          Quanh thành dòng sông trong uốn khúc
          Có khi giữa nước bóng lầu in
          Dưới nhìn cá bơi trên chim lượn

          Cạnh lầu nhiều ít thuyền neo bến
          Đầy sông hoa rụng rắc bãi bồi
          Khách quen con nước không sợ sóng
          Lên lầu uống rượu đàn Không Hầu

          Mưa rơi rửa sạch bến Kim Khẩu
          Đầu núi Đại Biệt mây trắng doi
          Cô thành trăng non treo câu móc
          Chiếu xuống dòng sông và ngôi lầu

          Dòng sông tạnh rót xuống Tầm Dương
          Hạc vàng không trở về cố hương
          Đâu đây vẳng lên tiếng sáo ngọc
          Hoa nghiêng dài bóng én lượn vườn

          Phan Lang          Copyright (C) 2008 SaiMonThiDan.com Created by Hiep Nguyen, June 2008

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 10:11:20 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
          #10
           HOÀNG DIỆU TRI 25.02.2011 10:10:09 (permalink)
           vctđ bài 9


           CHUNG NAM VỌNG DƯ TUYÊT
           Tổ Vịnh (699 ? -746 ? ) ĐTGTTD-tr 135

           終南望餘雪

           祖詠[699?746?] 唐詩三百首[272]
           唐詩鑑賞詞典135
           終南陰嶺秀,
           積雪浮雲端.
           林表明霽色,
           城中增暮寒

           Phiên âm

           Chung nam âm lĩnh tú,
           Tích tuyết phù vân đoan .
           Lâm biểu minh tễ*sắc,
           Thành trung tăng mộ hàn .
           *tễ:mưa tạnh

           Dịch thơ

           NGẮM TUYẾT RƠI Ở CHUNG NAM

           Đỉnh Bắc,Chung nam đẹp lạ thường,
           Trong mây bông tuyết nổi bềnh bồng .
           Bìa rừng mưa tạnh màu trong sáng,
           Chiều tối trong thành thêm lạnh lùng .

           Diệu Tri vctđ 21-05-2009

           < Sửa đổi bởi: HOÀNG DIỆU TRI -- 25.2.2011 10:05:52 >
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 07:51:40 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
           #11
            HOÀNG DIỆU TRI 25.02.2011 10:16:20 (permalink)
            vctd bài 10

            DU TỬ NGÂM
            Mạnh Giao

            遊子吟
            孟郊[751-814] 唐詩三百首 56

            慈母手中線,
            遊子身上衣 .
            臨行密密縫,
            意恐遲遲歸 .
            誰言寸草心,
            報得三春暉 ?

            Phiên âm

            Từ mẫu thủ trung tuyến,
            Du tử thân thương y .
            Lâm hành mật mật phùng,
            Ý khủng trì trì quy .
            Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
            Báo đắc tam xuân huy .

            Thơ dịch

            DU TỬ NGÂM
            Mẹ hiền cầm chỉ may,
            Áo con mặc đi ngay.
            Đường kim khâu nhặt nhặt
            Sợ ngày về chầy chầy.
            Ai bảo lòng tấc cỏ,
            Báo được ba xuân dày .

            Diệu Tri 23-12-2010(dthqv vctđ 22-05-2009)


            DU TỬ NGÂM
            Mẹ hiền sơi chỉ cầm tay,
            Khâu lên tấm áo trước ngày con đi .
            Đường kim khắng khít chinh y,
            Sợ con chậm trễ không về lại ngay .
            Ai rằng tấc cỏ lòng này,
            Mà đền đáp nổi ơn dày ba xuân .

            Trần Trọng San Đường Thi tr 131            < Sửa đổi: hoangdieutri -- 7/19/2009 6:22:37 PM >

            (trả lời: hoangdieutri)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 19:36:46 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
            #12
             HOÀNG DIỆU TRI 07.03.2011 12:28:05 (permalink)

             bài 11 XUÂN HIỂU
             Mạnh Hạo Nhiên

             春曉
             孟浩然[689-740] 唐詩三百首[273]

             春眠不覺曉,
             處處聞啼鳥 .
             夜來風雨聲,
             花落知多少 .

