Kiểu:
Xin chào !

 Vào Cõi Thơ Đường

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HOÀNG DIỆU TRI

 • Số bài : 167
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.08.2010
 • Trạng thái: offline
RE: Vào Cõi Thơ Đường 22.03.2011 07:41:53 (permalink)


VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
Bái 1

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Hạ Tri Chương{659-744]

回鄉偶書
賀知章[659-744]
唐詩三百首[289]

少小縭家老大回
鄉音無改鬢毛衰
兒童相見不相識
笑問客從何處來

Phiên âm


HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi,
Hương âm vô cải mấn mao suy .
Nhi đồng tương kiến bất tương thức,
Tá vấn khách tùng hà xứ lai ?

trích Đường Thi Tam Bách Thủ
Vạn Lý thư điếm xuất bản tr 289.
.

Thơ dịch

VỀ QUÊ CẢM TÁC

Thơ ấu ra đi về đã già,
Giọng quê không đổi tóc sương pha .
Bạn thời niên thiếu ngờ người lạ,
Cười hỏi ông từ đâu ghé qua ?

DThqv VCTĐ 17-03-2003
[hình dttbt 340]vctđ b 11

XUÂN HIỂU
Mạnh Hạo Nhiên

春曉
孟浩然[689-740]
唐詩三百首[273]

春眠不覺曉,
處處聞啼鳥.
夜來風雨聲,
花落知多少.

phiên âm

XUÂN HIỂU

Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điểu .
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu .

phỏng dịch

SÁNG SỚM MÙA XUÂN

Sớm xuân bừng tỉnh giấc,
Nơi nơi tiếng chim kêu .
Đêm qua nghe mưa gió,
Biết hoa rụng ít nhiều ?

dth vctđvntq 24-05-09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2011 10:01:43 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
 
#16
  HOÀNG DIỆU TRI

  • Số bài : 167
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
  • Trạng thái: offline
  RE: Vào Cõi Thơ Đường 22.03.2011 08:07:47 (permalink)

  vctd Bài 12

  ĐÀO HOA KHÊ

  桃花溪
  張旭[--711]
  唐詩三百首[289]

  隱隱飛橋隔野煙,
  石磯西畔問漁船.
  桃花盡日隨流水,
  洞在清溪何處邊?

  Phiên âm
  Ẩn ẩn phi kiều cách dã yên,
  Thạch ky Tây bạn vấn ngư thuyền .
  Đào hoa tận nhật tuỳ lưu thuỷ,
  Động tại thanh khê hà xứ biên

  Phỏng dịch
  SUỐI HOA ĐÀO
  Mờ mịt cầu treo giữa khói mù
  Bờ Tây ghềnh đá hỏi thuyền câu .
  Hoa đào sớm tối trôi theo nước,
  Đây suối trong ngần động ở đâu
  .
  dthqv vctd 25-05-2009  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 08:13:39 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
   
  #17
   HOÀNG DIỆU TRI

   • Số bài : 167
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 28.08.2010
   • Trạng thái: offline
   RE: Vào Cõi Thơ Đường 22.03.2011 08:10:37 (permalink)
   Vctd Bài thú 13

   VỌNG NGUYỆT HOÀI VIỄN
   Trương Cửu Linh

   望月懷遠
   張九齡[673-740]
   唐詩三百首[136]

   海上生明月,
   天涯共此時.
   情人怨遙夜,
   竟夕起相思.
   滅燭憐光滿,
   披衣覺露滋.
   不堪盈手贈,
   還寢夢佳期
   phiên âm
   Hải thượng sinh minh nguyệt,
   Thiên nhai cộng thử thì .
   Tình nhân oán dao dạ,
   Cánh tịch khởi tương tư .
   Diệt chúc lân quang mãn,
   Phi y giác lộ ti .
   Bất kham doanh thủ tặng,
   Hoàn tẩm mộng giai kỳ .

   dịch thơ

   TRÔNG TRĂNG NHỚ NGƯỜI XA

   Mặt biển trăng sáng soi,
   Cùng lúc ở chân trời .
   Đêm dài người tình oán,
   Suốt tối dạ tương tư .
   Tắt nến thương trăng đầy,
   Khoát áo biết sương rơi .
   Tặng chàng không thể vớt,
   Vào giấc mơ gặp người
   .
   Diệu Tri vctd 23-03-2003 26-05-2009


   TRÔNG TRĂNG NHỚ NGƯỜI XA

   Từ trên mặt biển trăng lên,
   Phút giây chiêu sáng khắp miền trời xa .
   Khuê ly oán hận đêm dài,
   Thâu canh tưởng nhớ đến người tình chung
   Tắt đèn thương cảm ánh trăng,
   Khoát vào tấm áo biết sương rơi dày .
   Tặng người khó vớt trăng đầy,
   Thôi đành vào mộng hẹn ngày gặp nhau
   .
   Diệu Tri vctd 16-04-2003 26-05-2009
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 06:58:32 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
    