             Phiên âm XUÂN HIỂU
             Xuân miên bất giác hiểu,
             Xứ xứ văn đề điiểu .
             Dạ lai phong vũ thanh,
             Hoa lạc tri đa thiểu .

             Dịch thơ SÁNG SỚM MÙA XUÂN :

             Sớm xuân bừng tỉnh giấc,
             Nơi nơi tiếng chim kêu .
             Đêm nghe mưa gió giật
             Biết hoa rụng ít nhiều.
             Diệu Tri ttmxđtm 29-03-2011             vctđ 44

             VẠN TUẾ LÂU
             Vương Xương Linh [&?-756]
             Trần Trọng San KIM THÁNH THÁN PHÊ BÌNH THƠ ĐƯỜNG TR 34
             萬歲樓
             江上 巍 巍萬歲樓
             不知 涇歷幾千秋.
             年年喜見山常在
             日日悲看thủy獨流
             猿貁何曾籬暮嶺蘆
             鸕鷥空自泛寒洲
             Thùy堪登望雲湮裡
             向晚茫茫發旅愁
             王昌齡
             Thiếu chữ thủy và chữ thùy

             Phiên âm

             VẠN TUẾ LÂU
             Giang thượng nguy nguy vạn tuế lâu,
             Bất tri kinh lịch kỷ thiên thu.
             Niên niên hỷ kiến sơn thường tại,
             Nhật nhật bi khan thủy độc lưu.
             Viên dứu hà tằng ly mộ lĩnh,
             Lô tư không tự phiếm hàn châu.
             Thùy kham đăng nhập vân yên lý,
             Hướng vãn mang mang lữ khách sầu.
             Vương Xương Linh


             Dịch thơ bài 1

             LẦU VẠN TUẾ
             Xùng xũng bên sông lầu vạn tuế
             Ngàn thu dầu dãi biết bao rồi.
             Năm năm mừng thấy non trơ mãi,
             Buồn ngắm ngày ngày nước cứ trôi.
             Vượn vẫn núi chiều vương vấn ở
             Vịt còn bãi lạnh nhởn nhơ chơi.
             Ai lên lên ngắm nổi trời mây khói,
             Đêm xuống sầu man mác dạ người
             Trần rọng San

             Dich thơ bài 2

             LẦU VẠN TUẾ
             Vạn Tuế lầu ven sông ngất trời,
             Mấy ngàn thu trải biết bao đời
             Năm dài vui thấy non còn đứng,
             Ngày muộn buồn trông nước chảy xuôi
             Bầy vượn núi chiều luôn quyến luyến,
             Đàn chim bãi lạnh chẳng xa rời.
             Khói mây mờ mịt ai lên ngắm,
             Lữ khách chiều buông luống ngậm ngùi
             Diệu Tri ttmxdtprm 07-03-2011
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 06:54:31 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
             #13
              HOÀNG DIỆU TRI 09.03.2011 08:43:13 (permalink)
              vctđ
              Bài số45

              TUẾ MÔ QUI NAM SƠN
              Mạnh Hạo Nhiên [689-749]
              Ttần Trọng San THƠ ĐƯƠNG TRANG 49
              Từ điển ĐƯỜNG THI GIÁM THỦ Trang 93

              歲暮歸南山

              孟浩然[689-749]

              詩鋻賞辭唐典[93]              北闕休上書

              南山歸敝盧

              不才明主棄

              多病故人疏

              白髮崔年老

              青陽逼歲除

              永懷愁不寐

              松月夜窗虛

              Phiên âm

              Bắc khuyết hưu thướng thư

              Nam sơn qui tệ lư,

              .Bất tài minh chủ khí,

              Đa bệnh cố nhân sơ.