   #18
    HOÀNG DIỆU TRI

    • Số bài : 167
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 28.08.2010
    • Trạng thái: offline
    RE: Vào Cõi Thơ Đường 13.04.2011 09:37:40 (permalink)
    vctd 14
    TÚC KIẾN ĐỨC GIANG
    Mạnh Hạo Nhiên [689-740]
    dttbt 272
    宿建德江
    孟浩然[689-740]
    唐詩三百首[272]
    移舟泊煙渚,
    日暮客愁新.
    野曠天低樹,
    江清月近人.
    phiên âm
    Di chu bạc yên chữ,
    Nhật mộ khách sầu tân .
    Dã khoáng thiên đê thụ,
    Giang thanh nguyệt cận nhân .

    phỏng dịch
    BAN ĐÊM Ở BẾN SÔNG KIẾN ĐỨC
    Trên bến khói buộc thuyền,
    Chiều tà nao nao buồn .
    Đồng rộng trời sa thấp,
    Sông trong trăng đến gần .
    dth vctd 17-03-03 29-05-09
     
    #19
     HOÀNG DIỆU TRI

     • Số bài : 167
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 28.08.2010
     • Trạng thái: offline
     RE: Vào Cõi Thơ Đường 13.04.2011 09:50:03 (permalink)
     cvctd b15
     TRÚC LÝ QUÁN
     Vương Duy 699-759
     Đttbt 269
     竹里館
     王維[699-759]
     唐詩三百首[269]
     獨在幽篁裡,
     彈琴復長嘯.
     深林人不知,
     明月來相照.
     phiên âm
     Độc toạ u hoàng lý,
     Đàn cầm phục trường khiếu .
     Thâm lâm nhân bất tri,
     Minh nguyệt lai tương chiếu .
     phỏng dịch
     QUÁN TRÚC LÝ
     Dưới bóng mát chòm tre,
     Chơi đàn rồi huýt đài .
     Giữa rừng sâu ai biết,
     Trăng sáng soi lên người .
     dth vctd 06-06-2009
      
     #20
      HOÀNG DIỆU TRI

      • Số bài : 167
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 28.08.2010
      • Trạng thái: offline
      RE: Vào Cõi Thơ Đường 24.08.2011 21:36:58 (permalink)

      vctd b53
      Khách Đến
      客至
      舍南舍北皆春水
      但見群鷗日日來
      花徑不曾缘客掃
      蓬門今始為君開
      盤餐巿遠無兼味
      樽酒家貧只舊醅
      肯與隣翁相對飮
      隔 籬呼取盡餘盃
      杜甫      Nguyên tac Đỗ Phủ
      Đường Thi Giám Thưởng Từ Điển trang 519

      Thơ dịch TTS LNL
      Thơ Đường Trần Trọng San tr 293
      Đường Thi Tuyển Dịch Lê Nguyễn Lưu tr 677


      Phiên âm


      KHACH CHÍ


      Xá nam xá bắc giai xuân thuỷ,
      Đản kiến quần âu nhật nhật lai.
      Hoa kính bất tằng duyên khách tảo.
      Bồng môn kim thuỷ vị quân khai.
      Bàn xan thị viễn vô kiêm vị,
      Tôn tữu gia bần chỉ cựu phôi.
      Khẳng dữ lân ông tương đối ẩm,
      Cách ly hô thủ tận dư bôi.
      Đỗ Phủ


      Dịch thơ


      KHÁCH ĐẾN


      Bắc nam đôi ngã nước xuân đầy,
      Chỉ thấy đàn âu ngày lại ngày
      Chẳng quét đường hoa mời khách trước,
      Mở then cửa cỏ đón người nay.
      Chợ xa cơm nước đơn sơ dọn,
      Nhà khó rượu phôi mộc mạc bày.
      Ừ được láng giềng cùng đối ẩm,
      Cách rào đòi cạn chén thừa ngay.


      Diệu Tri dtprm 24-08-2011
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2011 21:46:56 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
       
      #21
       HOÀNG DIỆU TRI

       • Số bài : 167
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 28.08.2010
       • Trạng thái: offline
       RE: Vào Cõi Thơ Đường 14.09.2011 17:50:04 (permalink)
       Re:VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
       Monday, December 20, 2010 1:11 AM ( #2 )
       vctđ

       Trích từ dtphorùm2
       có bài bổ sung của Cố Hương
       từ quán thơ

       Bài 2

       GIANG NAM KHÚC
       Lý Ích 749-827
       DTTBT 288

       江南曲
       李益 [749-827]
       唐詩三百首[288]

       嫁得瞿塘賈,
       朝朝誤誤妾期
       早知潮友信
       嫁與弄潮兒

       phiên âm

       Giá đắc Cồ đường cổ,
       Triêu triêu ngộ thiếp kỳ .
       Tảo tri triều hữu tín,
       Giá dữ lộng triều nhi .

       trích Từ điển Đường Thi Giám Thưởng
       nxb Tân Thư Thượng hải tr 721


       phỏng dịch

       KHÚC GIANG NAM

       Lấy lái buôn Cồ Đường
       Ngày ngày lỗi ước thường,
       Sớm biết triều đúng hẹn,
       Lướt sóng kết duyên chàng.

       dt hqv 22-03-03

       Bổ sung
       về Lý Ích của Cố Hương.
       Bài trích từ Quán thơ

       Giang Nam Khúc
       Diệu Tri * đăng lúc 06:43:45 AM, Feb 06, 2011 * Số lần xem: 302
       Hình ảnh #1

       Giang Nam khúc       6 vctd
       Lý Ích
       Cố Hương Feb 04, 2011

       觀回軍三韻
       行行上隴頭,
       隴月暗悠悠。
       萬里將軍沒,
       回旌隴戍秋。
       誰令嗚咽水,
       重入故營流。

       李益
       http://www.xysa.com/quantangshi/t-282.htm

       Bài 13

       QUAN HỒI QUÂN TAM VẬN
       Hành hành thượng Lũng Đầu ,
       Lũng nguyệt ám du du 。
       Vạn lý tướng quân một ,
       Hồi tinh Lũng thú thu 。
       Thùy lệnh ô yết thủy ,
       Trùng nhập cố doanh lưu.

       Lý Ích

       Lũng Đầu : tên đất thuộc tỉnh Cam Túc , giáp giới với Tân Cương ,
       nơi ngày xưa là vùng tranh chấp giữa tộc Hán và người Hồ .
       Dịch :

       XEM QUÂN VỀ BA VẦN
       Quân tiến lên Lũng Đầu
       Trăng Lũng mù khắp nơi
       Vạn dặm tướng quân chết
       Cờ hồi đóng Lũng thu
       Ai làm nước u uất
       Chảy ngược vào doanh xưa
       Cố Hương Feb 03, 2011

       7 vctd
       長干行
       憶妾深閨裡,
       煙塵不曾識。
       嫁與長干人,
       沙頭候風色。
       五月南風興,
       思君下巴陵。
       八月西風起,
       想君發揚子。
       去來悲如何,
       見少離別多。
       湘潭幾日到,
       妾夢越風波。
       昨夜狂風度,
       吹折江頭樹。
       渺渺暗無邊,
       行人在何處。
       好乘浮雲驄,
       佳期蘭渚東。
       鴛鴦綠浦上,
       翡翠錦屏中。
       自憐十五餘,
       顏色桃花紅。
       那作商人婦,
       愁水復愁風。
       李益
       李益詩全集       TRƯỜNG CAN HÀNH
       Ức thiếp thâm khuê lý ,
       Yên trần bất tằng thức .
       Giá dữ Trường Can nhân ,
       Sa đầu hậu phong sắc .
       Ngũ nguyệt nam phong hưng ,
       Tư quân hạ Ba Lăng .
       Bát nguyệt tây phong khởi ,
       Tưởng quân phát Dương Tử .
       Khứ lai bi như hà ,
       Kiến thiểu ly biệt đa .
       Tương đàm kỷ nhật đáo ,
       8 vctd
       Thiếp mộng việt phong ba .
       Tạc dạ cuồng phong độ ,
       Xuy chiết giang đầu thụ .
       Miểu miểu ám vô biên ,
       Hành nhân tại hà xứ .
       Hảo thừa phù vân thông ,
       Giai kỳ lan chử đông .
       Uyên ương lục phố thượng ,
       Phỉ thúy cẩm bình trung .
       Tự liên thập ngũ dư ,
       Nhan sắc đào hoa hồng .
       Na tác thương nhân phụ ,
       Sầu thủy phục sầu phong .
       Lý Ích
       Lý Ích thi toàn tập