              Bạch phát thôi niên lão,

              Thanh dương bức tuế trừ.

              Vĩnh hoài sầu bất mị,

              Tùng nguyệt dạ song hư

              Mạnh Hạo Nhiên


              Dịch thơ bài 1

              LÚC CUỐI NĂM VỀ NÚI NAM SƠN

              Thôi chẳng dâng thư lên Bắc khuyết
              Trở về nhà nát núi Nam sơn.
              Bởi tài kém cỏi vua không đoái,
              Vì bệnh liên miên bạn lảng dần.
              Tóc trắng giục mau già cái tuổi’
              Tiết xuân đưa dứt hết năm tàn.
              Mãi hòai tưởng nghĩ buồn không ngủ,
              Song vắng hàng thông đượm ánh vàng.

              Trần Trọng San

              Dịch thơ bài 2

              CUỐI NĂM VỀ NAM SƠN

              Đế kinh thôi chớ có dâng thư,
              Về lại Nam sơn nhà hẹp xưa.
              Tài sức kém hèn vua chúa bỏ,
              Bệnh tình dai dẳng bạn bè xa.
              Tóc mây bạc thúc già mau đến,
              Xuân sắc xanh xua năm chóng qua.
              Thao thức tàn canh sầu chẳng ngủ,
              Hàng thông trăng đọng trước song thưa.

              Diệu Tri vctđ 10-03-2011              #14
               HOÀNG DIỆU TRI 11.03.2011 07:55:39 (permalink)

               vctđ bài 48


               TÍCH VŨ VÕNG XUYÊN TRANG TÁC
               Vương Duy [699-759]
               Nguyên tác Trung văn
               Từ điển ĐƯỜNG THI GIÁM THƯỞNG trang 172
               Trần Trọng San THƠ ĐƯỜNG trang 69

               積雨輞川莊作
               王維 [699-759]
               唐詩鑑賞詞典[172]

               積雨空林煙火遲
               蒸藜炊黍向東菑*1
               漠漠水田飛白鷺
               陰陰夏*2夏囀黃鸝
               山中習靜觀朝槿*3
               松下清齋折露葵
               野老與人爭席罷
               海鷗何事更相疑

               Ghi chú
               1*菑 TTS phiên âm “ti” .Tự điển Trần văn Chánh và Thiều Chửu phiên âm :“truy”
               Có 2 nghĩa 1: ruộng mới vỡ cấy được 1 năm 2::Cỏ mọc um tùm.
               2*夏hạ là cây hạ
               3*槿cận là cây dâm bụt,ra hoa vào mùa hạ và mùa thu.Sớm nở tối tàn,tượng trưng cho cuộc đời vô thường.


               Phiên âm


               TÍCH VŨ VÕNG XUYÊN TRANG TÁC


               Tích vũ không lâm yên hỏa trì,
               Chưng lê xuy thử hướng đông truy..
               Mạc mạc thủy điền phi bạch lộ
               Âm âm hạ mộc chuyển hoàng ly.
               Sơn trung tập tĩnh quan triêu cận,
               Tùng hạ thanh trai chiết lộ qui.
               Dã lão dữ nhân tranh tịch bãi,
               Hải âu hà sự cánh tương nghi.

               Vương Duy

               Dịch thơ


               LÀM LÚC MƯA NHIỀU Ở VÕNG XUYÊN TRANG

               Mưa nhiều lửa chậm rừng buồn hiu,
               Cơm nếp canh lê nấu xách theo.
               Ruộng nước mênh mông cò trắng lượn
               Chòm cây mờ mịt oanh vàng kêu.
               Ngồi trong núi tập thiền nhìn bụt
               Dưới bóng tùng chay tịnh bẻ quì.
               Mộc mạc lão không tranh chấp nữa,
               Hải âu sao vẫn cứ hoài nghi

               Diệu Tri vctđ 10-03-2011
               #15
                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 31 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9