       Bài hát Trường Can
       Nhớ xưa còn tại thâm khuê
       Việc đời thiếp đã chưa hề đa mang
       Lấy chồng người đất Trường Can
       Thường ra bãi đón thuyền chàng về thăm
       Gió nam thổi suốt tháng năm
       Nhớ như chàng đã xuống vùng Ba Lăng
       Thu phong tháng tám giăng giăng
       Chàng theo Dương Tử vượt ghềnh về đông
       Đến đi thiếp vẫn buồn lòng
       Bên nhau thì ít, chờ mong rất nhiều
       Đầm Tương chàng ở bao chiều
       Phong ba thiếp mộng vượt theo chân chàng
       Đêm qua gió thổi vô vàn
       Đầu sông cây gãy ngổn ngang tơi bời
       Âm trầm mờ mịt khắp nơi
       Người đi còn mãi cuối trời xa xăm
       Thiếp thường mơ cưỡi ngựa thông
       Hẹn nhau đến bãi lan mong gặp chàng
       Uyên ương bến lục theo đàn
       Từng đôi phỉ thuý rộn ràng bình phong
       Thương vì tuổi quá mười lăm
       Dung nhan như cánh đào hồng đang xuân
       Kết duyên làm vợ thương nhân
       Buồn thân chờ đợi nước sông gió bờ.

       Phan Lang [Trích từ Thư Viện Toàn Cầu]


       9 vctd

       Lý Ích
       Cố Hương Feb 03, 2011
       汴河曲

       汴水東流無限春,
       隋家宮闕已成塵。
       行人莫上長堤望,
       風起楊花愁殺人。

       李益
       http://www.xysa.com/quantangshi/t-283.htm
       Bài 66

       Biện hà khúc

       Biện thủy đông lưu vô hạn xuân ,
       Tùy gia cung khuyết dĩ thành trần .
       Hành nhân mạc thượng trường đê vọng ,
       Phong khởi dương hoa sầu sát nhân .

       Lý Ích

       Dịch :

       Bài ca sông Biện

       Bao xuân sông Biện xuôi đông
       Đã thành tro bụi những cung nhà Tuỳ
       Lên đê vọng ngóng làm chi
       Hoa dương lộng gió sầu bi chết người.

       Phan Lang

       Trích từ Thư Viện Toàn Cầu
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 07:44:09 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
        
       #22
        HOÀNG DIỆU TRI

        • Số bài : 167
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 28.08.2010
        • Trạng thái: offline
        RE: Vào Cõi Thơ Đường 14.09.2011 23:13:15 (permalink)
        Re:VÀO CÕI THƠ ĐƯỜNG
        vctđ Bái 3 Bài trích từ dtphorum2 có thêm phần bổ sung
        Đăng U Châu đài ca
        Trần Tử Ngang{651-702}
        DTTBT 57
        登幽洲台歌
        陳子昂[651-702]
        唐詩三百首[57]

        前不見古人
        後不見來者
        念天地之俞悠悠
        獨愴然而涕下
        phiên âm
        Tiền bất kiến cổ nhân,
        Hậu bất kiến lai giả .
        Niệm thiên địa chi du du,
        Độc sảng nhiên nhi thế hạ .
        BÀI CA LÊN ĐÀI U CHÂU
        Nhìn trước chẳng thấy ai,
        Trông sau vắng bóng người .
        Ngẫm trời đất vô cùng,
        Lòng bùi ngùi lệ rơi.
        dth vctđ 17-03-2003
        Bổ sung
        Bài trích từ Sàimôn thi đàn
        trang thơ dịch
        Bàn thêm về bài " Đăng U Châu Đài ca " Cố Hương Dec 19, 2010
        U Châu Đài hiện nay là Kế Bắc Lâu ở Bắc Kinh , trước đây thuộc nước
        Yên thời Chiến Quốc. Thời đó vua nước Yên là Yên Chiêu Vương
        muốn mời những người tài đức ra giúp nước nên cho xây U Châu Đài
        ( lúc ấy được gọi là Kim Đài ) cầu hiền ; sau đó nước Yên hùng mạnh .

        Khi Trần Tử Ngang lên U Châu Đài , nhớ đến chuyện xưa thời minh
        quân với thành ý cầu hiền sĩ , chạnh nghĩ đến hiện tại , tuy mình đang
        mang một bầu nhiệt huyết nhưng chưa thể đem ra giúp vua giúp nước
        được , người xưa thì không còn nữa , người nay và người sau cũng chẳng thấy ai ,
        tuy có lòng trung quân ái quốc mà được xử dụng đúng mức .

        Cho nên chỉ có một mình đứng trên đài , trời đất mang mang , lòng bỗng
        u uẩn , nhiệt huyết bốc lên làm rơi nước mắt , đúng là hào khí của kẻ
        trượng phu .......
        Vài lời mạo muội
        Trọng kính ,
        cố hương
        11


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2011 07:55:44 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
         
        #23
         HOÀNG DIỆU TRI

         • Số bài : 167
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 28.08.2010
         • Trạng thái: offline
         RE: Vào Cõi Thơ Đường 03.11.2011 10:16:42 (permalink)
         B 53 TRIỆU THÔN HỒNG HẠNH
         Bạch Cư Dị
         TTS Thơ Đường 321         頫村紅杏
         白居易
         趙村紅杏每年開
         十五年中看幾回
         七十三人難再到
         今年来是別花来

         Phiên âm
         TRIỆU THÔN HỒNG HẠNH
         Bạch Cư Dị
         Triệu thôn hồng hănh mỗi niên khai,
         Thập ngũ niên trung khán kỷ hồi.
         Thất thập tam nhân nan tái đáo,
         Kim niên lai thị biệt hoa lai.

         Dịch thơ
         HOA HẠNH ĐỎ XÓM TRIỆU

         Hạnh đỏ xuân sang xóm Triệu đầy
         Mười lăm năm mấy đô qua đây,
         Bảy mươi ba tuổi khôn về lạị,
         Giả biệt hoa nay đến chốn này.

         Diệu Tri vctd vntq 03-11-2011

          
         #24
          HOÀNG DIỆU TRI

          • Số bài : 167
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 28.08.2010
          • Trạng thái: offline
          RE: Vào Cõi Thơ Đường 16.11.2011 09:46:33 (permalink)
          Bài 54 TH UC TƯỚNG
          [ Đỗ Phủ]
          Tham khảo bản chữ Hoa :TTS THƠ DƯỜNG trang 290
          簫堯『中國詩苑』《全唐詩》卷二百二十六(私人公益全文免費下載


          卷226_1 《蜀相(諸葛亮祠在昭烈廟西)》杜甫

          丞相祠堂何處尋,錦官城外柏森森。
          映階碧草自春色,隔葉黃鸝空好音。
          三顧頻煩天下計,兩朝開濟老臣心。
          出師未捷身先死,長使英雄淚滿襟。
          Phiên âm
          THỤC TƯỚNG
          Thừa tướng từ đường hà xứ tầm,
          Cẩm Quan thành ngoại bách sâm sâm.
          Ánh giai bích thảo tự xuân sắc.
          Cách diệp hoàng ly không hảo âm.
          Tam cố tần phiền thiên hạ kế ,
          Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
          Xuất sư vị tiệp thân tiên tử,
          Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.[ĐỗPhủ]

          Dịch thơ
          TƯỚNG THỤC
          Từ đường thừa tướng chốn nào đây,
          Ngoài Cẩm Quan hàng bách rậm dày.
          Xuân thắm cỏ xanh rờn bậc cấp,
          Giọng trong oanh rộn rã chòm cây.
          Ba lần cầu kế bình thiên hạ
          Hai chúa giúp mưu tận lão tài.
          Thân sớm thác khi chưa thắng trận,
          Lệ anh hùng thấm mãi xưa nay.
          Diệu Tri 16-11-11
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2011 08:57:00 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
           
          #25
           HOÀNG DIỆU TRI

           • Số bài : 167
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 28.08.2010
           • Trạng thái: offline
           RE: Vào Cõi Thơ Đường 23.11.2011 09:02:12 (permalink)
           Bài 55 TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC
           [ Đỗ Phủ]

           Tham khảo bản chữ Hoa :
           TTSan THƠ DƯỜNG trang 288
           L N Lưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH tậpmột trang 647
           唐詩鋻赏辞典[598]

           小寒食舟中作
           佳晨强飮食猶寒 隱几蕭條帯鶴冠
           春水船如天上坐 老年花似霧中看
           娟娟戲蝶過閒幔 片片輕鷗下急湍
           雲白山青萬餘里 愁看直北是長安
           [ 杜甫]

           Phiên âm
           TIỂU HÀN THỰC CHU TRUNG TÁC

           Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn,
           Ẩn kỷ tiêu điều đới hạc quan
           Xuân thủy thuyền như thiên thượng toạ.
           Lão niên hoa tự vụ trung khan.
           Quyên quyên hý điệp quá nhàn mạn,
           Phiến phiến khinh âu hạ cấp thoan
           Vân bạch sơn thanh vạn dư lý
           Sầu khan trực bắc thị Trường An,
           [ Đỗ Phủ

           Dịch thơ
           LÀM TRÊN THUYỀN NGÀY TIỂU HÀN THỰC

           GIAI THẦN món nguội gượng nhâm nhi,
           Tựa ghế mũ lông hạc tả tơi.
           Nước chở thuyền như trời thẳm nổi,
           Già xem hoa tựa giữa mù rơi.
           Xinh xinh bướm cợt buồm êm lướt,
           Mảnh mảnh âu sà dòng xiết xuôi.
           Mây trắng trời xanh muôn vạn dặm,
           Tràng An cõi bắc vọng phương trời.
           DiệuTri 16-11-11

           Chú ý
           Phần góp ý của Cố Hương

           Giai thần cưỡng ẩm thực do hàn
           Tiểu hàn thực : sau ngàY Hàn thực một ngày... , Xưa gọi là GIAI THẦN 佳辰
           như chữ GIAI THẦN mà Đỗ Phủ đã dùng ở câu thơ đầu tiên.
           Cấm lửa 3 ngày vào tiết Hàn thực (tục xưa của người Tàu), kể từ Đông chí về
           sau 105 ngày là ngày Hàn thực , cấm lửa ngày 104, 105 Và 106.
           Sau ngày Tiểu hàn thực là Thanh minh.
           Vì vậy uống rượu vào những ngày Hàn thực và Tiểu hàn thực được gọi là CƯỠNG ẨM ,
           ăn đồ nguội gọi là THỰC DO HÀN như Đổ Phủ đã nói ở câu đầu.
           Đến ngày Thanh minh , người ta đốt lửa nấu nướng trở lại , gọi là TÂN HỎA .
           Có thể tham khảo từ trang :
           小寒食的意思.含义.解释.汉语词典在线查询
           小寒食解释和意思---词语

           小寒食

           词语名称: 小寒食
           词语解释: 1.寒食的第二天。一说为前一天。唐杜甫有《小寒食舟中作》诗。
           仇兆鳌题解:"《杜臆》:小寒食﹐注谓寒食前一日﹐误﹐盖寒食次日也。
           《岁时记》:冬至后一百五日为寒食。据历在清明前二日。
           广义注:禁火三日谓至后一百四日﹑五日﹑六日﹐乃知小寒食是六日﹐总在三日内﹐故云佳辰。
           次日清明﹐始有新火﹐故食犹寒;禁火则酒亦寒﹐故云强饮。诗意甚明。"

           Vài lời lạm bàn .

           cố hương
           Dịch thơ bài 2 luật trắc
           LÀM TRÊN THUYỀN NGÀY TIỂU HÀN THỰC

           CƯỠNG ẨM , GIAI TH ẦN,món nguội xơi ,
           Mũ lông hạc rách ghế xiêu ngồi.
           Sông nâng,thuyền tưởng chân trời nổi,
           Già ngắm hoa dường giữa móc rơi.
           Cánh bướm xinh đùa buồm rỗi lướt.
           Mảnh âu nhẹ đáp nước tuôn xuôi.
           Trời xanh mây trắng muôn ngàn dặm,
           Bắc vọng Tràng An sầu muộn khơi.
           DiệuTri 28-11-11
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 05:58:36 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
            
           #26
            HOÀNG DIỆU TRI

            • Số bài : 167
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 28.08.2010
            • Trạng thái: offline
            RE: Vào Cõi Thơ Đường 30.11.2011 17:42:22 (permalink)
            XUÂN VỌNG [ĐỖ PHỦ]

            Bản tham khảo chữ Hoa TTSanTHƠ ĐƯỜNG [269]
            LNLưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH 600]
            唐詩三百首 [150]
            唐詩鋻赏辞典[453]

            春望 [杜甫]

            國破山河在 城春草木深
            感時花濺淚 恨別鳥驚心
            烽火連三月 家書抵萬金
            白頭搔更短 渾欲不塍簪

            XUÂN VỌNG [Đổ PHỦ]
            Quôc phá sơn hà tại,
            Thành xuân thảo mộc thâm.
            Cảm thời hoa tiễn lệ,
            Hận biệt điểu kinh tâm.
            Phong hoả liên tam nguyệt,
            Gia thư để vạn kim
            Bạch đầu tao cánh đoản,
            Hồn dục bất thăng trâm

            D ịch th ơ
            TRÔNG CẢNH MÙA XUÂN [ Đỗ Phủ]

            Núi sông còn đó nước nhà tan,
            Cây cỏ thành xuân rậm rạp tràn.
            Hoa vấy lệ thương thời loạn lạc,
            Chim kinh tâm hận nỗi lìa đàn.
            Lửa binh ba tháng không hề dứt,
            Thư tín ngàn vàng chẳng dễ sang.
            Tóc bạc gải dầu càng thấy ngắn,
            Cài trâm lổm chổm, chợt buồn lan.

            Diệu Tri vctdtq30-11-11            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2011 05:53:23 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
             
            #27
             HOÀNG DIỆU TRI

             • Số bài : 167
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 28.08.2010
             • Trạng thái: offline
             RE: Vào Cõi Thơ Đường 02.12.2011 08:24:39 (permalink)
             Bài 56
             VỊNH HOÀI CỔ TÍCH NGŨ THỦ[kỳ tam]
             Đỗ Phủ

             Bản tham khảo chữ Hoa TTSan THƠ ĐƯỜNG [282]
             LNLưu ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH [696]
             唐詩鋻赏辞典[577]
             咏怀古迹五首[其三]

             群山萬壑赴荆門 生長明妃尙有村
             一去紫臺連朔漠 獨留青塚向黄昏
             畫圖省識春風面 鐶珮空歸月下魂
             千載琵琶作胡語 分明怨恨曲中论
             [ 杜甫]
             VỊNH HOÀI CỔ TICH NGŨ THỦ [KỲ TAM]
             Quần sơn vạn hác phó kinh môn
             Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn,
             Nhất khứ Tứ Đài liên sóc mạc
             Độc lưu Thanh Trùng hướng hoàng hôn .
             Hoạ đồ tỉnh thức xuân phong diện,
             Hoàn bội không quy nguyệt hạ hồn,
             Thiên tải tì bà tác Hồ ngữ,
             Phân minh oán hận khúc trung luân.
             Đỗ Phủ

             Dịch thơ
             VỊNH HOÀI CỔ TÍCH NĂM BÀI [BÀI 3]
             [Vịnh thôn Chiêu Quân]

             Núi khe trùng điệp đến Kinh Môn
             Thôn cũ Minh Phi sinh trưởng còn.
             Biệt Tử Đài cung liền bắc mạc
             Lưu mồ xanh cỏ hướng hoàng hôn.
             Chân dung chợt tỉnh yêu kiều vẻ,
             Ngọc bội trăng soi áo não hồn.
             Âm hưởng tì bà muôn thuở vọng,
             Giọng Hồ bi thiết giải oan hờn.
             Di ệu Tri 22-11-11
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2011 11:29:15 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
              
             #28
              HOÀNG DIỆU TRI

              • Số bài : 167
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 28.08.2010
              • Trạng thái: offline
              RE: Vào Cõi Thơ Đường 11.12.2011 17:09:28 (permalink)
              Bài 57 THU HỨNG kỳ 7
              Đỗ Phủ
              Sách tham khảo bản Hoa văn
              唐詩鑑賞詞典571
              TTSan THƠ ĐƯỜNG [283]
              秋興八首其 七 [ 杜甫 ]
              昆明池水漢時功 武帝旌旗在眼中
              織女機絲虛夜月 石鲸鱗甲動秋風
              波漂菰米沉雲黑 露冷蓮房墜粉紅
              關塞極天惟鳥道 江湖满一漁翁

              Phiên âm
              THU HỨNG kỳ 7 [ Đỗ Phủ]

              Côn Minh trì thuỷ Hán thời công,
              Vũ dế tinh kỳ tại nhãn trung.
              Chức nữ cơ ty hư dạ nguyệt,
              Thạch kình lân giáp động thu phong.
              Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc,
              Lộ lãnh liên phòng trụy phấn hồng.
              Quan tái cực thiên duy điểu đạo,
              Giang hồ mãn địa nhất ngư ông.

              Dịch thơ
              THU HỨNG k ỳ 7

              Côn Minh lưu dấu Hán triều công,
              Vũ đế ngọn cờ phất phới trông.
              Chức nữ trăng soi khung cửi vắng,
              Thạch kình vẩy động gió thu lồng.
              Hạt cô mặt sóng chìm mây xám,
              Đường lạnh nhụy sen rải phấn hồng..
              Quan ải đường chim duy nhất đến,
              Sông hồ đầy đất một ngư ông.

              Diệu Tri vct đ 04-12-2011

              Thu Hứng kỳ 7 (Đỗ Phủ )
              Diệu Tri * đăng lúc 11:51:05 AM, Jan 29, 2012

              CẢM ĐỀ THU HỨNG [kỳ 7]
              Đổ Phủ
              Kg Cố Hương thay lời cảm tạ

              Côn Minh phơi phới gió tung cờ,
              Uy vũ Hán thời thoảng giấc mơ.
              Vắng lặng trăng soi mờ tượng đá,
              Đen sì mây phủ tối lòng hồ.
              Chinh nam thuỷ bộ chôn thây lính,
              Phạt bắc núi khe kết trận đồ.
              Hoang phế ưu tư lòng Tử Mỹ,
              Biển đông sóng hận quyện tình thơ.

              Diệu Tri ttmx 31-01=2012
              09 tháng giêng Nhâm Thìn


              Ý kiến bạn đọc

              Cảm Ơn
              hoangdieutri Jan 29, 2012

              CÁM ƠN
              Như món quà quý đầu xuân.Diệu Tri trân trọng,hân hạnh tiếp nhận lời bàn của Cố Hương tiên sinh.
              Xin được chia xẻ lời vàng cùng bạn đọc khi có điều kiện xuất bản tuyển tập Vào Cõi Thơ Đường.
              Đa tạ.Đa tạ.
              30-01-2012
              Hoàng Diệu Tri

              Thu hứng
              Cố Hương Jan 29, 2012
              Một vài Ý kiến về bài thơ này của Đỗ Phủ :


              Côn Minh trì : hồ Côn Minh ở phía nam Trường An.
              Sở dĩ hồ này có tên Côn Minh vì vào thời Hán Vũ Đế , vua Hán muốn bang giao và thu phục nước Côn Minh 昆明国 ở Vân Nam làm chư hầu nhưng nước này không chịu nên vua Hán , Vào năm 120 trước Công Nguyên( niên hiệu Nguyên Tiềm thứ 3 元狩三年) cho đào sâu trủng thấp phía nam Trường An làm hồ luyện binh , lấy tên là hồ Côn Minh( Côn Minh trì ) . Nước Côn Minh còn có tên là Việt QuY 越巂, cũng là một trong Bách Việt.

              Chức Nữ : tức tượng Chức Nữ trên bờ phía tây hồ Côn Minh, còn được gọi là Thạch Bà 石婆.
              Hồ Côn Minh có 2 tượng làm bằng đá : Chức Nữ phía bờ tây , Khiên Ngưu bờ đông.

              Thạch kình : giữa hồ có thạch kình , tức tượng cá kình làm bằng đá.

              Câu thứ 5 :

              Ba phiêu cô mễ trầm vân hắc.

              có nghĩa khi gió thổi , những cây cô mễ( một loại ngũ cốc thường mọc ở ao , khe , hồ có hột màu đen ) như một đám mây đen sà xuống mặt hồ- chỉ cảnh hoang vắng của hồ Côn Minh , đời nhà Hán thì rầm rộ như thế nhưng đến đời nhà Đường thì vắng vẻ hoang phế.

              Câu thứ 6 :

              Lộ lãnh liên phòng trụy phấn hồng

              có nghĩa sương móc lạnh ( vào cuối thu sang đông ) làm cho hoa sen úa héo
              rủ xuống đài sen (hoa rụng sẽ đơm hột ).
              Câu này cũng chỉ cảnh tàn úa của hoa sen , cảnh vắng lặng của hồ Côn Minh ít người qua lại.

              Câu chót : Là một ngư ông lưu lạc khắp sông hồ ( trên mặt đất)

              Bài thơ này khi nhắc đến sự thịnh trị của đời Hán Vũ Đế , tác giả muốn khêu lên cảnh tàn tạ của hồ Côn Minh triều đại nhà Đường. Đời Đường , hồ Côn Minh gần như bỏ hoang , nước hồ cạn kiệt ; sau đến đời Tống biến thành ruộng bãi. Khi nói về công sức đời Hán đánh nước Côn Minh , tác giả cũng muốn nhắc đến sự thua trận của đời Đường HuYền Tông khi sai LÝ Mật đánh Nam Chiếu( cũng ở Vân Nam ). Quân lính nhà Đường chết trận đến cả vạn người , có những mồ chôn tập thể gọi là VẠN NHÂN TRỦNG .

              Đời Hán , tinh kỲ bay phất phới trên hồ ,binh thuYền nhộn nhịp mà nay chỉ còn tượng đá Chức Nữ hoang vắng dưới trăng suông , trên hồ cô đơn cá kình bằng đá , gió thu thổi rung rinh những vảy.

              Hồ đã cạn , chỉ còn những đám cô mễ mọc hoang , phơi hột đen như những đám mây vẩn đục .......

              Tác giả nói lên tấm lòng hoài cổ : thời xưa thính trị , thời nay suy tàn .

              Nhiều người cho thơ Đổ Phủ hay, tuy nhiên theo thiển Ý thơ Đổ Phủ quá nhiều điển tích , rất khó lòng cho người đọc, dễ làm người đọc chán nản không muốn tiếp tục.

              Vài dòng lạm bàn.

              Trọng kính ,
              cố hương
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2012 17:26:31 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
               
              #29
               HOÀNG DIỆU TRI

               • Số bài : 167
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 28.08.2010
               • Trạng thái: offline
               RE: Vào Cõi Thơ Đường 14.01.2012 08:54:26 (permalink)


               vctđ Bài 5

               LỘC TRẠI
               Vương Duy
               ĐTGTTD tr176

               鹿寨
               王維[699-759]唐詩鑑賞詞典[176]

               空山不見人,
               但聞人語晌 .
               返景入深林,
               服照青台上 .

               Phiên âm
               Không sơn bất kiến nhân,
               Đản văn nhân ngữ hưởng,
               Phản cảnh nhập thâm lâm,
               Phục chiếu thanh đài thượng .

               Phỏng dịch

               TRẠI HƯƠU
               Núi vắng có ai đâu,
               Chỉ nghe vọng tiếng người.
               Nắng chiếu vào rừng sâu,
               Màn rêu xanh biếc soi.

               dth vctđ 12-05-2009

                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 31 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9